เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8361 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8877 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7207 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดทองประดิษฐ์

รหัสวัด
02720702001

ชื่อวัด
วัดทองประดิษฐ์

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
-

เลขที่
-

หมู่ที่
2

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บางเลน

เขต / อำเภอ
สองพี่น้อง

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72110

เนื้อที่
32 ไร่ 2 งาน - ตารางวา

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข
เป็นสำนักปฏิบัติธรรม

จำนวนเข้าดู : 574

ปรับปรุงล่าสุด : 16 มีนาคม พ.ศ. 2565 21:16:56

ข้อมูลเมื่อ : 2 ตุลาคม พ.ศ. 2564 20:18:07

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา


               วัดทองประดิษฐ์  ตั้งอยู่เลขที่  ๒๐  บ้านจิกหมู่  หมู่  ๒  ตำบลบางเลน  อำเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่  ๓๒  ไร่  ๓  งาน  มีที่ธรณีสงฆ์  จำนวน ๓  แปลง  เนื้อที่  ๑๗  ไร่  อาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถ  กว้าง  ๙  เมตร  ยาว  ๑๕  เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ  กว้าง  ๒๐  เมตา  ยาว  ๔๐  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็นอาคารไม้  ๒  ชั้น  หอสวดมนต์  กว้าง  ๕  เมตร  ยาว  ๒๐  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๔๔  กุฏิสงฆ์  จำนวน  ๕  หลัง  เป็นอาคารไม้
              วัดทองประดิษฐ์  ตั้งเมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๔๓  เดิมตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออก  ต่อมาพระทองได้ย้ายวัดมาจากฝั่งตะวันตก  เดิมเรียกชื่อวัดว่า  “ วัดเล็ก ”  เมื่อย้ายมาตั้งวัดใหม่ชื่อว่า  “ วัดน้อยราษฎรศรัทธา ”  โดยนำชื่อผู้สร้างวัดเข้ามาประกอบด้วย  ต่อมาเจ้าคณะภาคได้ออกตรวจวัดได้มาที่วัดนี้พบกับเจ้าอาวาส  ท่านได้ตั้งชื่อให้ใหม่โดยนำชื่อเจ้าอาวาส  คือพระทอง  มาเป็นชื่อ  “ วัดทองประดิษฐ์ ”  แต่คนสมัยก่อนยังคงเรียกว่าวัดเล็กอยู่  การบริหารและการปกครอง  มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม  คือ

รูปที่  ๑  พระทอง 

รูปที่  ๒  พระนิ่ม 

รูปที่  ๓  พระครูโอภาสศีลวัตร 

รูปที่  ๔  พระครูสุวรรณอโนมคุณ  พ.ศ. ๒๕๑๖ – ปัจจุบัน ฯ
 

 

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสุวรรณอโนมคุณ ปริปุณโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-02-2565

พระเชาวลิทธ์ ธมฺมทีโป

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-01-2566

พระวีระชัย วิชฺชกโร

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-01-2566

พระพิพัฒน์ วฑฺฒสทฺโธ

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-01-2566

พระขวัญชัย สิริชโย

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-01-2566

พระศราวุธ สราวุโธ

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-01-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ทุกวันธรรมสวนะ

ข้อมูลเมื่อ : 07-02-2565

เปิดดู 68 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

กฐินสามัคคี

วันที่จัดงาน : 23-10-2564

เปิดดู 120 ครั้ง

ประเพณีลอยกระทง

วันที่จัดงาน : 19-11-2564

เปิดดู 50 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

หลวงพ่อสุโขทัย

ข้อมูลเมื่อ : 05-02-2565

เปิดดู 189 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

คำสอนพระพุทธเจ...

ข้อมูลเมื่อ 07-02-2565

เปิดดู 149 ครั้ง

สาระธรรม

หลวงปู่ชา สาระธรรมเพื่อมวลชน

ข้อมูลเมื่อ : 07-02-2565

เปิดดู 80 ครั้ง

สื่อมีเดีย

รวมคำสอนพระพุทธ...

ข้อมูลเมื่อ : 07-02-2565

เปิดดู 1826 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

รถยนต์

ข้อมูลเมื่อ : 14-03-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด