เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8380 รูป
สามเณร
309 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8903 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7225 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดเขาเทพนิมิต

รหัสวัด
2710105003

ชื่อวัด
วัดเขาเทพนิมิต

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 500

ที่อยู่
วัดเขาเทพนิมิต

เลขที่
89

หมู่ที่
7

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
แก่งเสี้ยน

เขต / อำเภอ
เมืองกาญจนบุรี

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71000

เนื้อที่
45 ไร่ 2 งาน - ตารางวา

มือถือ
083-3168631

จำนวนเข้าดู : 1314

ปรับปรุงล่าสุด : 7 มกราคม พ.ศ. 2565 17:51:10

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 15:21:17

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัด
 วัดเขาเทพนิมิต เดิมเคยเป็นวัดทุ่งเขาน้อย สำนักสงฆ์ทุ่งเขาน้อย ตั้งอยู่ที่บ้านท่าดินสอพอง เลขที่ 89 หมู่ที่ 7 ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 45-0-2 ไร่ ตั้งเป็นวัดเมื่อปี พ.ศ.2484 ได้รับมอบที่ดินจาก ผู้ใหญ่เหลื่อม โพธิ์เงินงาม ให้สร้างวัดเขาเทพนิมิตเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2537
มีอาณาเขต ทิศเหนือ  จดทางสาธารณะประโยชน์
                  ทิศใต้     จดทางสาธารณะประโยชน์
                  ทิศตะวันออก  จดที่ดินเอกชน
                  ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน
อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
๑. อุโบสถ กว้าง 7 เมตร ยาว 24 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2538 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
๒. ศาลาการเปรียญ กว้าง 16.50 เมตร ยาว 9.31 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2537 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
๓. กุฏิพระ10 หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ.2548-2561
๔. ห้องน้ำ 21 ห้อง
ลำดับเจ้าสำนักสงฆ์
 1. พระปรางค์ ปญฺญาธโร พ.ศ.2480-2484
ทำเนียบเจ้าอาวาส
 1. พระอธิการปรางค์ ปญฺญาธโร พ.ศ.2484-2487
 2. พระอธิการบัง สิริปญฺโญ       พ.ศ.2487-2490
 3. พระอธิการเลื่อน ปิยปุตโต     พ.ศ.2490-2497
 4. พระอธิการเล้ง กิตฺจสาโร       พ.ศ.2497-2501
 5. พระอธิการแมว ปสนฺโน         พ.ศ.2501-2510
 6. พระอธิการสุรพล  สุพโล      พ.ศ.2510-2520
 7. พระอธิการขจร  จนฺทสาโร    พ.ศ.2520-2530
 8. พระอธิการเจริญ กนฺตสีโล     พ.ศ.2530-2538
 9. พระปลัดวารินทร์ อนาลโย    พ.ศ. 2538-2548
 10. พระครูสิริกาญจโนบล         พ.ศ.2548-ปัจจุบัน

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : หนังสือพระราชทานวิสุงคามสีมา (103.32 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : ตราตั้งพระอุปัชฌาย์ (3.03 mb)

รายการพระ

พระครูสิริกาญจโนบล วชิรปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 10-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระครูวินัยธรพิศนุ ธมฺมโชโต

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-11-2565

พระใบฎีกาสนทญา ถาวโร

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระศรีเวียง อภิวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระพัฒนพงษ์ ฐิตสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-10-2564

สามเณรพลธร สง่างาม

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-10-2564

พระสมรวม ธมฺมวโร

ข้อมูลเมื่อ : 17-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-12-2566

พระปัณจพล ปภสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 17-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-07-2565

พระปุญญพัฒน์ สุจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 06-11-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-12-2566

พระพร​ศักดิ์​ ถาวร​สทฺโธ

ข้อมูลเมื่อ : 04-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 04-08-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด