เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8297 รูป
สามเณร
290 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8801 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7139 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดหนองกระถิน

รหัสวัด
02721006003

ชื่อวัด
วัดหนองกระถิน

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 23 เดือน กันยายน ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม ปี 500

ที่อยู่
วัดหนองกระถิน

เลขที่
11

หมู่ที่
3

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ทัพหลวง

เขต / อำเภอ
หนองหญ้าไซ

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72240

เนื้อที่
15 ไร่ - งาน - ตารางวา

มือถือ
085-187-1935

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 1906

ปรับปรุงล่าสุด : 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 20:30:44

ข้อมูลเมื่อ : 29 กันยายน พ.ศ. 2564 13:05:29

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดหนองกระถิน
วัดหนองกระถินตั้งวัดเมื่อ 2 กันยายน 2553
เดิมเป็นที่พักสงฆ์ ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี มีชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกันสร้างวัดเพื่อเป็นศูนย์รวมใจของชาวบ้าน สภาพภูมิศาสตร์ของวัดเป็นป่ารก เป็นที่เลี้ยงวัว ควาย วัดมีเพียงศาลามุงแฝก 1 หลัง มีพระจำพรรษา 1 รูป บ้าง 2 รูปบ้าง ต่อมาได้มีหลวงพ่อจำนงค์ เขมจิตฺโต (พระครูเกษมสุวรรณคุณ) เข้ามาจำพรรษา ได้เริ่มการพัฒนา สิ่งปลูกสร้างภายในวัด ศาลาการเปรียญ พระอุโบสถ เมรุ หอระฆัง กุฎิสงฆ์ ห้องน้ำ ตลอดจนศาลาเอนกประสงค์
ปัจจุบันวัดหนองกระถิน มีเจ้าอาวาส เป็น พระครูเกษมสุวรรณคุณ (จำนงค์ เขมจิตฺโต) รูปแรก ปัจจุบันยังคงดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาส และแจ้าคณะตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี�

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : ใบตั้งวัด (210.48 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : ใบวิสุงคามสีมา (157.23 kb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูเกษมสุวรรณคุณ เขมจิตฺโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-02-2565

พระชเอม จนฺทธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-02-2565

พระสุวัฒน์ จนฺทธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-02-2565

พระเทวัญ ตปสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-11-2565

พระสุเทพ หาสธโร

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-11-2565

พระฟื้น เขมิโย

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-11-2565

พระรักษ์ออม ขนฺติพโล

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-11-2565

พระสมุห์กฤษณะ มหาปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 02-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 24-11-2565

เทศกาลงานบุญประเพณี

ปฏิทินงานบุญประ...

วันที่จัดงาน : 01-01-2566

เปิดดู 58 ครั้ง

งานลอยกระทง

วันที่จัดงาน : 07-11-2565

เปิดดู 288 ครั้ง

งานทำบุญวันตักบ...

วันที่จัดงาน : 16-02-2565

เปิดดู 86 ครั้ง

วันสงกรานต์

วันที่จัดงาน : 13-04-2565

เปิดดู 65 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระพุทธมหามงคลส...

ข้อมูลเมื่อ : 02-02-2565

เปิดดู 1227 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ความหมายของวันม...

ข้อมูลเมื่อ 11-02-2565

เปิดดู 149 ครั้ง

วันวิสาขบูชา

ข้อมูลเมื่อ 08-05-2565

เปิดดู 123 ครั้ง

สาระธรรม

ข้อคิด

ข้อมูลเมื่อ : 10-02-2566

เปิดดู 239 ครั้ง

คติธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 11-02-2565

เปิดดู 143 ครั้ง

ข้อคิด-คติธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 08-05-2565

เปิดดู 515 ครั้ง

คติธรรม-ข้อคิด

ข้อมูลเมื่อ : 06-02-2565

เปิดดู 131 ครั้ง

สื่อมีเดีย

คำสอนของหลวงปู่...

ข้อมูลเมื่อ : 06-02-2565

เปิดดู 143 ครั้ง

คติธรรม-ข้อคิด

ข้อมูลเมื่อ : 08-05-2565

เปิดดู 124 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

การสวดมนต์ทำวัตร

ข้อมูลเมื่อ : 11-02-2565

ทรัพย์สินของวัด

เอกสารการตั้งวัด

ข้อมูลเมื่อ : 11-02-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

คณะสงฆ์-อ.ส.ม.-ชาวบ้าน

ข้อมูลเมื่อ : 06-02-2565

กิจกรรม๕ส.

ข้อมูลเมื่อ : 20-05-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด