เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8380 รูป
สามเณร
309 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8903 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7225 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดสุทัศนาราม

รหัสวัด
02720114009

ชื่อวัด
วัดสุทัศนาราม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 04 เดือน กรกฎาคม ปี 2557

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
วัดสุทัศนาราม

เลขที่
98/2

หมู่ที่
4

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ตลิ่งชัน

เขต / อำเภอ
เมืองสุพรรณบุรี

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72230

เนื้อที่
50 ไร่ - งาน - ตารางวา

Line
097-3276150

Facebook
คลิกดู

เว็บไซต์
คลิกดู

มือถือ
097-3276150

อีเมล์
wiroj25052518@gmail.com

จำนวนเข้าดู : 341

ปรับปรุงล่าสุด : 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566 20:23:35

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 11:58:27

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

                      วัดสุทัศนาราม ตั้งอยู่ที่บ้านหนองแต้  ๙๘/๒ หมู่ ๔ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เริ่มต้นจากคุณวาสนา  ทรงส้งข์ ได้ถวายที่ดิน จำนวน ๔ไร่ แก่พระมหาทรรศน์  คุณทสฺสี  (ลาสิกขาแล้ว)   วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานครฯ ท่านได้พาคณะญาติโยมที่เป็นศิษย์ มาเริ่มปลูกต้นไม้ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘ และเริ่มซ์้อที่ดินขยายพื้นที่จาก ๔ ไร่ ขยายเป็น ๔๙ ไร่ โดยการนำของนายทวี  นางสมพร  ชูลาภรุ่งเรือง พร้อมญาติโยมจาก กรุงเทพฯ  และมีการสร้างศาลา กุฏิ ห้องน้ำ สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อใช้ในการต้อนรับญาติโยมพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาร่วมทำบุญในกิจกรรมต่างๆ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๓ หลังจากนั้นพระมหาวิโรจน์  วิโรจโน ก็ได้มาดูแลและเป็นประธานที่พักสงฆ์เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๗ หลังจากนั้นจึงทำเรื่องขอตั้งเป็นวัดและได้รับการยกขึ้นเป็นวัดในนามวัดสุทัศนารามเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ และพระมหาวิโรจน์  วิโรจโน รักษาการเจ้าอาวาส ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็น เจ้าอาวาส เมื่อวันท่ี่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (226.4 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : (179.17 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : (5.84 mb)

แผนที่ภาพ

รายการพระ

พระมหาวิโรจน์ วิโรจโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-05-2566

พระประจักร ปภสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-03-2565

พระณัฎฐพล ณฎฺฐาจารี

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-03-2565

พระบุญมา ปริสุทฺโธ

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-03-2565

พระสิทธิ์ ฐิตมโน

ข้อมูลเมื่อ : 07-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 07-08-2566

พระศุภขัย ฐานวโร

ข้อมูลเมื่อ : 07-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 07-08-2566

พระวินัย อคฺคธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 07-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 07-08-2566

พระสมคิด ปภากโร

ข้อมูลเมื่อ : 07-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-08-2566

พระธนกร กิตฺติวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 07-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 07-08-2566

สามเณรธนดล ภูเมือง

ข้อมูลเมื่อ : 07-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 07-08-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ประชารัฐ - 5 ส.

ข้อมูลเมื่อ : 22-02-2565

เปิดดู 69 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ประเพณีลอยกระทง

วันที่จัดงาน : 07-11-2565

เปิดดู 67 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

วิชาสังคมศึกษา ...

ข้อมูลเมื่อ 07-03-2565

เปิดดู 187 ครั้ง

สาระธรรม

สาระธรรมจากต้นไม้

ข้อมูลเมื่อ : 08-03-2565

เปิดดู 288 ครั้ง

สื่อมีเดีย

สื่อสาระธรรมะ

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2565

เปิดดู 140 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

กุฏิ สงฆ์ วัดสุทัศนาราม

ข้อมูลเมื่อ : 11-03-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด