เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8519 รูป
สามเณร
319 รูป
แม่ชี
88 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9052 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
72 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7338 รูป
ลาสิกขา
37 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์

รหัสวัด
02720705003

ชื่อวัด
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 500

ที่อยู่
บ้านไผ่ขอม

เลขที่
169

หมู่ที่
6

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บ้านกุ่ม

เขต / อำเภอ
สองพี่น้อง

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72110

เนื้อที่
43 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา

มือถือ
092-292-9146

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ

จำนวนเข้าดู : 865

ปรับปรุงล่าสุด : 19 กันยายน พ.ศ. 2566 08:02:02

ข้อมูลเมื่อ : 2 ตุลาคม พ.ศ. 2564 21:25:03

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดสว่างอารมราษฎร์ ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.2462 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.2473 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง
80 เมตร ยาว 120 เมตร
การศึกษา - โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.2480
- โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.2475
การบริหารและการปกครอง
ลำดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
รูปที่ 1 พระผึ่ง พ.ศ.2462 – พ.ศ.2464
รูปที่ 2 พระจิ้ม พ.ศ.2465 – พ.ศ.2466
รูปที่ 3 พระชาย พ.ศ.2467 – พ.ศ.2469
รูปที่ 4 พระโล้ พ.ศ.2470 – พ.ศ.2475
รูปที่ 5 พระสุข พ.ศ.2476 – พ.ศ.2478
รูปที่ 6 พระภูมิ อาทิจฺโจ พ.ศ.2479 – พ.ศ.2500
รูปที่ 7 พระครูสุวรรณสมณคุณ (ประยงค์ จนฺฑาโก) พ.ศ.2501 – พ.ศ.2535
รูปที่ 8 พระครูสุวรรณสมโณภาส (สินชัย ยติยุตฺโต) พ.ศ.2536 – พ.ศ.2564
รูปที่ 9 พระปลัดอนุวัฒน์ กิตฺติวฑฺฒโน พ.ศ.2564 – ถึงปัจจุบัน

แผนที่ภาพ

รายการพระ

พระปลัดอนุวัฒน์ กิตฺติวฑฺฒโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 19-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-09-2566

พระสาธิต จารุวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 19-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-01-2565

พระสนธยา สิริสุวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 26-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 29-08-2566

พระมรกต ปภากโร

ข้อมูลเมื่อ : 26-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 29-08-2566

พระสำเภา ฐานวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 29-08-2566

พระไพฑูรย์ ปุญฺญกาโม

ข้อมูลเมื่อ : 29-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 29-08-2566

พระขวัญภิรมย์ คุณากโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 29-08-2566

พระอชิร เขมปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 29-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 29-08-2566

พระอนุชิต อภินนฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 29-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 29-08-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ขอเชิญร่วมบุญทอกกฐินสามัคคี

ข้อมูลเมื่อ : 19-09-2566

เปิดดู 14 ครั้ง

โครงการเผาศพไร้ญาติฟรี คนยากจนบวชฟรี

ข้อมูลเมื่อ : 26-07-2566

เปิดดู 38 ครั้ง

โครงการวัด ประชา รัฐสร้างสุข

ข้อมูลเมื่อ : 26-07-2566

เปิดดู 18 ครั้ง

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี

ข้อมูลเมื่อ : 01-06-2566

เปิดดู 20 ครั้ง

อเขิญทำบุญสร้างศาลาการเปรียญทรงไทย

ข้อมูลเมื่อ : 16-02-2566

เปิดดู 50 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ประชาสัมพันงานว...

วันที่จัดงาน : 15-04-2565

เปิดดู 42 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

หอระฆัง

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2565

เปิดดู 254 ครั้ง

สำนักงานวัดสว่า...

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2565

เปิดดู 997 ครั้ง

มณฑปบูรพาจารย์

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2565

เปิดดู 80 ครั้ง

กุฎิสงฆ์

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2565

เปิดดู 73 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ความสงบ

ข้อมูลเมื่อ 13-03-2565

เปิดดู 79 ครั้ง

พระพุทธเจ้าสอนว...

ข้อมูลเมื่อ 13-03-2565

เปิดดู 108 ครั้ง

ทำทุกวันให้เป็น...

ข้อมูลเมื่อ 13-03-2565

เปิดดู 58 ครั้ง

สาระธรรม

ต้นไม้พูดได้

ข้อมูลเมื่อ : 13-03-2565

เปิดดู 97 ครั้ง

ต้นไม้พูดได้

ข้อมูลเมื่อ : 13-03-2565

เปิดดู 57 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ป้ายเชิญชวนสวดม...

ข้อมูลเมื่อ : 13-03-2565

เปิดดู 1689 ครั้ง

ป้ายโครงการหมู่...

ข้อมูลเมื่อ : 13-03-2565

เปิดดู 1837 ครั้ง

ป้ายปฎิทินประจำ...

ข้อมูลเมื่อ : 13-03-2565

เปิดดู 621 ครั้ง

ป้ายวัดประชารัฐ

ข้อมูลเมื่อ : 13-03-2565

เปิดดู 1515 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

พระประธานในมณฑปวัดสว่าง

ข้อมูลเมื่อ : 13-03-2565

ทำบุญกับวัด

วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์ ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
เจ้าอาวาส พระปลัดอนุวัฒน์ กิตฺติวฑฺฒโน
โทร. 0922929146

ผู้มีจิตศรัทธา สามารถทำบุญกับวัดโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของวัดหรือ QR-Code ข้างล่างนี้

ธนาคาร ออมสิน
เลขที่บัญชี 020040152660
ชื่อบัญชี วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์

QRCODE เพื่อทำบุญวัด วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์