เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8328 รูป
สามเณร
289 รูป
แม่ชี
87 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8834 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7161 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดพุตะเคียน

รหัสวัด
02710202009

ชื่อวัด
วัดพุตะเคียน

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2482

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 14 เดือน ตุลาคม ปี 2525

ที่อยู่
วัดพุตะเคียน

เลขที่
239

หมู่ที่
ม.4

ซอย
-

ถนน
แสงชูโต

แขวง / ตำบล
ท่าเสา

เขต / อำเภอ
ไทรโยค

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71150

เนื้อที่
28 ไร่ 3 งาน 21 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

มือถือ
0631985545

โทรศัพท์
0631985545

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข
เป็นวัดท่องเที่ยว
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)
เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวนเข้าดู : 881

ปรับปรุงล่าสุด : 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 06:56:21

ข้อมูลเมื่อ : 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 09:10:30

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดพุตะเคียน

        วัดพุตะเคียน ตั้งอยู่บ้านพุตะเคียน ถนนแสงชูโต(กาญจนบุรี-สังขละ) อยู่เลขที่ ๒๓๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี สังกกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๘ ไร่ ๓ งาน ๒๑ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือจดที่ราชพัสดุ(โรงเรียนบ้านพุตะเคียน) ทิศใต้จดที่เอกชน ทิศตะวันออกจดอุทยานแห่งชาติ ทิศตะวันตกจดถนนแสงชูโต (กาญจนบุรี-สังขละ)
ประวัติวัดพุตะเคียน
       วัดพุตะเคียน ก่อตั้งก่อนปี ๒๕๘๓ แต่เดิมชาวบ้านพุตะเคียนได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้นริมเชิงเขา(ห่างจากวัดปัจจุบันประมาน ๕๐๐ เมตร) เมื่อคราว พ.ศ.๒๕๘๕ได้มีการสร้างเส้นทางรถไฟ (จากสถานีหนองปลาดุก จังหวัดราชบุรี ปลายทางประเทศพม่า) ซึ่งผ่านบริเวณที่ตั้งวัด และทหารญี่ปุ่นได้ตั้งค่ายและที่พักเชลยศึกใกล้บริเวณวัด จึงได้ย้ายวัดไปยังบริเวรใกล้แม่น้ำแควน้อย (ย้ายครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๔๘๖) บางปีฤดูฝนเกิดน้ำหลากและท่วม จึงมีความจำเป็นต้องย้ายวัดอีกครัง โดยเลือกที่ตั้งบริเวณเนินกลางหมู่บ้าน (ย้ายครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๔๘๔) และต่อมาเมื่อมีการประกาศสร้างถนนแสงชูโต จากกดอนกระเบื้อง ถึงด่านพระเจดีย์สามองค์ จึงได้ย้ายมาตั้งในสถานที่ปัจจุบัน (ย้ายครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๐๙-๒๕๑๐)
การปกครอง�(รายนามเจ้าอาวาสเท่าที่สืบได้)
๑.พระว้า สุวณฺโณ
๒.พระเจริญ โรจโน
๓.พระเข็ม ขนฺติโก
๔.พระครูบวรกาญจนรักษ์(ประกอบ เตชธมฺโม) พ.ศ.๒๕๑๐-๒๕๓๙
๕.พระครูสุทธิสารโสภิต (สิทธิพงษ์ สุทธิญาโณ) พ.ศ.๒๕๔๒-ปัจจุบัน
อ่านต่อที่� : https://www.dailynews.co.th/article/691569/

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูวิรัชปัญญาภรณ์ (ไพรัช สายสมนึก) ภูริปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 06-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-12-2564

พระครูสุทธิสารโสภิต (สิทธิพงษ์) สุทธิญาโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 06-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-07-2565

พระอำนาจ สญฺฺญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 06-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2567

พระวินัย วินโย

ข้อมูลเมื่อ : 06-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2567

พระกำพล กิตฺติโก

ข้อมูลเมื่อ : 06-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2567

พระคมสันต์ ปฐมสุวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2567

พระสุธา อคฺคธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 06-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2567

พระเต้ย ยนฺตสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 06-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2567

พระทองทรัพย์ มาสวโร

ข้อมูลเมื่อ : 06-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2567

พระบัณฑิต ปณฺฑิโต

ข้อมูลเมื่อ : 04-01-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2567

พระวัชรินทร์ สุภทฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 04-01-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2567

ชวโรจน์ วิโรจโน

ข้อมูลเมื่อ : 04-01-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2567

เดชอดุลย์ เตชอตุโล

ข้อมูลเมื่อ : 04-01-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 04-01-2567

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

เจดีย์อธิษฐานสำ...

ข้อมูลเมื่อ : 03-12-2564

เปิดดู 114 ครั้ง

พระพุทธรามัญ(ทร...

ข้อมูลเมื่อ : 03-12-2564

เปิดดู 320 ครั้ง

พระพุทธรูปหินอ่...

ข้อมูลเมื่อ : 03-12-2564

เปิดดู 280 ครั้ง

พระพุทธเทวสกุล

ข้อมูลเมื่อ : 03-12-2564

เปิดดู 219 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด