เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8322 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8832 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7168 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดโค้งบ่อแร่

รหัสวัด
02721006002

ชื่อวัด
วัดโค้งบ่อแร่

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 500

ที่อยู่
วัดโค้งบ่อแร่

เลขที่
1/1

หมู่ที่
9

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ทัพหลวง

เขต / อำเภอ
หนองหญ้าไซ

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72240

เนื้อที่
11 ไร่ 1 งาน 84 ตารางวา

มือถือ
098-9089868

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข

จำนวนเข้าดู : 806

ปรับปรุงล่าสุด : 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 20:08:35

ข้อมูลเมื่อ : 30 กันยายน พ.ศ. 2564 10:22:28

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติ วัดโค้งบ่อแร่
 วัดโค้งบ่อแร่ ตั้งอยู่เลขที่ ๑/๑ หมู่ ๙ ต.ทัพหลวง อ. หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี เดิมชื่อ วัดเทพนิมิต มีเนื่อที่ ๑๑ ไร่ ๑ งาน ๘๔ ตารางวาโดยมี นายเทียม - นางเปลว เหล็กเพชร ได้มอบที่ดินถวายให้กับทางวัด ซึ่งได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็นวัดในพระพุทธศาสนา มีนามว่า "วัดโค้งบ่อแร่"สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งแต่ วันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และไดรับ วิสุคามสีมา ณ วันที่ ๒๑ เดือน กุมภาพันธุ์ ๒๕๓๙
ปัจจุบัน พระครูสมุห์จตุรภัทร ติสฺสโร ดำรงตำแต่งเจ้าอาวาส วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส
๑. พระอาจารย์สุมิตร
๒. พระอาราย์ณรงค์
๓. พระอาจราย์จำลอง
๔. พระครูวิริยะสุววรณคุณ ( บุญส่ง ธตฺตมาโล )
๕. พระมหาสุรศักดิ์
๖. พระอาจารย์ปิยะ
๗. พระอาจารย์ชาตรี สุเมโธ
๘. พระครูสมุห์จตุรภัทร ติสฺสโร
 

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสมุห์จตุรภัทร ติสฺสโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ขอเชิญร่วมทำบุญ-ตักบาตร สวดมนต์ข้ามปี

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

เปิดดู 398 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ปฏิทินงานบุญประ...

วันที่จัดงาน : 01-01-2566

เปิดดู 86 ครั้ง

งานครบรอบวันคล้...

วันที่จัดงาน : 28-08-2566

เปิดดู 218 ครั้ง

ขอเชิญร่วมทำบุญ...

วันที่จัดงาน : 31-12-2565

เปิดดู 55 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

มหาธาตุเจดีย์ศร...

ข้อมูลเมื่อ : 23-02-2565

เปิดดู 140 ครั้ง

วิหารหลวงพ่อโต(...

ข้อมูลเมื่อ : 23-02-2565

เปิดดู 720 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ข้อคิด ปลุกสติป...

ข้อมูลเมื่อ 24-11-2565

เปิดดู 50 ครั้ง

หลักธรรมคำสอนขอ...

ข้อมูลเมื่อ 23-02-2565

เปิดดู 106 ครั้ง

สาระธรรม

คติธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2567

เปิดดู 83 ครั้ง

ข้อคิด ธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 24-11-2565

เปิดดู 89 ครั้ง

คติธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 23-02-2565

เปิดดู 230 ครั้ง

ข้อคิด-คติธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 20-05-2565

เปิดดู 130 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ข้อคิด-คติธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2567

เปิดดู 66 ครั้ง

ต้นไม้ในพุทธประ...

ข้อมูลเมื่อ : 23-02-2565

เปิดดู 133 ครั้ง

คำสอนดีๆ

ข้อมูลเมื่อ : 23-02-2565

เปิดดู 159 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

โฉนดที่ดินวัด

ข้อมูลเมื่อ : 23-02-2565

ใบวิสุงคามสีมา

ข้อมูลเมื่อ : 23-02-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

กิจกรรม ๕ ส

ข้อมูลเมื่อ : 24-02-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด