เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8546 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9087 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7378 รูป
ลาสิกขา
25 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดบางซอ

รหัสวัด
02720704001

ชื่อวัด
วัดบางซอ

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 25 เดือน กันยายน ปี 500

ที่อยู่
-

เลขที่
57

หมู่ที่
5

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บางตะเคียน

เขต / อำเภอ
สองพี่น้อง

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72110

เนื้อที่
19 ไร่ 2 งาน 74 ตารางวา

คุณสมบัติวัด

เป็นสำนักปฏิบัติธรรม

จำนวนเข้าดู : 454

ปรับปรุงล่าสุด : 18 มีนาคม พ.ศ. 2566 14:21:17

ข้อมูลเมื่อ : 2 ตุลาคม พ.ศ. 2564 20:53:14

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

 ปูชนียวัตถุ..พระประธานประจำอุโบสถ วัดบางซอ ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๒ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปีพุทธศักราช 2472 เขตวิสุงคามสีมา  กว้าง 8 เมตร ยาว 1605 เมตรวัดมีเนื้อที่ 19 ไร่ 2 งาน 74 ตารางวา น.ส.ภ. เลขที่ 75 ศาลาการเปรียญ กว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ศาลากลางน้ำ 1 หลัง หอสวมนต์ กว้าง 16 เมตร ยาว 20 เมตรสร้างเมื่อปีพุทธศักราช 2473 วิหารหลวงพ่อทองคำ 1 หลัง  มณฑปหลวงพ่อวุ่น 1 หลัง ศาลา100 ปี หลวงพ่วุ่น 1 หลัง กุฏิสงฆ์ จำนวน 13 หลังศาลาเอนกประสงค์ กว้าง 16 เมตร ยาว 40 เมตร สร้างเมื่อปีพุทธศักราช 2539 โรงเรียนพระปริยัติธรรม จำนวน 1 หลัง ห้องสุขา จำนวน 2 หลัง
    นามผู้สร้างหรือผู้สถาปนา กำนันคง  ปานอำพันธ์
    ลำดับเจ้าอาวาส 
๑) พระอาจารย์ดำ  ปานอำพันธ์
๒) พระอาจารย์ผิด  สีชมพู
๓) พระอาจารย์วุ่น  ชินปุตฺโต
๔)พระอาจารย์ขาว  ปานอำพันธ์
๕)พระอาจารย์ถนอม  สุมิตฺโต
๖)พระอาจารย์จำนงค์  ปานอำพันธ์
๗)พระอาจารย์ทองหล่อ  โรจน์สนธิ์
๘)พระอาจารย์จำนงค์  ปริสุทฺโธ
๙)พระครูดิลกวัฒนาภรณ์

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (100.74 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : (124.22 kb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูดิลกวัฒนาภรณ์ อคฺคปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-04-2565

พระสุพรรณ กิตฺติเสโณ

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-02-2565

พระวรรณวิชา จนฺทปโม

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-02-2565

พระถวิล ขนฺธโร

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-02-2565

สิงห์ สุจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-02-2565

พุทธิชัย ฐิตฺปโม

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

ชาญ ฐิตฺตปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-02-2565

ชาติชาย ธีรปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-02-2565

ศุภกร ปิยสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ขอเชิญร่วมเจริญพระพุทธมน๖์เย็น

ข้อมูลเมื่อ : 14-03-2565

เปิดดู 54 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

เวียนเทียนวันวิ...

วันที่จัดงาน : 26-04-2564

เปิดดู 24 ครั้ง

ตักบาตรเทโว

วันที่จัดงาน : 22-10-2564

เปิดดู 25 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

หลวงพ่อวุ่น ชิ...

ข้อมูลเมื่อ : 16-10-2564

เปิดดู 251 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

สอนคนอื่น สอนตน...

ข้อมูลเมื่อ 22-04-2565

เปิดดู 187 ครั้ง

สาระธรรม

ความชั่วไม่ใช่ของธรรมดา

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

เปิดดู 1013 ครั้ง

สื่อมีเดีย

หลวงพ่อรวย

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2565

เปิดดู 41 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดบางซอ

ข้อมูลเมื่อ : 13-03-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

เวียนเทียนวันวิสาขบูชา

ข้อมูลเมื่อ : 18-05-2565

เผาฟรีศพ โควิด19

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2565

ปฏิบัติกรรมฐาน

ข้อมูลเมื่อ : 17-04-2565

ทำบุญวันธรรมสวนะ

ข้อมูลเมื่อ : 02-02-2565