เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8362 รูป
สามเณร
301 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8877 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7208 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดหนองยายทรัพย์

รหัสวัด
02720902004

ชื่อวัด
วัดหนองยายทรัพย์

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 10 เดือน กันยายน ปี 2513

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 13 เดือน เมษายน ปี 2515

ที่อยู่
บ้านหนองยายทรัพย์

เลขที่
89

หมู่ที่
7

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
สระยายโสม

เขต / อำเภอ
อู่ทอง

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72220

เนื้อที่
19 ไร่ - งาน 93 ตารางวา

มือถือ
0822974608

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

จำนวนเข้าดู : 834

ปรับปรุงล่าสุด : 17 กันยายน พ.ศ. 2565 23:57:10

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 13:06:04

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

        วัดหนองยายทรพย์ ตั้งอยู่บ้านเลขที่89หมู่ 7 ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 19 ไร่ 93 ตารางวา น.ส.3  เลขที่ 31722 อาณาเขต ทิศเหนือจดที่ดินเอกชน ทิศใต้ และทิศตะวันออกจดทางสาธารณะประโยชน์ ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วยอุโบสถ กว้าง 6 เมตร ยาว 24.50 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2520 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง 14.50 เมตร ยาว 33 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2512 เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ หอสวดมนต์ กว้าง 12 เมตร ยาว 19 เมตร สร้าง้มื่อ พ.ศ. 2525 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน 4 หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ วิหาร กว้าง 3 เมตร ยาว 7 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. 2544 ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2522 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูชนียวัตถุมีพระประธานประจำอุโบสถ และรูปเหมือนอดีตเจ้าอาวาส
        วัดหนองยายาทรัพย์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2513  โดยนายบุญทำ สระทองจุติ เป็นผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัด และนายเลี่ยม แก้วบัวดีเป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตสร้างและตั้งวัด โดยใช้ชื่อว่าวัดหนองยายทรัพย์ตามชื่อหมู่บ้าน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2515 กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือ รูปที่ 1 พระปลด อชิโต พ.ศ. 2510-2512 รูปที่ 2 พระครูสุวรรณสีลากร พ.ศ. 2513-2541 รูปที่ 3 พระอธิการถวิล ฉนฺทโก พ.ศ. 2543-2552 รูปที่ 4 พระปลัดเหลือ สปฺปุญฺโญ พ.ศ. 2553-ปจจุบัน การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2523 และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2544


     ประวัติวัดหนองยายทรัพย์
                                          วันที่   20   มกราคม   พ.ศ.  2565
                                         
                                      ลงชื่อ...........................................ผู้รายงาน
                                             ( พระปลัดเหลือ    สปฺปุญฺโญ  )

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระปลัดเหลือ สปฺปุญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2566

บุญมี อติพโล

ข้อมูลเมื่อ : 19-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

หล่อเจ้าชายสิทธัตถะโพธิสัตว์

ข้อมูลเมื่อ : 19-07-2566

เปิดดู 51 ครั้ง

สร้างห้องน้ำ20ห้อง

ข้อมูลเมื่อ : 19-07-2566

เปิดดู 57 ครั้ง

สงน้ำพระวันที่ 16 เมษายน2566วัดหนองยายทรัพย์

ข้อมูลเมื่อ : 03-05-2566

เปิดดู 35 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ประเพณีวันสงกรา...

วันที่จัดงาน : 16-04-2565

เปิดดู 53 ครั้ง

ทอดกฐินสามัคคี

วันที่จัดงาน : 13-10-2563

เปิดดู 60 ครั้ง

งานบุญตามประเพณ...

วันที่จัดงาน : 31-12-2560

เปิดดู 67 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

วัดหนองยายทรัพย...

ข้อมูลเมื่อ : 03-05-2566

เปิดดู 61 ครั้ง

พระอุโบสถ ศาล...

ข้อมูลเมื่อ : 22-01-2565

เปิดดู 200 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

สวดมนต์ก่อนนอน

ข้อมูลเมื่อ 13-02-2565

เปิดดู 3162 ครั้ง

อบรมพระอบรมสามเ...

ข้อมูลเมื่อ 13-02-2565

เปิดดู 64 ครั้ง

สาระธรรม

ศีลธรรม จริยธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 04-02-2565

เปิดดู 179 ครั้ง

สื่อมีเดีย

พระปลัดเหลือ สป...

ข้อมูลเมื่อ : 03-05-2566

เปิดดู 34 ครั้ง

วัดหนองยายทรัพย...

ประเภทไฟล์ : jpg

ข้อมูลเมื่อ : 03-05-2566

เปิดดู 27 ครั้ง

ส.ท.จรูญ-ผ.ช.บุ...

ข้อมูลเมื่อ : 25-04-2565

เปิดดู 106 ครั้ง

ชาดก 500ชาติ

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

เปิดดู 339 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

กิจกรรมมอบทุนการศึกษา

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด