เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8303 รูป
สามเณร
292 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8809 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7147 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดไผ่เดี่ยว

รหัสวัด
02720413005

ชื่อวัด
วัดไผ่เดี่ยว

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 08 เดือน พฤศจิกายน ปี 500

ที่อยู่
วัดไผ่เดี่ยว

เลขที่
195

หมู่ที่
9

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
วัดโบสถ์

เขต / อำเภอ
บางปลาม้า

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72150

เนื้อที่
46 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวา

คุณสมบัติวัด

เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 696

ปรับปรุงล่าสุด : 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 15:39:18

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 08:42:02

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดไผ่เดี่ยวเดิมเป็นป่าพง ต่อมาได้มีประชาชนอพยพมาจากที่ต่างๆ มาจับจองที่ดินทำมาหากินกันมากขึ้นจนกลายเป็นหมู่บ้าน ภูมิประเทศแห่งนี้เป็นที่ราบลุ่มเต็มไปด้วยป่าพง มีกอไผ่ขึ้นกอเดียวท่ามกฃางป่าพง ชาวบ้านจึงขนานนามหมู่บ้านนี้ว่า "บ้านไผ่เดี่ยว" และในปี พ.ศ.2468 ได้ขออนุญาตทางการตั้งวัดขึ้น ในที่ตั้งวัดปัจจุบัน โดยการนำของท่านกำนันหมื่นชัย ระงับพาล ซึ่งเป็นหัวหน้าหมู่บ้าน โดยได้รับการบริจาคที่ดินจากนายที นางหลุ่ม จอมคีรี นางทองโต้ ดวงจันทร์ และ นางปิ่น หอมสุวรรณ ซึ่งเป็นที่ว่างไม่มีโฉนด ประมาณ 21 ไร่ 3 งาน จากนั้นได้ทำการก่อสร้างวัดมาโดยลำดับ ทางราชการจึงตั้งชื่อวัดนี้ว่า "วัดไผ่เดี่ยว" ตามชื่อของหมู่บ้านเป็นต้นมา..........�

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูเวฬุวันปัญญาวัฒน์(เชิงชาญ ปญฺญาทีโป

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-02-2565

พระสง่า สมาจาโร

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

วันแม่แห่งชาติ

ข้อมูลเมื่อ : 15-08-2565

เปิดดู 88 ครั้ง

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

ข้อมูลเมื่อ : 25-02-2565

เปิดดู 113 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

งานประเพณีบุญกำ...

วันที่จัดงาน : 04-02-2565

เปิดดู 67 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระประธานในพระอ...

ข้อมูลเมื่อ : 25-02-2565

เปิดดู 135 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

พุทธประวัติ

ข้อมูลเมื่อ 04-03-2565

เปิดดู 58 ครั้ง

สาระธรรม

คติธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 29-01-2565

เปิดดู 150 ครั้ง

สื่อมีเดีย

โอวาทธรรม " พระ...

ข้อมูลเมื่อ : 25-02-2565

เปิดดู 281 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดไผ่เดี่ยว

ข้อมูลเมื่อ : 25-02-2565

ทรัพย์สินของวัด

ที่ดินที่ตั้งวัด

ข้อมูลเมื่อ : 04-03-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด