เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระใบฎีกาสันชัย เล็สุวรรณ

ฉายา
จิณฺณธมฺโม

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
76 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม

จำนวนเข้าดู : 79

ปรับปรุงล่าสุด : 19 มีนาคม พ.ศ. 2565 23:34:01

ข้อมูลเมื่อ : 19 มีนาคม พ.ศ. 2565 23:34:01

 
 
 
 

ประวัติ

สถานะเดิม
นายสันชัย นามสกุล เล็กสุวรรณ เกิด วันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2489 ณ บ้านบางแค เลขที่ 47 ม.7 ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
บิดาชื่อ นายวิเชียร เล็กสุวรรณ  มารดาชื่อ นางสำรวย ดวงรัตน์
อุปสมบท
พระสันชัย ฉายา จิณฺณธมฺโม อุปสมบท วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ณ วัดประชาบำรุง ต. บางขนาก อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
โดยมี พระครูอาคมสิทธาภรณ์ วัดประชาบำรุง ต.บางขนาก อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา เป็นพระอุปัชฌาย์
มีพระครูใบฎีกาจำนวน จิรปญฺโญ และพระปลัดอนุวัฒน์ สิริวฑฺฒโน วัดประชาบำรุง ต.บางขนาก อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา เป็นกรรมวาจาจารย์และอนุสาวนาจารย์

วิทยฐานะ   ม.3 ปี 2505 จากโรงเรียนวัดบวรนิเวศ / นักธรรมเอก ปี 2552 วัดนิลเพชร

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2552

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ม.3
ปีที่จบ พ.ศ. 2505
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