เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
70 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1622 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8370 รูป
สามเณร
349 รูป
แม่ชี
90 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
38 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
8934 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
5 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7324 รูป
ลาสิกขา
13 รูป
มรณภาพ
2 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดหนองกระถิน

รหัสวัด
02721006003

ชื่อวัด
วัดหนองกระถิน

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 23 เดือน กันยายน ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม ปี 500

ที่อยู่
วัดหนองกระถิน

เลขที่
11

หมู่ที่
3

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ทัพหลวง

เขต / อำเภอ
หนองหญ้าไซ

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72240

เนื้อที่
15 ไร่ - งาน - ตารางวา

มือถือ
085-187-1935

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 316

ปรับปรุงล่าสุด : 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 10:21:26

ข้อมูลเมื่อ : 29 กันยายน พ.ศ. 2564 13:05:29

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดหนองกระถิน
วัดหนองกระถินตั้งวัดเมื่อ 2 กันยายน 2553
เดิมเป็นที่พักสงฆ์ ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี มีชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกันสร้างวัดเพื่อเป็นศูนย์รวมใจของชาวบ้าน สภาพภูมิศาสตร์ของวัดเป็นป่ารก เป็นที่เลี้ยงวัว ควาย วัดมีเพียงศาลามุงแฝก 1 หลัง มีพระจำพรรษา 1 รูป บ้าง 2 รูปบ้าง ต่อมาได้มีหลวงพ่อจำนงค์ เขมจิตฺโต (พระครูเกษมสุวรรณคุณ) เข้ามาจำพรรษา ได้เริ่มการพัฒนา สิ่งปลูกสร้างภายในวัด ศาลาการเปรียญ พระอุโบสถ เมรุ หอระฆัง กุฎิสงฆ์ ห้องน้ำ ตลอดจนศาลาเอนกประสงค์
ปัจจุบันวัดหนองกระถิน มีเจ้าอาวาส เป็น พระครูเกษมสุวรรณคุณ (จำนงค์ เขมจิตฺโต) รูปแรก ปัจจุบันยังคงดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาส และแจ้าคณะตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี�

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : ใบตั้งวัด (210.48 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : ใบวิสุงคามสีมา (157.23 kb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูเกษมสุวรรณคุณ เขมจิตฺโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-02-2565

พระชเอม จนฺทธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-02-2565

พระสุวัฒน์ จนฺทธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-02-2565

พระเอกชัย ฐิตโสภโณ

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-02-2565

พระเทวัญ ตปสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-02-2565

พระสุเทพ หาสธโร

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-02-2565

พระฟื้น เขมิโย

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-02-2565

พระประสิทธิ์ นิราสโย

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-02-2565

พระรักษ์ออม ขนฺติพโล

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-02-2565

พระกฤษณะ มหาปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 02-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 11-02-2565

เทศกาลงานบุญประเพณี

ทำบุญตักบาตร-เว...

วันที่จัดงาน : 16-05-2565

เปิดดู 0 ครั้ง

วันสงกรานต์

วันที่จัดงาน : 13-04-2565

เปิดดู 14 ครั้ง

งานทำบุญวันตักบ...

วันที่จัดงาน : 16-02-2565

เปิดดู 19 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระพุทธมหามงคลส...

ข้อมูลเมื่อ : 02-02-2565

เปิดดู 47 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

วันวิสาขบูชา

ข้อมูลเมื่อ 08-05-2565

เปิดดู 17 ครั้ง

ความหมายของวันม...

ข้อมูลเมื่อ 11-02-2565

เปิดดู 83 ครั้ง

สาระธรรม

คติธรรม-ข้อคิด

ข้อมูลเมื่อ : 06-02-2565

เปิดดู 50 ครั้ง

ข้อคิด-คติธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 08-05-2565

เปิดดู 43 ครั้ง

คติธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 11-02-2565

เปิดดู 25 ครั้ง

สื่อมีเดีย

คติธรรม-ข้อคิด

ข้อมูลเมื่อ : 08-05-2565

เปิดดู 17 ครั้ง

คำสอนของหลวงปู่...

ข้อมูลเมื่อ : 06-02-2565

เปิดดู 20 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

การสวดมนต์ทำวัตร

ข้อมูลเมื่อ : 11-02-2565

ทรัพย์สินของวัด

เอกสารการตั้งวัด

ข้อมูลเมื่อ : 11-02-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

กิจกรรม๕ส.

ข้อมูลเมื่อ : 20-05-2565

คณะสงฆ์-อ.ส.ม.-ชาวบ้าน

ข้อมูลเมื่อ : 06-02-2565