เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8306 รูป
สามเณร
292 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8812 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7150 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดบางยี่หน

รหัสวัด
02720403001

ชื่อวัด
วัดบางยี่หน

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2350

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 15 เดือน มกราคม ปี 2524

ที่อยู่
วัดบางยี่หน

เลขที่
28

หมู่ที่
1

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ตะค่า

เขต / อำเภอ
บางปลาม้า

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72150

เนื้อที่
24 ไร่ 03 งาน 04 ตารางวา

Line
-

Facebook
คลิกดู

เว็บไซต์
คลิกดู

มือถือ
094-3287766

จำนวนเข้าดู : 793

ปรับปรุงล่าสุด : 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 00:05:12

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 08:29:12

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดบางยี่หน� � ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๒๘� หมู่ที่๑/๑ ต.ตะค่าอ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี สังกัดคณะสงฆ์ภาค ๑๔
ที่ดินที่ตั้งวัด� � ๒๔� ไร่� �๐๓ งาน� ๐๔ ตารางวา
อาณาเขต� � � � ทิศเหนือจรดแม่น้ำท่าจีน� � ทิศใต้จรดคันกั้นน้ำชลประทาน� ทิศตะวันออก จรดคลองบางยี่หน ทิศตะววันตกจรดหมู่บ้านตะค่า
ที่ธรณีสงฆ์� � �มี ๒ แปลง� �จำนวน� ๓๓ ไร่� ๑� งาน ๕๖ ตารางวา
อุโบสถ� � � � � �กว้าง ๘.๕ เมตร� ยาว ๒๓ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ ๒๕๒๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก�
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔.๕๐ เมตร ยาว๒๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๑ เป็นอาคารไม้� �
มีพระนอน� ยาว ๗ วา ๒ศอก� สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๖� มีวิหารหลวงพ่อขาว เป็นพระพุทธเก่าแก่
ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔� ฟลังจากก่อตั้ง เมื่อ พ.ศ.๒๓๕๐��
เดิมวัดชื่อว่า� วัดบางชีหน� �เปลี่ยนชื่อใหม่ เมื่อ พ.ศ.๒๔๒๐� เป็น วัดบางยี่หน
เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๔๗ ตรงกับ ร.ศ. ๑๒๓� พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์� ได้เสด็จประพาสจังหวัดสุพรรณบุรี ตามลำน้ำท่าจีน หรือแม่น้ำสุพรรณในอดีต� ได้ทรงขึ้นเสวยพระกระยาหารเย็น ณ วัดบางยี่หนแห่งนี้
การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบ รูปที่ 1.พระอาจารย์แดง� �รูปที่ 2.พระอาจารย์ม่วง� รูปที่ 3.พระอาจารย์หวาด� รูปที่ 4.พระอาจารย์ดา� รูปที่ 5.พระอาจารย์ป่วน� รูปที่ 6.พระใบฎีกา เกลื่อน� รูปที่ 7.พระครูสุวรรณคุณากร� รูปที่ 8.พระมหาประทีป สญฺญโต� รูปปัจจุบัน

แผนที่ภาพ

รายการพระ

พระมหาประทีป สญฺญโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 06-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-03-2565

พระธรรมศักดิ์ ปญฺญาวฑฺฒโน

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระชลอ

ข้อมูลเมื่อ : 06-03-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-03-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ป้ายปฏิทินปฎิบัติงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

ข้อมูลเมื่อ : 26-02-2565

เปิดดู 438 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

เวียนเทียนวันมา...

วันที่จัดงาน : 16-02-2565

เปิดดู 84 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

หลวงพ่อพระนอนไส...

ข้อมูลเมื่อ : 01-05-2567

เปิดดู 33 ครั้ง

หลวงพ่อขาว วัดบ...

ข้อมูลเมื่อ : 24-02-2565

เปิดดู 189 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

เปิดกุพระเก่า

ข้อมูลเมื่อ 26-02-2565

เปิดดู 64 ครั้ง

เปิดกรุพระเก่า

ข้อมูลเมื่อ 25-02-2565

เปิดดู 93 ครั้ง

สาระธรรม

การปล่อยวาง

ข้อมูลเมื่อ : 25-02-2565

เปิดดู 988 ครั้ง

สื่อมีเดีย

รวมภาพวัดบางยี่...

ข้อมูลเมื่อ : 26-02-2565

เปิดดู 97 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดบางยี่หน

ข้อมูลเมื่อ : 26-02-2565

ทรัพย์สินของวัด

หนังสือรับรองสภาพวัด

ข้อมูลเมื่อ : 25-02-2565

วิสุงคามสีมา

ข้อมูลเมื่อ : 25-02-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด