เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ศาสนบุคคล

พระธงค์ชัย ธีรปญฺโญ

วัดทุ่งลาดหญ้า

ต. ลาดหญ้า อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

พระมหาไพรัช ฐิตวํโส

วัดทุ่งลาดหญ้า

ต. ลาดหญ้า อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

พระครูวินัยธรถวิล ถาวรธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดอุดมมงคล

ต. ปากแพรก อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 06-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

พระพัฒนิล ธมฺมเมธี

วัดบางไผ่นารถ

ต. บางไทรป่า อ. บางเลน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 04-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-01-2565

พระสมศักดิ์ ธมฺมปาโล

วัดรางกำหยาด

ต. บางภาษี อ. บางเลน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 03-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระครูใบฎีกาวิชัย สุขวฑฺฒโก

วัดรางกำหยาด

ต. บางภาษี อ. บางเลน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 03-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระสมปอง สมจิตฺโต

วัดบางแขม

ต. บางแขม อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 31-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 31-12-2564

พระสุภัทร สุภทฺโท

วัดบางแขม

ต. บางแขม อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 31-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 31-12-2564

พระพายัพ จารุวณฺโณ

วัดบางแขม

ต. บางแขม อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 31-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 31-12-2564

พระมหาสิริ์ยส สิริยโส

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสกุณปักษี

ต. สนามคลี อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 30-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2565

พระทวิช เกสรธมฺโม

วัดธรรมศาลา

ต. ธรรมศาลา อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 30-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระมหาพิชัย ปภาโส

วัดธรรมศาลา

ต. ธรรมศาลา อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 30-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระมหาจตุพร จนฺทธมฺโม

วัดธรรมศาลา

ต. ธรรมศาลา อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 30-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระโกศล ธมฺมครุโก

วัดธรรมศาลา

ต. ธรรมศาลา อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 30-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระปลัดสมศักดิ์ เขมปญฺโญ

วัดบ่อน้ำจืด

ต. ดอนข่อย อ. กำแพงแสน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 30-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2565

พระใบฎีกาจรูญ จารุธมฺโม

วัดบางแขม

ต. บางแขม อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 29-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-12-2564

พระสมุห์ ถวัลย์ จิรวํโส

วัดทัพยายท้าว

ต. หนองปากโลง อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 29-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-12-2564

พระมหาภาณุ มหาวีโร

วัดตาก้อง

ต. ตาก้อง อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 28-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-07-2565

พระมนตรี ฐิตปรกฺกโม

วัดหอมเกร็ด

ต. หอมเกร็ด อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 28-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระนธนน ชยวุฒฺโธ

วัดหอมเกร็ด

ต. หอมเกร็ด อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 28-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระประกอบ อตฺถกาโร

วัดหอมเกร็ด

ต. หอมเกร็ด อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 28-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 18-01-2565

พระสุรศักดิ์ สุรสกฺโก

วัดธรรมศาลา

ต. ธรรมศาลา อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 28-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระปลัดพิเชษ ธมฺมธโช

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดท่าเสา

ต. ห้วยม่วง อ. กำแพงแสน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 28-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-02-2565

พระมหาชุมพล สุทสฺสี

วัดหนองกระโดน

ต. บ้านยาง อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 27-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-01-2565

พระสำเริง ธมฺมธีโร

วัดหนองกระโดน

ต. บ้านยาง อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 27-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-12-2564

พระครูใบฎีกาถวิล ตนฺติปาโล

วัดจินดาราม

ต. ตลาดจินดา อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 27-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-03-2566

พระสุธีร์ วิสุทฺโธ

วัดธรรมศาลา

ต. ธรรมศาลา อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 26-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระมหาอานนท์ อตฺถโกวิโท

วัดธรรมศาลา

ต. ธรรมศาลา อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 26-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระประวิทย์ อภินนฺโท

วัดธรรมศาลา

ต. ธรรมศาลา อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 26-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

พระใบฎีกาฉัตรชัย ฐานสมฺปุณโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดธรรมศาลา

ต. ธรรมศาลา อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 26-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-02-2565

810 รายการ / 27 หน้า
1
2
3
4
5
6