เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8346 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8861 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7191 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดท่าเจดีย์

รหัสวัด
02720702003

ชื่อวัด
วัดท่าเจดีย์

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2542

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 23 เดือน มิถุนายน ปี 2553

ที่อยู่
วัดท่าเจดีย์

เลขที่
36

หมู่ที่
5

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บางเลน

เขต / อำเภอ
สองพี่น้อง

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72110

เนื้อที่
6 ไร่ 2 งาน 38 ตารางวา

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข

จำนวนเข้าดู : 1671

ปรับปรุงล่าสุด : 19 เมษายน พ.ศ. 2565 15:31:52

ข้อมูลเมื่อ : 2 ตุลาคม พ.ศ. 2564 20:30:04

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดท่าเจดีย์กำเนิดขึ้นจากลูกหลานของคุณย่าบ๊วย ได้แก่ คุณแม่ล้วน ชิดเชื้อ คุณแม่ฟู ใจธรรม คุณเอื้อน พินิจการ คุณเสน่ห์ แก้วสะอาด ได้มอบที่ดินจำนวน 6ไร่ 2 งาน 38 ตารางวา ณ หมู่บ้านเสาหิน หมู่ที่ 5 ต.บางเลน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ให้ก่อสร้างเป็นสำนักสงฆ์ท่าเจดีย์ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2534 ได้รับอนุญาติให้สร้างวัด มีนายทองสิน ผ่องภักดี ได้ขออนุญาตให้เป็นวัดโดยมีเจดีย์เก่าของคุณย่าบ๊วย อยู่ริมแม่น้ำท่าจีนจึงให้ชื่อว่า "วัดท่าเจดีย์" เมื่อปี พ.ศ.2541 พระธนู ฐิตธนี น.ธ.เอก
วัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร ได้รับบัญชาจากพระธรรมมหาวีรานุวัฒน์ ขณะนั้นเป็นเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ให้มาช่วยก่อสร้างบูรณะสำนัก
สงฆ์ท่าเจดีย์ให้เป็นวัด โดยได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระญาณสังวรณ์สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ประทานพระบรมสารีริกธาตุให้มาบรรจุไว้บน
ยอดเจดีย์เก่า ต่อมาได้อัญเชิญประดิษฐานบนยอดมณฑปอุโบสถแก้ว โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จ
พระพุฒาจารย์วัดดสระเกศฯ กรุงเทพมหานครฯ ได้เมตตามาเป็น
ประธานอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
ให้ และเมตตาช่วยสั่งการอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินการประกาศให้เป็นวัดท่าเจดีย์
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์
2542 อีกทั้งเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2542 พระธนู ฐิตธนี น.ธ.เอก วัดใหม่นพรัตน์ ได้รับบัญชาจากพระธรรมมหาวีรานุวัตร เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี แต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดท่าเจดีย์รูปแรก ของวัดมาจนถึงปัจจุบัน ต่อมา พ.ศ.2547ได้ดำเนินการก่อสร้างอุโบสถแก้วเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์พระบรมราชินีนารถ ฉลองพระชนมายุ 72 พรรษา และได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อ พ.ศ.2552 สิ้นงบประมาณ 10 ล้านเศษ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2553

แผนที่ภาพ

รายการพระ

พระครูพิพัฒน์เจติยาภรณ์ ฐิตฐนี

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-04-2565

พระสามารถ อุตตฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-03-2565

พระสุนันท์ ญาณธีโร

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-03-2565

พระชม้อย อุฏฐายิโก

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-03-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

เทศกาลงานบุญประเพณี

วันแม่ 12 สิงหา...

วันที่จัดงาน : 12-08-2563

เปิดดู 53 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

วิหารเจดีย์ ๙ ...

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2565

เปิดดู 122 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

อะไรคือหลักศาสน...

ข้อมูลเมื่อ 07-02-2565

เปิดดู 65 ครั้ง

สาระธรรม

สาระธรรมวัดท่าเจดีย์

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2565

เปิดดู 128 ครั้ง

สื่อมีเดีย

สื่อธรรมะ

ข้อมูลเมื่อ : 07-02-2565

เปิดดู 150 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด