เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7300 รูป
ลาสิกขา
31 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดวังสำเภาล่ม

รหัสวัด
02720203003

ชื่อวัด
วัดวังสำเภาล่ม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2440

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 31 เดือน มกราคม ปี 2505

ที่อยู่
วัดวังสำเภาล่ม

เลขที่
46

หมู่ที่
1

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
นางบวช

เขต / อำเภอ
เดิมบางนางบวช

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72120

เนื้อที่
28 ไร่ 1 งาน 11 ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 692

ปรับปรุงล่าสุด : 8 มีนาคม พ.ศ. 2566 23:22:36

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 11:36:24

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดวังสำเภาล่ม

     วัดวังสำเภาล่ม เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๔๐ ชาวบ้านได้ช่วยกันสร้างขึ้น โดยไม่ทราบว่าภิกษุรูปใด เป็นผู้ดูแลวัดเป็นรูปแรก เดิมมีที่ดินประมาณ ๑๖ ไร่ ได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๕ มีโรงเรียนประถมตั้งอยู่ในวัด โดยใช้เนื้อที่ของวัดประมาณ ๕ ไร่ ๕๐ตารางวา (ต่อมาทางวัดได้จัดซื้อที่ดินเพิ่มอีก) 
      เดิมทีวัดวังสำเภานี้ มีชื่อเรียกว่า "วัดโคกอีแร้ง" หรือ "วัดยางขี้แร้ง" ตามคำบอกเล่าต่อๆ กันมาของชาวบ้านว่า ที่บริเวณวัดนี้ มีต้นยาง สูงใหญ่ ขึ้นเป็นจำนวนมาก และบนต้นยางใหญ่นี้ จะมีนกแร้งมาเกาะทำรังอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก  ต่อมาต้นยางใหญ่ได้ถูกชาวบ้านตัดไปสร้างบ้านจนหมด เพราะมีประชากรมากขึ้น ต้นยางจึงหมดไป นกแร้งหาที่อาศัยไม่ได้ เลยพากันย้ายไปอาศัยที่อื่น
     บริเวณวัดวังสำเภาล่มแห่งนี้ ติดกับ แม่น้ำท่าจีน หรือที่เรียกกันว่าแม่น้ำสุพรรณ การสัญจรขณะนั้นจะใช้ทางน้ำเป็นหลัก และการค้าขายก็จะใช้ทางเรือ โดยมีเรือตะเภาจีนลำเล็กๆ เป็นเรือค้าขาย
     บังเอิญเวลานั้นมีคนจีนขายของเล็กๆ น้อยๆ เป็นจำพวกเกลือบ้าง กาแฟโอเลี้ยงบ้าง และของที่ชาวบ้านจำเป็นต้องใช้ ก็มีพวกคนจีนมาค้าขายกันมากมาย พอถึงบริเวณหมู่บ้านนี้ แม่น้ำจะไหลเป็นทางคดเคี้ยวเป็นวังน้ำวน จะยากแก่ผู้ที่ไม่เคยพายเรือมาบริเวณนี้มาก่อน ทำให้เรือล่มอยู่เป็นประจำ จึงเรียกวัดนี้หรือบริเวณหมู่บ้านนี้ว่า บ้านเรือตะเภาล่ม หรือ วัดวังตะเภาล่ม
     มีอีกนัยหนึ่งเล่าว่ามีคนชื่อตาเภา พายเรือมาบริเวณวัดนี้ ทำเรือล่มแล้วตาเภาหายไปจึงเรียกว่า วัดเรือตาเภาล่ม ประกอบกับต้นยางบริเวณวัดนี้ถูกโค่นออกไป และนกแร้งก็ไม่มาอยู่อาศัย ชื่อวัดยางขี้แร้ง หรือ วัดโคกอีแร้ง ก็อันตรธานหายไป  ต่อมาคนก็เรียกเพี้ยนกันไปเรื่อยๆ จนมาถึงเรียกชื่อว่า วัดวังสำเภาล่ม หรือ หมู่บ้านวังสำเภาล่ม

