เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8328 รูป
สามเณร
289 รูป
แม่ชี
87 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8834 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7161 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดทุ่งคอก

รหัสวัด
02720712001

ชื่อวัด
วัดทุ่งคอก

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 500

ที่อยู่
วัดทุ่งคอก

เลขที่
9

หมู่ที่
10

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ทุ่งคอก

เขต / อำเภอ
สองพี่น้อง

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72190

เนื้อที่
70 ไร่ 1 งาน 39 ตารางวา

มือถือ
0810069625

โทรศัพท์
0810069625

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข
เป็นวัดท่องเที่ยว
เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง

จำนวนเข้าดู : 1222

ปรับปรุงล่าสุด : 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 18:29:17

ข้อมูลเมื่อ : 2 ตุลาคม พ.ศ. 2564 20:42:12

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดทุ่งคอก ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านทุ่งคอก ถนนมาลัยแมน หมูที่ ๑๐ ตำบลทุ่งคอก

อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๔๔ ไร่

๒ งาน ๙ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๔๓ ลักษณะพื้นที่ตั้งวัดติดถนนมาลัยแมน

ใกล้ชุมชน ติดกับโรงเรียนวัดทุ่งคอกและหมู่บ้าน มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๓ แปลง เนื้อที่ ๖๓ ไร่

๑ งาน ๘๑ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๕๓๕, ๑๐๕๔๘ และ ๑๐๕๔๙ อาคารเสนาสนาสนะ

ประกอบดัวอุโบสถ กว้าง ๘.๒๐ เมตร าว ๒๒.๔๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็นอาคาร

คอนกรีตเสริมเหล็ก ตาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๔๔.๒๐ เมตร และกว้าง

ยาว ๔๔.๒๐ เมตรเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง แ

๑ หลัง หอสวดมนต์ กว้าง ๒๖ เมตร ยาว ๓๕ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ หลัง ครึ่งตึกครึงไม้ ๑ หลัง และดึก ๓ หลัง

วิหาร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๘ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศล

จำนวน ๒ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง สร้างด้วยไม้ ๑ หลัง ปูชนียวัตถุมี

พระประธานประจำอุโบสถ

ลำดับเจ้าอาวาส 
๑. พระครูสุวรรณสาธุกิจ
๒. พระครูสุวรรณวิริยคุณ
๓. พระครูสุวรรณวุฒิคุณ 
๔. พระครูอุภัยธรรมธาดา 
๕. เจ้าอธิการอุดม ทีฆายุโก 2554-ปัจจุบัน

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (3.2 mb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

เจ้าอธิการอุดม ทีฆายุโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระมหามงคล ถิรญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระศักดิ์ดา ปภสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระไสว กนฺตสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระสนอง ฐานวโร

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระสนิท ปภากโร

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระชนะ ปญฺญาวโร

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระอุดม จนฺทวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระธิพัฒน์ศักดิ์ ฐานวุฑฺโฒ

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด