เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระอโนชัย รำจวนเกียรติ

ฉายา
อาภาธโร

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
50 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม

จำนวนเข้าดู : 36

ปรับปรุงล่าสุด : 1 กันยายน พ.ศ. 2565 19:32:48

ข้อมูลเมื่อ : 1 กันยายน พ.ศ. 2565 19:32:48

 
 
 
 

ประวัติ

พระอโนชัย  ฉายา อาภาธโร อายุ อายุ ๔๘ ปี พรรษา ๑๐ นักธรรมเอก วัดน้อยนางหงษ์ ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร
ปัจจุบัน
สถานะเดิม ชื่อนายอโนชัย นามสกุล รำจวนเกียรติ เกิดวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๖ บิดาชื่อนายศักดิ์ชัย มารดาชื่อนางดวงพร บ้านเลขที่ ๒๙/๑ หมู่ ๕
ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร  อุปสมบท วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔ ณ วัดวังสมบูรณ์ ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
อุปัชฌาย์ พระครูศรีอุดมคณารักษ์  พระกรรมวาจาจารย์ พระมหาสงัด สิริธมฺโม พระอนุสาวนาจารย์ พระครูวชิรญาณคุณ

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2559