เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8359 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8873 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7205 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดบางบอน

รหัสวัด
02720706002

ชื่อวัด
วัดบางบอน

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2449

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 14 เดือน สิงหาคม ปี 2485

ที่อยู่
บ้านบางบอน

เลขที่
199

หมู่ที่
5

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
หัวโพธิ์

เขต / อำเภอ
สองพี่น้อง

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72110

เนื้อที่
10 ไร่ 2 งาน 92 ตารางวา

มือถือ
0898302313

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 1330

ปรับปรุงล่าสุด : 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 19:32:16

ข้อมูลเมื่อ : 2 ตุลาคม พ.ศ. 2564 20:55:13

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดบางบอน   แต่เดิมตั้งเป็นสำนักสงฆ์  ตั้งวัดเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๔๙  ไม่มีประวัติแน่นนอนว่าใครเป็นผู้สร้าง  และวันที่ 14 สิงหาคม 2485 ได้รับประกาศวิสุงคามสีมา
เป็นปีที่ 9 ในรัชการที่ 8   ปัจจุบันมีอายุ 118 ปี
วัดบางบอน สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย มีเนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน 92 ตารางวา 
ได้จากการบริจาคของญาติโยม  วัดบางบอนก่อตั้งเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2449 
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2485 ในรัชกาลที่ 9 เนื้อที่ กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร                 
ศาสนวัตถุประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 10 เมตร ยาว 22 เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. 2497 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
มี พุทธปฏิมา คือ พระประธานหลวงพ่อโต  ปางมารวิชัย สร้างจากทองเหลือผสม หน้าตัก กว้าง 139 เซนติเมตร สูง 199 เซนติเมตร
ศาลาการเปรียญ กว้าง 22 เมตร ยาว 48 เมตร เป็นอาคารไม้ ชั้นล่างเป็นคอนกรีต  ระเบียงข้างทิศเหนือเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างสร้างแทนหลังเก่า เมื่อ พ.ศ. 2525 
หอระฆัง และหอกลอง สร้างเมื่อ พ.ศ.   2535  กว้าง 4.50 เมตร ยาว 4.50 เมตร สูง 10 เมตร
หอสวดมนต์ กว้าง 12 เมตร ยาว 30 เมตร เป็นอาคาร 2 ชั้นๆ บนเป็นไม้ ชั้นล่างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก และไม้ปนกัน  สร้างแทนหลังเก่าเมื่อ พ.ศ. 2543
กุฎีสงฆ์ 2 ชั้น 2 หลัง  กว้าง 6 เมตร ยาวรวม 2 หลัง 60 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. 2543  
หอฉันภัตราหาร กว้าง 6 เมตร ยาว 10 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2543 
พุทธปฏิมา คือ สมเด็จพระธรรมชัยมงคล สร้างด้วยคอนกรีต ผสม นิล หน้าตัก กว้าง 5.60 เมตร สูง 8 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2549  
และสมเด็จพระปทุมชินราชสร้างด้วยคอนกรีต ผสม นิล หน้าตัก กว้าง 5.60 เมตร สูง 8 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2555
มีแนวกันดินทางด้านชายคลองหน้าวัด สร้างด้วยคอนกรีต ยาว ประมาณ 120 เมตรสร้างเมื่อ พ.ศ. 2556  
ด้านล่างขององค์พระ เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม สร้างเมื่อ พ.ศ. 2557
เมรุ กว้าง 9 เมตร ยาว 14  เมตร สร้างแทนหลังเก่า เมื่อ พ.ศ. 2561 

  1. ประวัติสังเขปของลำดับเจ้าอาวาสวัดบางบอน
 ลำดับเจ้าอาวาส
๑ หลวงพ่อโปร่ง    
๒ หลวงพ่อชื่น  
๓ หลวงพ่อจู๋ 
๔หลวงพ่อพวง
๕ พระสมุห์ลาภ
๖ พระครูสนิท อสโม
๗พระอธิการม้วน     
๘ พระอธิการโต๊ะ
๙พระอธิการสมคิด สุมโน
๑๐ พระสมุห์สมนึก เขมวโร    พ.ศ. ๒๕๕๒-ปัจจุบัน
 


 

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระสมุห์สมนึก เขมวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-04-2567

พระถวิล สุตฺตธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-09-2566

พระวรา ฐานิสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-04-2567

พระทวี ธมฺมสุนฺทโร

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-03-2567

พระปัญญา วรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-03-2567

พระภูวนัย ตนฺติปาโล

ข้อมูลเมื่อ : 23-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 26-02-2567

พระสาธิต อาจาโร

ข้อมูลเมื่อ : 22-12-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-09-2566

พระภูวดล ธมฺมวโร

ข้อมูลเมื่อ : 23-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 01-04-2567

พระอดิศักดิ์ จกฺกวโร

ข้อมูลเมื่อ : 25-04-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2567

พระสมควร เข็มทอง

ข้อมูลเมื่อ : 05-05-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2567

พระรินทร์ กนฺตธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 11-05-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 11-05-2567

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

งานทอดผ้ากฐิน ปี ๒๕๖๖

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2566

เปิดดู 190 ครั้ง

บูรณะ ทำสีพระอุโบสถวัดบางบอน

ข้อมูลเมื่อ : 15-02-2565

เปิดดู 446 ครั้ง

กิจกรรม ทางศาสนา เนื่องในวันมาฆาบูชา

ข้อมูลเมื่อ : 15-02-2565

เปิดดู 174 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

พุทธปฏิมา สมเด็...

ข้อมูลเมื่อ : 10-11-2564

เปิดดู 263 ครั้ง

รูปสักการะ พระส...

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2565

เปิดดู 160 ครั้ง

พระอุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 10-11-2564

เปิดดู 270 ครั้ง

หอระฆัง เก่า

ข้อมูลเมื่อ : 15-05-2567

เปิดดู 7 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

วันวิสาขบูชา

ข้อมูลเมื่อ 04-06-2566

เปิดดู 53 ครั้ง

วันอัฐมีบูชา

ข้อมูลเมื่อ 04-06-2566

เปิดดู 42 ครั้ง

พุทธศาสดา (ฉบั...

ข้อมูลเมื่อ 25-01-2565

เปิดดู 157 ครั้ง

สัตว์โลกย่อมเป็...

ข้อมูลเมื่อ 25-01-2565

เปิดดู 260 ครั้ง

สาระธรรม

ต้นไม้พูดได้

ข้อมูลเมื่อ : 20-05-2565

เปิดดู 51 ครั้ง

ต้นไม้พูดได้

ข้อมูลเมื่อ : 20-05-2565

เปิดดู 173 ครั้ง

สุขอยู่ที่.....ใจ

ข้อมูลเมื่อ : 25-01-2565

เปิดดู 2354 ครั้ง

อย่าประมาท

ข้อมูลเมื่อ : 25-01-2565

เปิดดู 2797 ครั้ง

ความพอดี อยู่ที่ไหน

ข้อมูลเมื่อ : 25-01-2565

เปิดดู 2740 ครั้ง

อะไร สกปรก

ข้อมูลเมื่อ : 25-01-2565

เปิดดู 1810 ครั้ง

โทษของการปรุงแต่ง

ข้อมูลเมื่อ : 25-01-2565

เปิดดู 1918 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

วัดบางบอน ตำบลหัวโพธิ์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
เจ้าอาวาส พระสมุห์สมนึก เขมวโร
โทร. 0898302313

ผู้มีจิตศรัทธา สามารถทำบุญกับวัดโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของวัดหรือ QR-Code ข้างล่างนี้

ธนาคาร ธนาคารออมสิน
เลขที่บัญชี 020242705075
ชื่อบัญชี วัดบางบอน (QR Code สาธุ)

QRCODE เพื่อทำบุญวัด วัดบางบอน