เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8380 รูป
สามเณร
309 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8903 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7225 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูสุวรรณจันทนิวิฐ เกตพูนทอง

ฉายา
จนฺทสโร

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
66 ปี

E-mail
suwanjantanivit.kat@mcu.ac.th

Line ID
ID 0895213475

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม
เป็นครูสอนอภิธรรม
เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
เป็นพระธรรมทูต
เป็นพระวิปัสสนาจารย์
เป็นพระนักเผยแพร่
เป็นพระวินยาธิการ
เป็นพระอุปัชฌาย์

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาส
เป็นเจ้าคณะตำบล

จำนวนเข้าดู : 698

ปรับปรุงล่าสุด : 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 14:28:07

ข้อมูลเมื่อ : 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564 15:07:19

 
 
 
 

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

พระครูสุวรรณจันทนิวิฐ
ได้รับ พ.ศ. 2549

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2523
นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2524
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2525

อภิธรรมบัณฑิต

จูฬอาภิธรรมิกตรี (จูฬตรี) ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2555
จูฬอาภิธรรมิกโท (จูฬโท) ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2556
จูฬอาภิธรรมิกเอก (จูฬเอก) ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2557
มัชฌิมอาภิธรรมิกตรี (มัชฌิมตรี) ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2558
มัชฌิมอาภิธรรมิกโท (มัชฌิมโท) ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2559
มัชฌิมอาภิธรรมิกเอก (มัชฌิมเอก) ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2560
มหาอาภิธรรมิกตรี (มหาตรี) ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2561
มหาอาภิธรรมิกโท (มหาโท) ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2562
มหาอาภิธรรมิกเอก (มหาเอก) ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2564

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2557
มจร.
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาโท
ปีที่จบ พ.ศ. 2558
มจร.
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาเอก
ปีที่จบ พ.ศ. 2564
ม.ปทุม