เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8546 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9087 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7378 รูป
ลาสิกขา
25 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดเขาเทพนิมิต

รหัสวัด
2710105003

ชื่อวัด
วัดเขาเทพนิมิต

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 500

ที่อยู่
วัดเขาเทพนิมิต

เลขที่
89

หมู่ที่
7

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
แก่งเสี้ยน

เขต / อำเภอ
เมืองกาญจนบุรี

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71000

เนื้อที่
45 ไร่ 2 งาน - ตารางวา

มือถือ
083-3168631

จำนวนเข้าดู : 484

ปรับปรุงล่าสุด : 7 มกราคม พ.ศ. 2565 17:51:10

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 15:21:17

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัด
 วัดเขาเทพนิมิต เดิมเคยเป็นวัดทุ่งเขาน้อย สำนักสงฆ์ทุ่งเขาน้อย ตั้งอยู่ที่บ้านท่าดินสอพอง เลขที่ 89 หมู่ที่ 7 ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 45-0-2 ไร่ ตั้งเป็นวัดเมื่อปี พ.ศ.2484 ได้รับมอบที่ดินจาก ผู้ใหญ่เหลื่อม โพธิ์เงินงาม ให้สร้างวัดเขาเทพนิมิตเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2537
มีอาณาเขต ทิศเหนือ  จดทางสาธารณะประโยชน์
                  ทิศใต้     จดทางสาธารณะประโยชน์
                  ทิศตะวันออก  จดที่ดินเอกชน
                  ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน
อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
๑. อุโบสถ กว้าง 7 เมตร ยาว 24 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2538 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
๒. ศาลาการเปรียญ กว้าง 16.50 เมตร ยาว 9.31 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2537 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
๓. กุฏิพระ10 หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ.2548-2561
๔. ห้องน้ำ 21 ห้อง
ลำดับเจ้าสำนักสงฆ์
 1. พระปรางค์ ปญฺญาธโร พ.ศ.2480-2484
ทำเนียบเจ้าอาวาส
 1. พระอธิการปรางค์ ปญฺญาธโร พ.ศ.2484-2487
 2. พระอธิการบัง สิริปญฺโญ       พ.ศ.2487-2490
 3. พระอธิการเลื่อน ปิยปุตโต     พ.ศ.2490-2497
 4. พระอธิการเล้ง กิตฺจสาโร       พ.ศ.2497-2501
 5. พระอธิการแมว ปสนฺโน         พ.ศ.2501-2510
 6. พระอธิการสุรพล  สุพโล      พ.ศ.2510-2520
 7. พระอธิการขจร  จนฺทสาโร    พ.ศ.2520-2530
 8. พระอธิการเจริญ กนฺตสีโล     พ.ศ.2530-2538
 9. พระปลัดวารินทร์ อนาลโย    พ.ศ. 2538-2548
 10. พระครูสิริกาญจโนบล         พ.ศ.2548-ปัจจุบัน

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : หนังสือพระราชทานวิสุงคามสีมา (103.32 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : ตราตั้งพระอุปัชฌาย์ (3.03 mb)

รายการพระ

พระครูสิริกาญจโนบล วชิรปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 10-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระครูวินัยธรพิศนุ ธมฺมโชโต

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-11-2565

พระใบฎีกาสนทญา ถาวโร

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระศรีเวียง อภิวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระณฑี เทวปุตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-10-2564

พระมนตรี กณฺตสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-11-2564

พระพัฒนพงษ์ ฐิตสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-10-2564

สามเณรพลธร สง่างาม

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-10-2564

พระสุเทพ สิริปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 17-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-07-2565

พระสมรวม ธมฺมวโร

ข้อมูลเมื่อ : 17-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-07-2565

พระปัณจพล ปภสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 17-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-07-2565

พระสริทรัพย์ ปิยปุตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 17-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-07-2565

พระปุญญพัฒน์ สุจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 06-11-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-11-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น