ประวัติเจ้าอาวาส

ตามคำบอกเล่าของ คุณโยมจุน โสขุมา อายุ ๘๖ ปี (อดีตเจ้าอาวาสวัดวังสำเภาล่มที่ลาสิกขาบทไป) ว่า เจ้าอาวาสวัดวังสำเภาล่มนั้น ที่มีใบตราตั้งทั้งหมดจนถึงปัจจุบัน เท่าที่จำได้มีเพียง ๗ รูปเท่านั้น และที่ดูแลรักษาการณ์อีก ๒๐ กว่ารูป ส่วนมากจะลาสิกขาบทไป ฉะนั้นจึงกล่าวประวัติเจ้าอาวาสตั้งแต่ปัจจุบันให้ทราบโดยทั่วกัน
เจ้าอาวาสรูปที๑เจ้าอธิการอุย
เป็นเจ้าคณะตำบลนางบวช เป็นพระอุปัชฌาย์ (ลาสิขาบท) ปกครองวัด ๑๐ ปี โดยประมาณ
เจ้าอาวาสรูปที่๒เจ้าอธิการเพชร
เป็นเจ้าคณะตำบลนางบวช (ลาสิกขาบท) ปกครองวัด ๒๐ ปี โดยประมาณ
เจ้าอาวาสรูปที่๓พระครูเย็น
เป็นพระครูประทวน (ลาสิกขาบท) ปกครองวัด ๗ ปีโดยประมาณ
เจ้าอาวาสรูปที่๔พระอธิการจุนฐานุตฺตโร
ต่อมาเป็นพระครูประทวน และได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรี ที่พระครูสุวรรณสิริวัฒน์ ได้รับพระราชทาน ๕ ธ.ค.๒๕๒๕ (ลาสิกขาบท) ปกครองวัด ๒๕ ปี โดยประมาณ
เจ้าอาวาสรูปที่๕พระมหาศิลป์พุทฺธรกฺขิโต น.ธ.เอก ป.ธ.๔
เป็นเจ้าคณะตำบลนางบวช เป็นพระอุปัชฌาย์ ต่อมาได้รับพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศ เจ้าคณะตำบลชั้นโทที่ พระครูสิริธรรมประโชติ ๕ ธ.ค.๒๕๓๑ ยังไม่ทันได้รับ มรณะภาพก่อน ปกครองวัด ๔ ปี พ.ศ.๒๕๒๘ – ๒๕๓๑
เจ้าอาวาสรูปที่ ๖ พระมหาไพโรจน์ ปัญญาทีโป น.ธ.เอก ป.ธ.๕
เป็นเจ้าคณะตำบลนางบวช เป็นพระอุปัชฌาย์ ต่อมาเป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบล ชั้นเอกที่ พระครูสิริปัญญาภิมณฑ์ ๕ ธ.ค.๒๕๓๘ (ลาสิกขาบท) ปกครองวัด ๙ ปี ๒๕๓๑ – ๒๕๓๙
เจ้าอาวาสรูปที่ ๗ พระอธิการประจักษ์ อุตฺตมปญฺโญ น.ธ.เอก ป.ธ. ๑ – ๒
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเดิมบางนางบวช ต่อมาเป็นเจ้าคณะตำบลนางบวช เป็นพระปลัดฐานานุกรม พระครูพิทักษ์ธรรมโชติ เจ้าคณะอำเภอเดิมบางนางบวช ได้รับพระราชทานพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นโทที่ พระครูอุดมรัตนวัฒน์ ๕ ธ.ค.๒๕๔๔ ปกครองวัดตั้งแต่ปี ๒๕๓๙ ถึงปัจจุบัน
พระครูอุดมรัตนวัฒน์ เจ้าอาวาส
พระครูอุดมรัตนวัฒน์ ฉายา อุตฺตมปญฺโญ อายุ ๔๐ พรรษา ๒๐
วิทยฐานะ ป.๖ น.ธ.เอก  ประโยค  ๑ – ๒
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
 เจ้าอาวาสวัดวังสำเภาล่ม
ประวัติการศึกษา พระครูอุดมรัตนวัฒน์
พ.ศ.๒๕๒๖ - สำเร็จการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดอารี-ทวีวนาราม ตำบลดงคอน อำเภอสรรบุรี จังหวัดชัยนาท
พ.ศ.๒๕๒๘ - สอบไล่ได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดนางบวช สำนักเรียนคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ.๒๕๓๑ - สอบไล่ได้ ชั้นประโยค ๑ – ๒ สำนักศาสนศึกษาวัดนางบวช สำนักเรียนคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ.๒๕๕๒ - กำลังศึกษาต่อในระดับชั้น ป.บ.ส.
งานด้านการปกครอง  พระครูอุดมรัตนวัฒน์
พ.ศ.๒๕๓๗ เป็นเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ.๒๕๓๘  เป็นพระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ.๒๕๓๙  เป็นเจ้าอาวาสวัดวังสำเภาล่ม ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ.๒๕๔๐ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ.๒๕๔๔  เป็นเจ้าคณะตำบลนางบวช  อำเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ.๒๕๕๐  เคยปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะอำเภอเดิมบางนางบวช
พ.ศ.๒๕๕๔  เป็นพระอุปัชณาย์
สมณศักดิ์
พ.ศ.๒๕๔๒ ได้รับแต่งตั้งเป็น พระปลัดฐานานุกรม ของพระครูพิทักษ์ธรรมโชติเจ้าคณะอำเภอเดิมบางนางบวช  วัดนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ.๒๕๔๔  ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นโท ในราชทินนามที่ พระครูอุดมรัตนวัฒน์
พ.ศ.๒๕๔๙  ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นเอก ในราชทินนามที่ พระครูอุดมรัตนวัฒน์

