เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8685 รูป
สามเณร
331 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9232 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7505 รูป
ลาสิกขา
18 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูอุดมรัตนวัฒน์ ขวัญเพ็ชร

ฉายา
อฺตฺตมปญฺโญ

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
52 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นพระธรรมทูต
เป็นพระนักเผยแพร่
เป็นพระอุปัชฌาย์

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาส

จำนวนเข้าดู : 139

ปรับปรุงล่าสุด : 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 23:57:13

ข้อมูลเมื่อ : 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 23:52:52

 
 
 
 

ประวัติ

ประว้ติพระครูอุดมรัตนวัฒน์

๑.  ชื่อ

      พระครูอุดมรัตนวัฒน์  ฉายา  อุตฺตมปญฺโญ  อายุ  ๕๑  พรรษา  ๓๑
      
วิทยฐานะ  น.ธ.  เอก , ประโยค  ๑ - ๒
      เจ้าคณะตำบลชั้นเอก
     
วัดวังสำเภาล่ม   ตำบลนางบวช  อำเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี   ปัจจุบันดำรงตำแห่ง  เจ้าอาวาสวัดวังสำเภาล่ม

๒.  งานการปกครอง

    พ.ศ.  ๒๕๓๗  ได้รับแต่งตั้งเป็น  เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
     
พ.ศ.  ๒๕๓๘   ได้รับแต่งตั้งเป็น  พระกรรมวาจารย์
      
พ.ศ.  ๒๕๓๙  ได้รับแต่งตั้งเป็น  เจ้าอาวาสวัดวังสำเภาล่ม
      
พ.ศ.  ๒๕๕๔   ได้รับแต่งตั้งเป็น  พระอุปัชณาย์

๓.  การศึกษาสงเคราะห์

     แจกทุนสงเคราะห์การศึกษาแก่นักเรียนทุกปี

๔.  งานเผยแผ่

       ในวันธรรมสวนะ  วันสำคัญทางศาสนาและวันเทศกาลสำคัญต่างๆ    ตามประเพณีไทย  เช่น  วันสารทไทย  วันสงกรานต์  ฯลฯ ได้จัดให้มีการทำบุญตักบาตร  สมาทานศีล  แสดงพระธรรมเทศนา  ประกอบพีธีเวียนเทียนและปฎิบัติธรรมเป็นประจำตลอดปี

๕.  งานด้านสาธารณสงเคราะห์

     แจกของแก่ผู้สูงอายุทุกปี

๖.  การอบรม

          ได้รับการอบรม พระนักเผยแผ่  จัดโดย วัดศีรีวงศ์  กรมศาสนา
         
ได้รับการอบรม  พระธรรมทูต   จัดโดย  วัดปากน้ำภาษีเจริญ 

๗.  สมณศักดิ์
           พ.ศ.  ๒๕๔๒  ได้รับแต่งตั้งเป็น  พระปลัดฐานนานุกรม ของพระครูพิทักษ์ธรรมโชติเจ้าอำเภอเดิมบางนางบวช 
           วัดนางบวช  ตำบลนางบวช  อำเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี
           
พ.ศ.  ๒๕๔๔  ได้รับแต่งตั้งเป็น  พระครูสัญญาบัตร  เจ้าคณะตำบล ชั้นโทในราชทินนาม ที่ พระครูอุดมรัตฒน์
           พ.ศ.  ๒๕๔๙  ได้รับแต่งตั้งเป็น  พระครูสัญญาบัตร  เจ้าคณะตำบล ชั้นเอกในราชทินนาม ที่ พระครูอุดมรัตฒน์
           พ.ศ.  ๒๕๕๖  ได้รับแต่งตั้งเป็น  พระครูสัญญาบัตร  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ หรือ เทียบเท่า

 

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะัตำบล ชั้นโท
ได้รับ พ.ศ. 2544
พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะัตำบล ชั้นเอก
ได้รับ พ.ศ. 2549
พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษ
ได้รับ พ.ศ. 2556

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 1-2