เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8328 รูป
สามเณร
289 รูป
แม่ชี
87 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8834 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7161 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดบางปลา

รหัสวัด
2730502001

ชื่อวัด
วัดบางปลา

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 10 เดือน มิถุนายน ปี 2272

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 25 เดือน มิถุนายน ปี 2377

ที่อยู่
วัดบางปลา

เลขที่
52

หมู่ที่
6

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บางปลา

เขต / อำเภอ
บางเลน

จังหวัด
นครปฐม

ไปรษณีย์
73130

เนื้อที่
37 ไร่ 2 งาน 53 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

มือถือ
081-9958-825 พระครูปิยธรรมพิมล (อาจารย์สมควร) เจ้าอาวาส

Fax
098-5612-967 พระวรรณมนูญ (พระหนุ่ม)

คุณสมบัติวัด

เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

จำนวนเข้าดู : 1070

ปรับปรุงล่าสุด : 28 มกราคม พ.ศ. 2565 19:37:25

ข้อมูลเมื่อ : 29 กันยายน พ.ศ. 2564 15:11:48

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดบางปลา
วัดบางปลา เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม พื้นที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 37 ไร่ 2 งาน 53 ตารางวา อาณาเขตที่ติดต่อ ด้านทิศเหนือ จดคลองบางปลา (คลองท่าสารบางปลา) ทิศใต้ จดที่ดินเลขที่ 10 ทิศตะวันออก จดแม่น้ำนครชัยศรี (แม่น้ำท่าจีน) ทิศตะวันตก จดคลองบางปลา
วัดบางปลาตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2272 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งหลังเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2377 ประวัติการสร้างวัด ไม่สามารถค้นหาได้ว่าใครเป็นผู้สร้าง เนื่องจากอยู่ติดกับคลองบางปลา จึงเรียกชื่อวัดตามท้องที่นั้น ในนิราศสุพรรณก็มีการกล่าวถึงพื้นที่บริเวณนี้ด้วย เสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ วิหารของวัดมีความเก่าแก่ มีลักษณะแบบศิลปะอยุธยาตอนปลายช่วงต้นรัตนโกสินทร์ วิหารหลวงพ่อทั้ง 7 ซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดบางปลา และกุฏิ 3 หลัง หอฉัน 1 หลัง
วัดบางปลาเป็นหนึ่งใน 6 ของสถานที่สำคัญ ที่เกี่ยวเนื่องด้วยพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เป็นสถานที่เผยแผ่วิชชาธรรมกายครั้งแรกของท่าน หลังจากบรรลุธรรม
รายนามเจ้าอาวาส
- หลวงพ่อสงค์
- หลวงพ่อเสม
- หลวงพ่อทรัพย์
- พระครูเมธีธรรมคุต (ทิม) พ.ศ. 2464
- พระปลัด ยิ้ม พ.ศ. 2464–2478
- พระสมุห์ สงวน พุทฺธสโร พ.ศ. 2479–2495
- พระอธิการอรุณ ศรีทองแย้ม พ.ศ. 2495–2500
- พระครูจิรวัสโสภณ (ตี๋ จนฺทโสภณ) พ.ศ. 2500–2540
- พระครูปิยธรรมพิมล (สมควร ปิยํกุโร) พ.ศ. 2540 องค์ปัจจุบัน

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูปิยธรรมพิมล (สมควร) ปิยํกุโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-01-2565

พระสมรัก เขมวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-07-2565

พระครูสังฆรักษ์สุชาติ ธมฺมชาติ

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-01-2565

พระถาวร สิริเมโธ

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-01-2565

พระพ่วง ธมฺมวโร

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-01-2565

พระบุญยิ่ง เขมจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-01-2565

พระรุ่งโรจน์ นาถกโร

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-01-2565

พระวรรณมนูญ เมธิโน

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-01-2565

พระปรีดา ธมฺมธโร

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระบรรเจิด วรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-01-2565

พระสมเกียรติ มหาปุญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-01-2565

พระทวีศักดิ์ อาภสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-01-2565

พระอัฐวัตร เขมจาโร

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-07-2565

พระสมบัติ อนุจารี

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-07-2565

พระพิภพ คุณตโฺก

ข้อมูลเมื่อ : 17-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-01-2565

พระพงษ์พัฒน์ ฐิตโสภโณ

ข้อมูลเมื่อ : 29-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-07-2565

พระศุภฤกษ์ ขนฺติโก

ข้อมูลเมื่อ : 29-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-07-2565

พระอาทิตย์ อาทโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-07-2565

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด