เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8323 รูป
สามเณร
292 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8829 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7170 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดหนองสองห้อง

รหัสวัด
02740305001

ชื่อวัด
วัดหนองสองห้อง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 28 เดือน ธันวาคม ปี 2461

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 28 เดือน ธันวาคม ปี 2472

ที่อยู่
วัดหนองสองห้อง

เลขที่
1

หมู่ที่
8

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
หนองสองห้อง

เขต / อำเภอ
บ้านแพ้ว

จังหวัด
สมุทรสาคร

ไปรษณีย์
74120

เนื้อที่
35 ไร่ 2 งาน 38 ตารางวา

มือถือ
065-9906496

คุณสมบัติวัด

เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นมูลนิธิ

จำนวนเข้าดู : 2670

ปรับปรุงล่าสุด : 29 กันยายน พ.ศ. 2564 14:57:54

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 16:35:30

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดหนองสองห้อง เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร มีที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 35 ไร่ 2 งาน 38 ตารางวา

วัดหนองสองห้องตั้งเมื่อ พ.ศ. 2469 ผู้ดำเนินการสร้างวัดคือ พระครูสังวรสุดาภิรัตน์ ได้ชักชวนราษฎรบ้านหนองสองห้อง ร่วมกันบริจาคทรัพย์สร้างเสนาสนะเพื่อใช้เป็นที่พักสงห์และบำเพ็ญกุศล ได้รับการบูรณะและพัฒนามาโดยตลอด หลังจากนั้นท่านได้เป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัด วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2472 ด้านการศึกษาทางวัดได้เปิดโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เมื่อ พ.ศ. 2480

อาคารเสนาสนะ ได้แก่ อุโบสถ กว้าง 25 เมตร ยาว 42.30 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2517 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในอุโบสถมีพระประธานพร้อมพระโมคคัลลาน์และพระสารีบุตร ศาลาการเปรียญ กว้าง 21.50 เมตร ยาว 38.90 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2536 เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน 3 หลัง เป็นอาคารไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2495 ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 1 หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก[1] ปูชนียวัตถุ คือ หลวงพ่อศิลา ที่เคยประดิษฐานอยู่คู่กับ หลวงพ่อโต วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ก่อนจะอัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดหนองสองห้อง

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสาครสุตาภิวัฒน์ สุภาธโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-05-2566

พระรังสิต รังสิโย

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-12-2564

พระสุนทร สุจิตโต

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-12-2564

พระยอดรัก อคฺคธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-12-2564

พระสามารถ สุเมโธ

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 31-05-2566

พระสุชาติ สุรโชโต

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-12-2564

พระฤทธิณรงค์ อิทฺธิญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-12-2564

พระเสกสรร สิริวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-12-2564

พระบุญยืน ปุญฺญผโล

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-12-2564

พระมนต์ชัย มหาวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 31-05-2566

พระพนม พลวโร

ข้อมูลเมื่อ : 31-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-05-2566

พระบุญเลิศ ปุญญตโม

ข้อมูลเมื่อ : 12-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-07-2567

พระวรวิทย์ วิชโย

ข้อมูลเมื่อ : 14-07-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 14-07-2567

พระคณิศร คุณากโร

ข้อมูลเมื่อ : 14-07-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 14-07-2567

พระศุภชัย ศุภโร

ข้อมูลเมื่อ : 14-07-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 14-07-2567

พระธีรเดช ธีรปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 31-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-07-2567

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด