เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8340 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8854 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7191 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดโพรงมะเดื่อ

รหัสวัด
02730118001

ชื่อวัด
วัดโพรงมะเดื่อ

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2371

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 2513

ที่อยู่
วัดโพรงมะเดื่อ

เลขที่
177

หมู่ที่
5

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
โพรงมะเดื่อ

เขต / อำเภอ
เมืองนครปฐม

จังหวัด
นครปฐม

ไปรษณีย์
73000

เนื้อที่
9 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา

โทรศัพท์
03-438-7084

จำนวนเข้าดู : 1369

ปรับปรุงล่าสุด : 7 เมษายน พ.ศ. 2567 12:49:58

ข้อมูลเมื่อ : 15 กันยายน พ.ศ. 2564 00:00:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (90.25 kb)

รายการพระ

พระครูปฐมธรรมรักษ์ (ประสิทธิชัย) ปณฺฑิโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-03-2565

พระมหาเฉลิมพล เมตฺตจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-01-2565

พระสุชิน ปคุณธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-07-2565

พระสวัสดิ์ สงฺฆรกฺขิโต

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-01-2565

พระเสกสรรค์ สนฺตจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-01-2565

พระจำลอง อติภทฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-01-2565

พระพุฒินันทน์ รํสิโย

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-08-2566

พระทนง ภูมิลาโภ

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-01-2565

พระมงคล กิตฺติปาโล

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-01-2565

พระพนมวรรณ พลธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-01-2565

พระทศพล ฐานากโร

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-01-2565

พระบุญเชิด สุทฺธจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2567

พระบุญทิ้ง สุภาจาโร

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-01-2565

พระสุเทพ สญฺญโม

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-01-2565

พระถวิล ปุณฺณวุฑโฒ

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-01-2565

พระอิทธิพัทธ์ อติพโล

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

พระปัญญา คูณงฺกโร

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

พระทนงศักดิ์ สิริทตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

พระสายันต์ สุธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

พระมานพ ฐานวโร

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

พระนพดล กิตฺติวุฒฺโฑ

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-03-2565

พระอนุโลม จรณธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 26-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-12-2564

พระธีรศักดิ์ ธีรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 19-03-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 22-03-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

เทศกาลงานบุญประเพณี

งานประเพณีแห่ธง...

วันที่จัดงาน : 27-04-2567

เปิดดู 15 ครั้ง

ประเพณีแห่ธงสงก...

วันที่จัดงาน : 29-04-2566

เปิดดู 172 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระพุทธชินวร พร...

ข้อมูลเมื่อ : 20-06-2566

เปิดดู 188 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด