เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8346 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8861 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7191 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดหนองพงษ์เจริญสุข

รหัสวัด
02721004007

ชื่อวัด
วัดหนองพงษ์เจริญสุข

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 18 เดือน สิงหาคม ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน ปี 500

ที่อยู่
วัดหนองพงษ์เจริญสุข

เลขที่
100

หมู่ที่
1

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
แจงงาม

เขต / อำเภอ
หนองหญ้าไซ

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72240

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

มือถือ
089-5208878

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 994

ปรับปรุงล่าสุด : 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 20:57:30

ข้อมูลเมื่อ : 30 กันยายน พ.ศ. 2564 09:48:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดหนองพงษ์เจริญสุข
วัดหนองพงษ์เจริญสุข ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๑๐๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี มีชาวบ้านนำโดยโยมองค์ โยมโม่ โยมเผย  ช่วยกันกับชาวบ้านร่วมกันสร้างโดยมีโยมจุ่น ถวายที่ดิน สปก.๔-๐๑ จำนวน ๓๐ ไร่ ให้สร้างวัด โดยมีประทานสงห์องค์แรกคือหลวงตาแกละ มาอยู่ตั้งแต่สร้างวัด พ.ศ.๒๕๑๖ และได้หมุนเวียนไปตามวาระและพระที่มาอยู่ก็ได้ชาวยกันดูแล ต่อมาได้ชื่อใหม่ว่าวัดหนองพงษ์เจริญสุขโดยมีหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ เป็นผู้ตั้งชื่อให้วัดจนมาถึงทุกวันนี้
ลำดับเจ้าอาวาส
๑.หลวงพ่อแกละ จนฺทวํโส
๒.พระอาจารย์แดง
๓.พระอาจารย์ถ่าย
๔.พระอาจารย์เว้า
๕.อาจารย์สมาน
๖.พระอาจารย์รอด
๗.พระครูสุทธิสุวรรณวงศ์
 

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสุทธิสุวรรณวงศ์ สุทธจิตฺโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-02-2565

พระนัฏฐพร ติสสโร

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-02-2565

พระณัฐพงศ์ สันฺติมโน

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-02-2565

พระทศพร ฐิตวิริโย

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ปฏิทินปฏิบัติงานพระพุทธศาสนา

ข้อมูลเมื่อ : 11-03-2565

เปิดดู 77 ครั้ง

ขอเชิญร่วมงานทำบุญตักบาตร เวียนเทียน

ข้อมูลเมื่อ : 15-02-2565

เปิดดู 476 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

งานวันอาสาฬหบูช...

วันที่จัดงาน : 13-07-2565

เปิดดู 143 ครั้ง

งานวันวิสาขบูชา

วันที่จัดงาน : 15-05-2565

เปิดดู 40 ครั้ง

กิจกรรมเวียนเที...

วันที่จัดงาน : 16-02-2565

เปิดดู 86 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

วิหารหลวงพ่อโต

ข้อมูลเมื่อ : 15-02-2565

เปิดดู 276 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

คำคม วลีเด็ดๆ

ข้อมูลเมื่อ 15-02-2565

เปิดดู 147 ครั้ง

สาระธรรม

คำคมธรรมะ

ข้อมูลเมื่อ : 15-02-2565

เปิดดู 364 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ธรรมะจิตแจ่มใส

ข้อมูลเมื่อ : 15-02-2565

เปิดดู 183 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

การสวดมนต์ทำวัตร

ข้อมูลเมื่อ : 15-02-2565

ทรัพย์สินของวัด

ใบวิสุงคามสีมา

ข้อมูลเมื่อ : 15-02-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

งาน อปต

ข้อมูลเมื่อ : 18-03-2566

งานอปต

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2566

งานอปต

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2566

กิจกรรม 5 ส

ข้อมูลเมื่อ : 19-06-2565

กิจกรรม 5 ส

ข้อมูลเมื่อ : 13-03-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด