เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8320 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8830 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7166 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code เขาใหญ่

รหัสวัด
02710508001

ชื่อวัด
เขาใหญ่

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 09 เดือน มกราคม ปี 2461

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 02 เดือน กันยายน ปี 2518

ที่อยู่
บ้านเขาใหญ่

เลขที่
59

หมู่ที่
3

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
โคกตะบอง

เขต / อำเภอ
ท่ามะกา

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71120

เนื้อที่
15 ไร่ - งาน 40 ตารางวา

มือถือ
0845354953

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดท่องเที่ยว
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

จำนวนเข้าดู : 537

ปรับปรุงล่าสุด : 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 10:23:05

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 20:03:07

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

     วัดเขาใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๙  บ้านเขาใหญ่  หมู่ที่ ๓  ตำบลโคกตะบอง  อำเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  สังกัดคณะสงฆ์ท่ามะกา  ที่ดินตั้งวัด มีเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๔๐ ตารางวา   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ  ศาลาการเปรียญ   กุฏิสงฆ์เป็นอาคารไม้ ๒ หลัง วิหาร ศาลาบำเพ็ญกุศล
     วัดเขาใหญ่ ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๑  การก่อสร้างระยะแรกเป็นเพียงที่พักสงฆ์ มีกุฏิเล็กๆ อยู่ที่เชิงเขาดานทิศเหนือของเขาใหญ่ ต่อมาได้ย้ายไปอยู่ที่บริเวณเชิงเขาน้อย  ต่อมาได้ย้ายไปอยู่ที่บริเวณต้นโพธิ์  บ้านสระปิงกงในปัจจุบัน แต่พระภิกษุอยู่ไม่ได้จึงได้ย้ายมาอยู่ทีเชิงเขาใหญ่ทางด้านทิศใต้ ซึ่งเป็นที่ตั้งวัดในปัจจุบันนี้ 
      วัดเขาใหญ่ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้สร้างชาวบ้านได้ไปหาหลวงพ่อชื้น วัดปากบาง ไปขอพระมาอยู่วัดเขาใหญ่ หลวงพ่อจึงได้มอบหมายให้ พระภิกษุเกลี้ยง  อินฺทสโร ซึ่งจำพรรษาอยู่ที่วัด มาเป็นสมภารวัดเขาใหญ่ และได้บูรณะวัดขึ้น โดยที่ชาาวบ้านที่มีศรัทธาต่อพระภิกษุเกลี้ยงได้มาอบบ้านเก่ามาสร้างเป็นวัด เป็นกุฏิ ๒ หลัง หอฉัน ๑ หลัง ผู้ที่ให้คือ คุณโยมทัด คุณลุงขาว และป้าทองที่อยู่บ้านกลาง และได้ขอตั้งเป็นวัดเมื่อปี พ.ศ.๒๔๖๑   ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ในปี พ.ศ.๒๕๑๘ และปิดทองฝังลูกนิมิตในปีพ.ศ.๒๕๒๐   และ ๒ สิงหาคม ๒๕๒๕  พระครูอินทสรวุฒฺคุณ  (หลวงพ่อเกลี้ยง)  ได้มรณภาพลง  
       การบริหารการปกครอง  ลำดับเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ ๑  พระครุอินทสรวุฒิคุณ  พ.ศ.๒๔๗๕-๒๕๒๕   รูปที่ ๒  พระครูไล้  วชิราวุโธ   พ.ศ.๒๕๒๕-๒๕๓๒  รูปที่๓  พระมหาปาพจน์  จิตฺตปาโล  พ.ศ.๒๕๓๒-๒๕๓๕   รูปที่๔  พระอธิการแถม  เขมนนฺโท  รูปที่ ๖  พระมหาสุชาติ  สุชีโว   เป็นเจ้าอาวาสจนถึงปัจจุบัน

รายการพระ

พระมหาสุชาติ สุชีโว

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 04-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

วันสรงน้ำพระ

วันที่จัดงาน : 16-04-2566

เปิดดู 88 ครั้ง

สืบสานประเพณีงา...

วันที่จัดงาน : 12-04-2566

เปิดดู 66 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด