เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8323 รูป
สามเณร
292 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8829 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7170 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดใหม่พิณสุวรรณ

รหัสวัด
02720410001

ชื่อวัด
วัดใหม่พิณสุวรรณ

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 16 เดือน มีนาคม ปี 500

ที่อยู่
บ้านแหลม

เลขที่
50

หมู่ที่
1

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บ้านแหลม

เขต / อำเภอ
บางปลาม้า

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72150

เนื้อที่
27 ไร่ 3 งาน 87 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

มือถือ
0949546539

อีเมล์
barbjuner@gmail.com

จำนวนเข้าดู : 684

ปรับปรุงล่าสุด : 29 มิถุนายน พ.ศ. 2567 14:49:04

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 14:55:48

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดใหม่พิณสุวรรณ
ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ ๕๐ บ้านวัดใหม่พิณสุวรรณ หมูที่ ๑  ตำบ้านแหลม อำเภอ บางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ ๗๒๑๕๐  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่   ๒๗ ไร่ ๓  งาน ๘๔ ตารางวา ได้สร้างวัดราวๆ ๒๔๕๐    วิสุงคามวาสี  พ.ศ. ๒๕๐๙เรื่องราวของวัดใหม่พิณสุวรรณในสมัยก่อน  “วัดใหม่พิณสุวรรณ”  เป็นวัดสร้างใหม่ ปลายสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๐ โดยมีพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญสองคน ตายาย พ่อพิณ แม่สุวรรณ นามสกุล เทพแก้ว  ชาวบ้านตะค่า  ตำบลบ้านแหลม  อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี มีจิตศรัทธาปสาทะยกที่ดินของตน  ๓ไร่ ๒ งาน ซึ่งอยู่ริมฝั่งทิศตะวันตกของแม่น้ำท่าจีนให้เป็นที่สร้างวัดหลวงพ่อปิ่นไม่ขัดศรัทธาสองตายาย กับชาวบ้านที่มีความประสงค์จะสร้างวัดขึ้น เลยเอานาม ทั้งสองคนคือพิณและสุวรรณ ตั้งเป็นชื่อวัดคือ ใหม่พิณสุวรรณ  จึงอุบัติขึ้นมา ณ บัดนั้นเป็นต้นมา  เนื้อที่ติดกับทางกระบือชายตลิ่งทางทิศตะวันออก  ทางกระบือนั้นได้พังทลายลงอยู่ในแม่น้ำไปหมดแล้ว  เนื่องจากที่ดินตรงนี้เป็นดงเป็นป่า  มีต้นไม้นานาชนิดขึ้นขึ้นรกรุงรังจำเป็นต้องถางและโค่นต้นไม้ให้ราบเรียบ 
รายนามเจ้าอาวาสแต่ละรุ่น

  1. หลวงพ่อปิ่น   ………..  -   ๒๔๕๐
  2. หลวงพ่อเรื่อง  ชิณฺณปุตโต     ๒๔๕๐ –  ๒๕๐๙ 
  3. พระครูกัลยาณ์สุวรรณคุณ    ๒๕๑๑- ๒๕๔๙   
  4. พระอธิการ สมพงษ์ อุตฺตมปญโญ   ๒๕๔๙ –  ๒๕๕๖
  5. พระอธิการ วรพจน์  กิตฺติโสภโณ      ๒๕๕๖ – ถึงปัจจุบัน
แผนที่วัด
ทิศเหนือ                   ติดกับชุมชนบ้านวัดใหม่พิณสุวรรณ
ทิศตะวันออก             ติดกับแม่น้ำท่าจีน
ทิศตะวันตก               ติดกับถนนสายสุพรรณ-บางแม่หม้าย
ทิศใต้                        ติดกับชุมชนบ้านวัดใหม่พิณสุวรรณ

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (385.81 kb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระอธิการวรพจน์ กิตติโสภโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 06-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-05-2566

พระสมปอง ขนฺติธโร

ข้อมูลเมื่อ : 31-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-06-2565

พระสำรวย ปญฺญาธโร

ข้อมูลเมื่อ : 31-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระอัศวิน ปญฺญาวชิโร

ข้อมูลเมื่อ : 23-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ปฎิทินประจำปี2567

ข้อมูลเมื่อ : 01-03-2565

เปิดดู 53 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

วันมาฆบูชา

วันที่จัดงาน : 16-02-2565

เปิดดู 47 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระอุโบถส

ข้อมูลเมื่อ : 25-02-2565

เปิดดู 62 ครั้ง

วิหารมหาอุตต์

ข้อมูลเมื่อ : 25-02-2565

เปิดดู 58 ครั้ง

หลวงพ่อเรื่อง ช...

ข้อมูลเมื่อ : 23-01-2565

เปิดดู 85 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ประวัติวัด

ข้อมูลเมื่อ 07-03-2565

เปิดดู 84 ครั้ง

นิทานธรรมะ

ข้อมูลเมื่อ 25-02-2565

เปิดดู 228 ครั้ง

สาระธรรม

ป้ายคติสอนใจ

ข้อมูลเมื่อ : 25-02-2565

เปิดดู 2200 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ประมวลภาพวัดใหม...

ข้อมูลเมื่อ : 03-03-2565

เปิดดู 129 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

แจกทุนการศึกษา

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2565

ทำความสะอาดแม่น้ำ

ข้อมูลเมื่อ : 25-02-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด