เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8549 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9091 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7377 รูป
ลาสิกขา
28 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูดิลกวัฒนาภรณ์ มีลือนาม

ฉายา
อคฺคปญฺโญ

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
59 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม
เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
เป็นพระอุปัชฌาย์

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาสวัดบางซอ
เป็นเจ้าคณะตำบล (กิตติมศักดิ์)

จำนวนเข้าดู : 141

ปรับปรุงล่าสุด : 17 เมษายน พ.ศ. 2565 09:39:50

ข้อมูลเมื่อ : 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 22:53:39

 
 
 
 

ประวัติ

สถานะเดิม นายสมชาย  นามสกุล มีลือนาม 
 เกิดวันที่  9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2507 สัญชาติไทย  เชื้อชาติไทย 
อุปสมบท วันที่ 20 มิถุยน พ.ศ.2530 
หนังสือสุทธิเลขที่ 66/2557 ออกให้ ณ วันที่ 20 มิถุนายน ฑ.ศ.2530
อุปสมบทวัดจรเข้ไล่  อำเภอดอนทอง    อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก จากสถาบัน ม.จ.ร.
วิทยฐานะ น.ธ. เอก เมื่อ พ.ศ.
จากสำนักเรียน/วัดวิมลโภคาราม  จังหวัดสุพรรณบุรี 
ประโยคธรรม ป.ธ.3  เมื่อ พ.ศ.
จากสำนักเรียน/วัดวิมลโภคาราม
ตำแหน่งหน้าที่ทางคณะสงฆ์ ( ปัจจุบัน )
1) เจ้าอาวาสวัดบางซอ      เมื่อ พ.ศ. 2548
2) เจ้าคณะตำบลหนองบ่อ  เมื่อ พ.ศ. 2555
 

 

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

พระครูสัญญาบัตรเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก
ได้รับ พ.ศ. 2554

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2520
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 3 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2533

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาโท
ปีที่จบ พ.ศ. 2558
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาเอก
ปีที่จบ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย