เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8362 รูป
สามเณร
301 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8877 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7208 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดกองเงินเชตะวัน

รหัสวัด
02721006004

ชื่อวัด
วัดกองเงินเชตะวัน

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 19 เดือน ธันวาคม ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
วัดกองเงินเชตวัน

เลขที่
300

หมู่ที่
3

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ทัพหลวง

เขต / อำเภอ
หนองหญ้าไซ

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72240

เนื้อที่
38 ไร่ - งาน - ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 1387

ปรับปรุงล่าสุด : 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 20:25:46

ข้อมูลเมื่อ : 29 กันยายน พ.ศ. 2564 14:05:08

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัด
เมื่อปี 2530-2531 คุณแม่กองเงิน แซ่ลิ้ม ได้่สร้างสำนักสงฆ์ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้บุตรสาว น.ส. มณี นาตคี ได้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง โดยใช้ชื่อสำนักสงฆ์ว่า โพธิ์เงิน โพธิ์ทอง โดยมีพระสงฆ์จากสำนักต่างๆเปลี่ยนกันมาดูแลจนเมื่อปี 2545 คุณแม่กองเงินได้นิมนต์หลวงพ่อช้าม กตปุญฺโญ มาเป็นเจ้าอาวาส และขอสร้างวัดชื่อวัดกองเงินเชตะวัน ในปี 2549 และได้สร้างถาวรวัตถุมากมายนำความเจริญให้แก่วัด จนถึงปัจจุบัน
ลำดับเจ้าอาวาส 
1. พระอธิการช้าม กตปุญฺโญ 2545-ปัจจุบัน

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : ใบตั้งวัด (619.08 kb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระอธิการช้าม กตปุญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-02-2565

พระสุพจน์ สุขวฑฺฒโน

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-02-2565

พระสุมิตร พุทฺธิสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-02-2565

พระชาญชัย กิจฺจธโร

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-02-2565

พระมหาฟื้น อโนมปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 11-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 11-02-2565

พระสมพร เขมธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 11-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 11-02-2565

เทศกาลงานบุญประเพณี

สวดมนต์ข้ามปี

วันที่จัดงาน : 31-01-2566

เปิดดู 26 ครั้ง

ปฏิทินงานบุญประ...

วันที่จัดงาน : 01-01-2566

เปิดดู 54 ครั้ง

ปฏิทินงานบุญประ...

วันที่จัดงาน : 01-01-2565

เปิดดู 208 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระหยกศรีรัตนชั...

ข้อมูลเมื่อ : 11-02-2565

เปิดดู 1005 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

พาทัวว์ชมวัดกอง...

ข้อมูลเมื่อ 11-02-2565

เปิดดู 100 ครั้ง

สาระธรรม

คติธรรมสอนใจ

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2567

เปิดดู 50 ครั้ง

คติธรรม-ข้อคิด

ข้อมูลเมื่อ : 11-02-2565

เปิดดู 63 ครั้ง

คติธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 20-05-2565

เปิดดู 428 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ข้อคิด-ข้อธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2567

เปิดดู 37 ครั้ง

ข้อคิด-คติธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 20-05-2565

เปิดดู 238 ครั้ง

คติธรรมหลวงพ่อส...

ข้อมูลเมื่อ : 11-02-2565

เปิดดู 871 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดกงอเงินเชตะวัน

ข้อมูลเมื่อ : 11-02-2565

ทรัพย์สินของวัด

ใบตั้งวัด

ข้อมูลเมื่อ : 11-02-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด