เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8320 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8830 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7166 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดบางซอ

รหัสวัด
02720704001

ชื่อวัด
วัดบางซอ

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 25 เดือน กันยายน ปี 500

ที่อยู่
-

เลขที่
57

หมู่ที่
5

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บางตะเคียน

เขต / อำเภอ
สองพี่น้อง

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72110

เนื้อที่
19 ไร่ 2 งาน 74 ตารางวา

คุณสมบัติวัด

เป็นสำนักปฏิบัติธรรม

จำนวนเข้าดู : 1628

ปรับปรุงล่าสุด : 18 มีนาคม พ.ศ. 2566 14:21:17

ข้อมูลเมื่อ : 2 ตุลาคม พ.ศ. 2564 20:53:14

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

 ปูชนียวัตถุ..พระประธานประจำอุโบสถ วัดบางซอ ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๒ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปีพุทธศักราช 2472 เขตวิสุงคามสีมา  กว้าง 8 เมตร ยาว 1605 เมตรวัดมีเนื้อที่ 19 ไร่ 2 งาน 74 ตารางวา น.ส.ภ. เลขที่ 75 ศาลาการเปรียญ กว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ศาลากลางน้ำ 1 หลัง หอสวมนต์ กว้าง 16 เมตร ยาว 20 เมตรสร้างเมื่อปีพุทธศักราช 2473 วิหารหลวงพ่อทองคำ 1 หลัง  มณฑปหลวงพ่อวุ่น 1 หลัง ศาลา100 ปี หลวงพ่วุ่น 1 หลัง กุฏิสงฆ์ จำนวน 13 หลังศาลาเอนกประสงค์ กว้าง 16 เมตร ยาว 40 เมตร สร้างเมื่อปีพุทธศักราช 2539 โรงเรียนพระปริยัติธรรม จำนวน 1 หลัง ห้องสุขา จำนวน 2 หลัง
    นามผู้สร้างหรือผู้สถาปนา กำนันคง  ปานอำพันธ์
    ลำดับเจ้าอาวาส 
๑) พระอาจารย์ดำ  ปานอำพันธ์
๒) พระอาจารย์ผิด  สีชมพู
๓) พระอาจารย์วุ่น  ชินปุตฺโต
๔)พระอาจารย์ขาว  ปานอำพันธ์
๕)พระอาจารย์ถนอม  สุมิตฺโต
๖)พระอาจารย์จำนงค์  ปานอำพันธ์
๗)พระอาจารย์ทองหล่อ  โรจน์สนธิ์
๘)พระอาจารย์จำนงค์  ปริสุทฺโธ
๙)พระครูดิลกวัฒนาภรณ์

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (100.74 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : (124.22 kb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูดิลกวัฒนาภรณ์ อคฺคปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-04-2565

พระสุพรรณ กิตฺติเสโณ

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-02-2565

พระวรรณวิชา จนฺทปโม

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-02-2565

พระถวิล ขนฺธโร

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-02-2565

สิงห์ สุจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-02-2565

พุทธิชัย ฐิตฺปโม

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

ชาญ ฐิตฺตปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-02-2565

ชาติชาย ธีรปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-02-2565

ศุภกร ปิยสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

เวียนเทียนรอบพระอุโบสถในวันอัฐมีบูชา

ข้อมูลเมื่อ : 12-06-2566

เปิดดู 34 ครั้ง

ทำกำแพงกันน้ำยาว20เมตรสูง5เมตร งบประมาณ 45000 บาท

ข้อมูลเมื่อ : 21-05-2566

เปิดดู 63 ครั้ง

สืบสานประเพณีทำบุญในวันสงกรานต์

ข้อมูลเมื่อ : 18-04-2566

เปิดดู 37 ครั้ง

กิจกรรมของสามเณรแต่ละวันออกบิณฑบาต

ข้อมูลเมื่อ : 07-04-2566

เปิดดู 55 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

เวียนเทียนวันวิ...

วันที่จัดงาน : 26-04-2564

เปิดดู 56 ครั้ง

ตักบาตรเทโว

วันที่จัดงาน : 22-10-2564

เปิดดู 47 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

หลวงพ่อวุ่น ชิ...

ข้อมูลเมื่อ : 16-10-2564

เปิดดู 1366 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

สอนคนอื่น สอนตน...

ข้อมูลเมื่อ 22-04-2565

เปิดดู 208 ครั้ง

สาระธรรม

ความชั่วไม่ใช่ของธรรมดา

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

เปิดดู 1976 ครั้ง

สื่อมีเดีย

หลวงพ่อรวย

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2565

เปิดดู 65 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดบางซอ

ข้อมูลเมื่อ : 13-03-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

เวียนเทียนวันวิสาขบูชา

ข้อมูลเมื่อ : 18-05-2565

เผาฟรีศพ โควิด19

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2565

ปฏิบัติกรรมฐาน

ข้อมูลเมื่อ : 17-04-2565

ทำบุญวันธรรมสวนะ

ข้อมูลเมื่อ : 02-02-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด