เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8345 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8859 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7196 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดสุวรรณาราม

รหัสวัด
2730701001

ชื่อวัด
วัดสุวรรณาราม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 07 เดือน มีนาคม ปี 2424

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2473

ที่อยู่
วัดสุวรรณาราม

เลขที่
14

หมู่ที่
1

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ศาลายา

เขต / อำเภอ
พุทธมณฑล

จังหวัด
นครปฐม

ไปรษณีย์
73170

เนื้อที่
7 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง

จำนวนเข้าดู : 746

ปรับปรุงล่าสุด : 24 ตุลาคม พ.ศ. 2564 21:57:30

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 16:33:19

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

        ตามประวัติเดิม วัดสุวรรณารามเริ่มสร้างเป็นสํานักสงฆ์ขนาดเล็ก มีกุฏิ ๑ หลัง พระภิกษุ ๑ รูป ศาลาทําบุญ ๑ หลังเท่านั้น เรียกกันว่า “วัดกุฏิเดียว” สร้างหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองมหาสวัสดิ์ ในปี พ.ศ. ๒๔๐๓ เชื่อมคลองบางกอกน้อยกับแม่น้ำนครชัยศรี เพื่อใช้เป็นเส้นทางเสด็จพระราชดําเนินไปนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ จากบันทึก ของพระครูวิชัยวุฒิคุณ อดีตเจ้าอาวาสลําดับที่ ๑๑ ระบุไว้ว่า นายกองคง เป็นผู้ริเริ่มสร้างวัด มีหลวงพ่อสาด เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก และได้รับประกาศจัดตั้งเป็นวัดในปี พ.ศ. ๒๔๒๔
         ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๔๖ ได้เปิดเดินรถไฟสายใต้สถานีบางกอกน้อย ถึงสถานีรถไฟเพชรบุรี ผ่านวัดสุวรรณาราม และได้ตั้งสถานีรถไฟติดกับบริเวณที่ของวัดจึงได้ใช้ชื่อของวัดเป็นชื่อของสถานีว่า “สถานีวัดสุวรรณ” ทําให้วัดมีความเจริญมากขึ้น ชุมชนเติบโตขึ้น เพราะมีคลองผ่านทางทิศเหนือของวัดและมีสถานีรถไฟอยู่ทางทิศใต้ของวัด ผู้ที่อยู่ห่างจากวัดไปเป็น ๑๐ กิโลเมตร จะเดินทางไป กรุงเทพฯ หรือเดินทางไปตัวจังหวัดนครปฐม จะมาขึ้นรถไฟที่สถานีวัดสุวรรณ

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระปลัดศิลา ธมฺมธีโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 22-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

พระชาตรี กิตฺติปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 22-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-01-2565

พระสมาน ฐิตเปโม

ข้อมูลเมื่อ : 22-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-01-2565

พระมหาธงสวรรค์ วรเมธี

ข้อมูลเมื่อ : 22-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-01-2565

พระครูปลัดนคร กิตฺติภทฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 24-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-01-2565

พระผวน ฐานวโร

ข้อมูลเมื่อ : 24-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-01-2565

พระสมัย ฐานวโร

ข้อมูลเมื่อ : 24-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-01-2565

พระกฤษฏา ปภาโส

ข้อมูลเมื่อ : 24-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-01-2565

พระเจริญ ฐิตเปโม

ข้อมูลเมื่อ : 24-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-01-2565

พระวชิระ ปญฺญาสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 24-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-01-2565

พระชัชวาล จิรสุโภ

ข้อมูลเมื่อ : 24-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-01-2565

พระประทีป ธมฺมจิตโต

ข้อมูลเมื่อ : 26-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-01-2565

พระธวัชชัย ชยวุฑโฒ

ข้อมูลเมื่อ : 26-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-01-2565

พระบุญวัฒนา อหิสํโก

ข้อมูลเมื่อ : 26-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-01-2565

พระเสรี เขมโก

ข้อมูลเมื่อ : 26-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-01-2565

พระเติมศักดิ์ วิชโย

ข้อมูลเมื่อ : 26-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-01-2565

พระนิวัตชัย ชุตินธโร

ข้อมูลเมื่อ : 26-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-01-2565

พระพัฒนพล สุวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 26-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-01-2565

พระนราวุฒ นราธโภ

ข้อมูลเมื่อ : 26-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-01-2565

พระนาวิน อธิปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 26-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-01-2565

พระมานะ ปุญฺญมโน

ข้อมูลเมื่อ : 26-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-01-2565

พระอภินันท์ อภินนฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 26-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-01-2565

พระพงศกร ปญฺญาพโร

ข้อมูลเมื่อ : 26-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด