เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8359 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8873 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7205 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดสามชุก

รหัสวัด
02720803002

ชื่อวัด
วัดสามชุก

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน ปี 500

ที่อยู่
วัดสามชุก

เลขที่

หมู่ที่

ซอย
วัดสามชุก

ถนน
สุพรรณ - ชัยนาท

แขวง / ตำบล
สามชุก

เขต / อำเภอ
สามชุก

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72130

เนื้อที่
๓๑ ไร่ ๑ งาน ๓๔ ตารางวา

มือถือ
๐๘๙๐๐๐๘๔๖๒

โทรศัพท์
๐๓๕๕๗๑๑๐๘

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง
เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น
เป็นสำนักปฏิบัติธรรม
เป็นโรงเรียนพระอภิธรรม
เป็นพิพิธภัณฑ์
เป็นมูลนิธิมูลนิธิวัดสามชุก

จำนวนเข้าดู : 1282

ปรับปรุงล่าสุด : 8 เมษายน พ.ศ. 2565 20:37:33

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 19:58:53

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ทะเบียนวัดของสำนักงานศึกษาการอำเภอสามชุก ประมาณว่าสร้างราว พ.ศ. 2300 เดิมชาวบ้านเรียกว่า วัดอัมพวัน มาเปลี่ยนเป็น วัดสามชุก ภายหลัง เมื่อได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2481

ต่อมามีทายกชื่อ ก๋งกวย ซึ่งมีศรัทธาช่วยเหลือวัดอย่างแข็งแรงได้นำสร้างมณฑป เพื่อเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท และทุกปีจะมีงานปิดทองรอยพระพุทธบาท มีการตามประทีปโคมไฟกันอย่างสว่างมากมาย โดยใช้ตะเกียงเจ้าพายุและตะเกียงสมัยโบราณ เมื่อ 25 ปี ก่อนที่จะบูรณะกุฎิยังมีปรากฏอยู่ แต่ปัจจุบันได้สูญหายไป

โรงเรียนวัดสามชุก ( หรือ ณ. ราษฎร์วิริยานุกูล ) เป็นโรงเรียนหลังแรกของอำเภอสามชุก ผู้ริเริ่มการสร้าง คือ พระมหาสมุน และกรรมการวัด ได้ดำเนินการก่อสร้างอุโบสถขึ้นใหม่ โดยสร้างที่เดิมของอุโบสถหลังเก่าที่ชำรุด ผนังอุโบสถใช้เทปูน ไม่ใช่ก่ออิฐ พระมหาสมุน โอภาสี เป็นพระนักเทศน์ที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักของชาวบ้านส่วนมาก

ในปี พ.ศ. 2498 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จทางเรือจะไปประทับที่ประตูน้ำสามชุก เมื่อผ่านมาถึงวัดสามชุก ได้เสด็จขึ้นทรงเยี่ยมวัดสามชุก ปัจจุบัน วัดสามชุก บูรณะซ่อมแวม มณฑปแล้ว และขอเชิญชวนท่านเที่ยวชมความงดงามที่ หลวงพ่อ สุวรรณวิจิตร และชาวสามชุกได้ช่วยกันพัฒนา ข้อมูลนี้ จาก ผู้ทำการศึกษาวัดสามชุก เพื่อทำปริญญานิพนธ์ ชื่อ นาย พอเพียง ทรัพย์อินทร์ 
 

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสุวรรณวิจิตร สมจิตฺโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระใบฎีกาบุญเกิด อภิปุญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

พระชนินท์ นนฺทชโย

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-07-2566

พระประสิทธิ์ จิรวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 29-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-02-2565

พระเสนาะ เตชงฺกุโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-02-2565

พระอำนาจ ญาณวโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

พระอนันต์ อภิชฺชโว

ข้อมูลเมื่อ : 29-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระสมนึก จิตฺตสํวโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

พระศิริพร สิริวโร

ข้อมูลเมื่อ : 30-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

พระวรวุฒิ อานนฺทสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 30-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระวิศรุต ญาณกนฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 30-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

พระนิรันดร์ จารุธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 30-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระชญานิน สุภกิจโจ

ข้อมูลเมื่อ : 30-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

พระฉอ้อน จรณธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 30-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระบุญเสริม ภูริสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระมงคล นนฺทสุทฺโธ

ข้อมูลเมื่อ : 01-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระพุฒินนท์ วุฒินนฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 04-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระสมคิด สมจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 04-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระสมพร สญฺญจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 04-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระสมพอ ธมฺมสุโภ

ข้อมูลเมื่อ : 06-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระประดิษฐ์ กตทีโป

ข้อมูลเมื่อ : 06-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระธวัชชัย ปญฺญาวโร

ข้อมูลเมื่อ : 06-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระเสนาะ อาภาชลิโต

ข้อมูลเมื่อ : 06-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

งานเททองหล่อพระ

ข้อมูลเมื่อ : 08-03-2567

เปิดดู 33 ครั้ง

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

ข้อมูลเมื่อ : 10-03-2565

เปิดดู 117 ครั้ง

ปฏิบัติธรรมวัดสามชุก

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2565

เปิดดู 581 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ปฏิบัติธรรม ทอด...

วันที่จัดงาน : 08-11-2565

เปิดดู 51 ครั้ง

ทำบุญตักบาตรเทโ...

วันที่จัดงาน : 11-10-2565

เปิดดู 52 ครั้ง

ทำบุญวันออกพรรษ...

วันที่จัดงาน : 10-10-2565

เปิดดู 44 ครั้ง

เข้าค่ายพุทธบุต...

วันที่จัดงาน : 15-08-2560

เปิดดู 260 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

ศาลาการเปรียญ

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

เปิดดู 1017 ครั้ง

อุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

เปิดดู 89 ครั้ง

พระปางบำเพ็ญทุก...

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

เปิดดู 340 ครั้ง

หงส์สำริด ๑ คู่

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

เปิดดู 458 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ฟังธรรมพระเดชพร...

ข้อมูลเมื่อ 31-01-2565

เปิดดู 218 ครั้ง

สาระธรรม

โลกธรรม ๘

ข้อมูลเมื่อ : 04-03-2565

เปิดดู 918 ครั้ง

สื่อมีเดีย

คำคมสอนใจ

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2565

เปิดดู 2864 ครั้ง

คำคมสอนใจ

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2565

เปิดดู 3622 ครั้ง

ทรัพย์สินของวัด

พระประธานในอุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 14-03-2565

หลวงพ่อธรรมจักร

ข้อมูลเมื่อ : 08-03-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด