เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8531 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9073 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7361 รูป
ลาสิกขา
28 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระเอกสิทธิ์ สุมนัส

ฉายา
อนาวิโล

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
43 ปี

E-mail
eakrasit@gmail.com

Line ID
eakeasit392

Facebook
เอกสิทธิ์ สุมนัส

ตำแหน่ง

เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส

จำนวนเข้าดู : 118

ปรับปรุงล่าสุด : 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 20:08:34

ข้อมูลเมื่อ : 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564 13:13:20

 
 
 
 

ประวัติ

สถานะเดิม ชื่อนายเอกสิทธิ์ สุมนัส วิทยาฐานะจบป.๖ อาชีพรับจ้าง เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย สันฐาน สันทัด สีเนื้อ ดำ-แดง ตำนิหัวไหลขวา บิดา ชื่อนายบุรี สุมนัส มารดาชื่อ นางสุนันท์ แตงน้อย เกิดวันอาทิตย์ขึ่น๓ค่ำ เดือน๑๒ ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ บ้านเลขที่ ๒๗ หมู่ที่ ๓ ตำบล บางกุ้ง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังพรรณบุรึ
อุปสมบท วันอังคาร ขึ่น 7 ค่ำ เดือน 2 ปีมะเมีย ตรงกับวันที่ 7 เดือนมกราคม พ.ศ.2557 วัดทะเลบก ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
พระอุปัชฌาย์ พระราชปริยัติเมธี วัดสุวรรณภูมิ ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
พระกรรมวาจาจารย์ พระปลัดประชุม ปโชโต วัดสระหลวง ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
พระอนุสาวนาจารย์ พระครูสมุห์ จวง จารวณฺโณ วัดคลองสิบหก ตำบลดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

 

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2559

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2536
โรงเรียนบ้านบางกุ้ง