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูอุดมรัตนวัฒน์ อฺตฺตมปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-11-2565

พระประเสริฐ ปสนฺโน

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-11-2565

พระรัก ฐฺานวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-02-2565

พระสุภาพ สุภโว

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

งานวางศิลาฤกษ์บูรณะอุโบส วัดวังสำเภาล่ม

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2566

เปิดดู 51 ครั้ง

งานประจำปีปิดทองหลวงพ่อนาคปรก ๔ -๕ มี.ค. ๖๖

ข้อมูลเมื่อ : 28-02-2566

เปิดดู 619 ครั้ง

วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ วัดวังสำเภาล่ม

ข้อมูลเมื่อ : 05-12-2565

เปิดดู 43 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

เทศกาลงานบุญประ...

วันที่จัดงาน : 13-04-2566

เปิดดู 7 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประ...

วันที่จัดงาน : 13-04-2566

เปิดดู 5 ครั้ง

วันมาฆบูชา วัดว...

วันที่จัดงาน : 06-03-2566

เปิดดู 23 ครั้ง

๑ มกราคม ๒๕๖๖ ว...

วันที่จัดงาน : 01-01-2566

เปิดดู 15 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระพุทธรูปปางมา...

ข้อมูลเมื่อ : 10-02-2565

เปิดดู 121 ครั้ง

หลวงพ่อนาคปรก

ข้อมูลเมื่อ : 10-02-2565

เปิดดู 224 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ทางสายกลาง

ข้อมูลเมื่อ 27-05-2566

เปิดดู 3 ครั้ง

อยู่กับปัจจุบัน...

ข้อมูลเมื่อ 04-05-2566

เปิดดู 19 ครั้ง

การปล่อยวาง

ข้อมูลเมื่อ 27-04-2566

เปิดดู 15 ครั้ง

การปล่อยวาง

ข้อมูลเมื่อ 13-04-2566

เปิดดู 10 ครั้ง

วิธีทำบุญให้ได้...

ข้อมูลเมื่อ 22-03-2566

เปิดดู 76 ครั้ง

พระธรรมเทศนาเนื...

ข้อมูลเมื่อ 06-03-2566

เปิดดู 37 ครั้ง

สาระธรรม

เมื่อมนุษย์เราตายแล้ว มีทางไป 7 ทาง

ข้อมูลเมื่อ : 27-05-2566

เปิดดู 9 ครั้ง

การเกิดมาเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นชาติสูงสุด

ข้อมูลเมื่อ : 27-04-2566

เปิดดู 44 ครั้ง

ทุกปัญหาแก้ได้ที่ใจตน

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2566

เปิดดู 144 ครั้ง

สื่อมีเดีย

อตฺตา หเว ชิตํ ...

ข้อมูลเมื่อ : 27-05-2566

เปิดดู 6 ครั้ง

สุขา สงฺฆสฺส สา...

ข้อมูลเมื่อ : 04-05-2566

เปิดดู 18 ครั้ง

“สเจปิ สนฺโต วิ...

ข้อมูลเมื่อ : 27-04-2566

เปิดดู 14 ครั้ง

คนตกน้ำ ๗ ประเภ...

ข้อมูลเมื่อ : 13-04-2566

เปิดดู 15 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดวังสำเภาล่ม

ข้อมูลเมื่อ : 16-03-2565

ทรัพย์สินของวัด

พระนาคปรก

ข้อมูลเมื่อ : 16-03-2565

ธรรมาสน์

ข้อมูลเมื่อ : 16-03-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น