เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8345 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8859 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7196 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดดาว

รหัสวัด
02720414004

ชื่อวัด
วัดดาว

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 500

ที่อยู่
บ้านวัดดาว

เลขที่
73

หมู่ที่
4

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
วัดดาว

เขต / อำเภอ
บางปลาม้า

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72150

เนื้อที่
34 ไร่ 2 งาน 64 ตารางวา

มือถือ
087-845-2272

คุณสมบัติวัด

เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 1013

ปรับปรุงล่าสุด : 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 10:11:41

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 06:29:08

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

     วัดดาว ตั้งอยู่เลขที่ ๗๓ บ้านวัดดาว หมู่ที่ ๔ ตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี  สังกัดคณะสวฆ์มหานิกาย   ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๔ ไร่ ๒ งาน ๖๔ ตารางวา มีปูชนีวัตถุ เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้าน พระพุทธรูปนามว่า หลวงพ่อแสงสว่างฟ้า ลักษณะเดิมมี ๓ ท่อน คือ ท่อนบน ท่อนกลาง ท่อนล่าง เป็นเนื้อทราย ปางมารวิชัย รูปแบบศิลปสมัยอยูธยาตอนต้น ในราวพุทธศตวรรษที่ ๒๐ (อายุราว ๒๐๐ ปี ) ตั้งกระจัดกระจายอยู่หลังโคกร้างวัดดาว พ.ศ.๒๔๗๘ คุณพ่อหลี ซื้อประเสริฐ ได้อุปสมบท และจำพรรษาอยู่ที่วัดดาว ได้อัญเชิญชิ้นส่วนต่างๆของท่านนำมาประกอบเป็นองค์พระประดิษฐานไว้ที่หน้าอุโบสถ แล้วฉาบปูนปั้นครอบองค์เดิมไว้ มีหน้าตักกว้าง  ๓  ฟุต ๔ นิ้ว สูง ๔ ฟุต ๖ นิ้ว  และจัดงานปิดทองเป็ประจำทุกปี
    วัดดาว ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๖ เดิมเป็นวัดร้างประมาณ ๑๒๐ ปี มีโคกใหญ่ ชาวบ้านนิยมเรียกวาส"โคกวัดดาว" สันนิษฐานว่าเป็นวิหารเก่า ดูจากรอยกำแพงอิฐที่พบเห็นและมีพระพุทธรูป มีเนื้อที่ ๒ ไร่เศษ  ต่อมาปี พ.ศ.๒๔๖๖  คุณพ่อจวน พลายจั่น เป็นผู้ริเริ่มสร้างวัดในที่วัดร้าง โดยบริจาคที่ดินที่อยู่ติดกับวัดจำนวน ๑๘ ไร่เศษ คูณแจ้ง คุณแม่เทศ กำลังเสือ ร่วมบริจาคที่ดินอีก ๕ ไร่เศษ คุณพ่อพลอย  แจ่มแจ้ง บริจาค ๙ ไร่เศษ และมีคุณพ่อคล้อย  บุญญพันธ์ พร้อมด้วยชาวบ้านร่วมกันสร้างวัด ครั้งแรกสร้างกุฏิ ๑ หลัง ได้นิมนต์พระอุ่นจากวัดสังโฆสิตาราม มาจำพรรษาอยู่รูปแรก และได้ตั้งชื่อวัดตามวัดเดิมว่า"วัดดาว" ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๗ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทรามนาม คือ รูปที่ ๑ พระอุ่น รูปที่ ๒ พระอ่อน รูปที่ ๓ พระเหม รูปที่ ๔ พระล้น รูปที่ ๕ พระหร่ำ รูปที่ ๖ พระใจ รูปที่ ๗ พระปี รูปที่ ๘ พระครูสวอง ปญฺญาสาโร พ.ศ.๒๕๑๒ - ๒๕๒๙ รูปที่ ๙ พระเฉลิม ธมฺมธโช พ.ศ.๒๕๓๐-๒๕๓๑ รูปที่ ๑๐ พระครูศาสนกิจจาภิรม พ.ศ.๒๕๓๑ - ปัจจุบัน การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรฒ เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๑

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูศาสนกิจจาภิรม ธานี ธานิโย

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-03-2565

พระณรงค์ ขนฺติสุโภ

ข้อมูลเมื่อ : 19-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระอุภัย นนฺทิโย

ข้อมูลเมื่อ : 19-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระปราโมทย์ นรินฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 19-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระภาคภูมิ พุทฺธิสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 19-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

สามเณรอิงครัต ไตรพารา

ข้อมูลเมื่อ : 19-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ตารางงานบุญวัดดาว

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2565

เปิดดู 787 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ปิดทอง ขอพร หลว...

วันที่จัดงาน : 14-03-2565

เปิดดู 59 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

หลวงพ่อแสงสว่าง...

ข้อมูลเมื่อ : 25-10-2564

เปิดดู 2333 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ปิดทองงานประจำป...

ข้อมูลเมื่อ 07-03-2565

เปิดดู 465 ครั้ง

สาระธรรม

ข้อคิดดีๆ

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2565

เปิดดู 646 ครั้ง

สื่อมีเดีย

วัดดาว

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2565

เปิดดู 74 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดดาว

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2565

ทรัพย์สินของวัด

วัดดาว

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด