เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8380 รูป
สามเณร
309 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8903 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7225 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code หวายเหนียว

รหัสวัด
02710513001

ชื่อวัด
หวายเหนียว

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 03 เดือน ตุลาคม ปี 500

ที่อยู่
บ้านหวายเหนียว

เลขที่
1

หมู่ที่
4

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
หวายเหนียว

เขต / อำเภอ
ท่ามะกา

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71120

เนื้อที่
๒๔ ไร่ - งาน - ตารางวา

มือถือ
0819951440

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 453

ปรับปรุงล่าสุด : 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 14:37:33

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 19:37:17

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดหวายเหนียว ตั้งอยู่เลขที่หนึ่งบ้านหวายเหนียวหมู่ที่สี่ตำบลหวายเหนียวอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 19 ไร่หนึ่งงาน 20 ตารางวา ส.ค.1เลขที่ 101 อาณาเขตทิศเหนือจดทางหลวงทิศใต้จดทางเกวียนทิศตะวันออกจดแม่น้ำแม่กองทิศตะวันตกจดทางหลวง มีที่ธรณีสงฆ์จำนวนหนึ่งแปลงเนื้อที่ห้าไร่สองงาน 21 ตารางวาอาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถกว้าง 7.65 เมตรยาว 19 เมตรสร้างเมื่อพ.ศ. 2497 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กศาลาการเปรียญกว้าง 25 เมตรยาว 30 เมตรหอสวดมนต์กว้าง 20 เมตรยาว 36 เมตรสร้างเมื่อพ.ศ. 2534 กุฎิสงฆ์จำนวน 16 หลังเป็นอาคารไม้หนึ่งหลัง และตึกหนึ่งหลังศาลาบำเพ็ญกุศลจำนวนหนึ่งหลังสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กปูชนียวัตถุมีพระประธานประจำอุโบสถ
วัดหวายเหนียวตั้งเมื่อพ.ศ. 2451 สภาพที่ตั้งวัดตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กองและเหตุที่ชื่อหวายเหนียวเพราะในสมัยก่อนบริเวณนี้มีต้นหวายขึ้นอยู่มากมายได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ.ศ. 2491 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 7.56 เมตร ยาว 19 เมตรการบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือ
รูปที่หนึ่ง พระโหมด พ.ศ. 2407 ถึง 2427  รูปที่สองพระรอดพ.ศ. 2428 ถึง 2452
รูปที่สาม พระบุญ พ.ศ. 2453 ถึง 2456 รูปที่สี่พระสั้นพ.ศ. 2457 ถึง 2460 รูปที่ ห้าพระแดงพ.ศ. 2461 ถึง 2466 รูปที่หกพระเกลื่อน พ.ศ. 2467 ถึง 2472
รูปที่เจ็ด พระเหมือน พ.ศ. 2473 ถึง 2476 รูปที่แปดพระสำริด  ธมฺมสโร พ.ศ. 2476 ถึง 2532 รูปที่เก้าพระครูวรกาญจโนภาส พ.ศ. 2533 ถึง 2556
รูปที่ 10 พระครูปลัดสมชาย พฺรหมฺจาโร พ.ศ. 2556 ถึงปัจจุบัน  การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อพ.ศ. 2519
และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดเปิดสอนเมื่อพ.ศ. 2536

รายการพระ

พระปลัดสมชาย พฺรหฺมจาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-02-2565

พระใบฎีกาพูลสวัสดิ์ จิตฺตปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 05-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด