เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8549 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9091 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7377 รูป
ลาสิกขา
28 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดโค้งบ่อแร่

รหัสวัด
02721006002

ชื่อวัด
วัดโค้งบ่อแร่

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 500

ที่อยู่
วัดโค้งบ่อแร่

เลขที่
1/1

หมู่ที่
9

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ทัพหลวง

เขต / อำเภอ
หนองหญ้าไซ

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72240

เนื้อที่
11 ไร่ 1 งาน 84 ตารางวา

มือถือ
098-9089868

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข

จำนวนเข้าดู : 409

ปรับปรุงล่าสุด : 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 20:08:35

ข้อมูลเมื่อ : 30 กันยายน พ.ศ. 2564 10:22:28

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติ วัดโค้งบ่อแร่
 วัดโค้งบ่อแร่ ตั้งอยู่เลขที่ ๑/๑ หมู่ ๙ ต.ทัพหลวง อ. หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี เดิมชื่อ วัดเทพนิมิต มีเนื่อที่ ๑๑ ไร่ ๑ งาน ๘๔ ตารางวาโดยมี นายเทียม - นางเปลว เหล็กเพชร ได้มอบที่ดินถวายให้กับทางวัด ซึ่งได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็นวัดในพระพุทธศาสนา มีนามว่า "วัดโค้งบ่อแร่"สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งแต่ วันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และไดรับ วิสุคามสีมา ณ วันที่ ๒๑ เดือน กุมภาพันธุ์ ๒๕๓๙
ปัจจุบัน พระครูสมุห์จตุรภัทร ติสฺสโร ดำรงตำแต่งเจ้าอาวาส วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส
๑. พระอาจารย์สุมิตร
๒. พระอาราย์ณรงค์
๓. พระอาจราย์จำลอง
๔. พระครูวิริยะสุววรณคุณ ( บุญส่ง ธตฺตมาโล )
๕. พระมหาสุรศักดิ์
๖. พระอาจารย์ปิยะ
๗. พระอาจารย์ชาตรี สุเมโธ
๘. พระครูสมุห์จตุรภัทร ติสฺสโร
 

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสมุห์จตุรภัทร ติสฺสโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ขอเชิญร่วมทำบุญ-ตักบาตร สวดมนต์ข้ามปี

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

เปิดดู 357 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ปฏิทินงานบุญประ...

วันที่จัดงาน : 01-01-2566

เปิดดู 8 ครั้ง

งานครบรอบวันคล้...

วันที่จัดงาน : 28-08-2566

เปิดดู 137 ครั้ง

ขอเชิญร่วมทำบุญ...

วันที่จัดงาน : 31-12-2565

เปิดดู 21 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

มหาธาตุเจดีย์ศร...

ข้อมูลเมื่อ : 23-02-2565

เปิดดู 97 ครั้ง

วิหารหลวงพ่อโต(...

ข้อมูลเมื่อ : 23-02-2565

เปิดดู 382 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ข้อคิด ปลุกสติป...

ข้อมูลเมื่อ 24-11-2565

เปิดดู 31 ครั้ง

หลักธรรมคำสอนขอ...

ข้อมูลเมื่อ 23-02-2565

เปิดดู 75 ครั้ง

สาระธรรม

ข้อคิด ธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 24-11-2565

เปิดดู 23 ครั้ง

คติธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 23-02-2565

เปิดดู 148 ครั้ง

ข้อคิด-คติธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 20-05-2565

เปิดดู 33 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ต้นไม้ในพุทธประ...

ข้อมูลเมื่อ : 23-02-2565

เปิดดู 86 ครั้ง

คำสอนดีๆ

ข้อมูลเมื่อ : 23-02-2565

เปิดดู 131 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

โฉนดที่ดินวัด

ข้อมูลเมื่อ : 23-02-2565

ใบวิสุงคามสีมา

ข้อมูลเมื่อ : 23-02-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

กิจกรรม ๕ ส

ข้อมูลเมื่อ : 24-02-2565