เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8322 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8832 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7168 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดไทรย์

รหัสวัด
02720101006

ชื่อวัด
วัดไทรย์

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2400

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 2514

ที่อยู่
วัดไทรย์

เลขที่
258

หมู่ที่
-

ซอย
-

ถนน
ขุนแผน

แขวง / ตำบล
ท่าพี่เลี้ยง

เขต / อำเภอ
เมืองสุพรรณบุรี

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72000

เนื้อที่
16 ไร่ 1 งาน 41 ตารางวา

เว็บไซต์
คลิกดู

มือถือ
0894122268

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดท่องเที่ยว
เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวนเข้าดู : 939

ปรับปรุงล่าสุด : 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 10:00:17

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 12:09:08

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดไทรย์ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๑ งาน 

วัดไทรย์สร้างโดยชาวลาวในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น คนลาวเข้ามาเมืองสุพรรณุบุรีในฐานะเชลยศึกครั้งกรุงธนบุรีเป็นครั้งแรกและมาในคราวที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เจ้าอนุวงศ์กุมกำลังพลมาตัดต้นตาลที่เมืองสุพรรณบุรีเมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๘ และหลังกบฏเจ้าอนุวงศ์ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๑ ในนิราศสุพรรณ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๙ ก็ปรากฏว่าคนไทยเชื้อสายลาวก็ได้ตั้งถิ่นฐานเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นวัดกงจักรในปัจจุบันซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดไทรย์ วัดไทรย์ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร

อุโบสถมีพาไลด้านหน้าต่อยื่นออกมามีประตูเข้าอยู่ทางด้านหน้า ส่วนผนังข้างมีหน้าต่างด้านละ ๔ บาน เปลี่ยนหลังคาจากกระเบื้องเกร็ดเต่ามาเป็นกระเบื้องลอนคู่ ไม่มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ เพราะถอดออก คราวบูรณะครั้งหลังสุดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ สภาพยังสมบูรณ์ใช้งานได้ ภายในอุโบสถมีจิตรกรรมฝาผนัง สมัยรัชกาลที่ ๓-๔ ฝีมือช่างพื้นบ้าน เขียนเป็นเรื่องราวเทพชุมนุม พุทธประวัติ ตลอดจนพระเจดีย์จุฬามณี และพระมาลัย เจดีย์อยู่ทางด้านหน้าอุโบสถ เป็นเจดีย์สกุลช่างลาว โดยส่วนล่างเป็นฐานกลมรองรับองค์ระฆังเหลี่ยมทรงสูง (และมีส่วนยอดทรงเรียวสูงเช่นกัน)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระปลัดไพศาล พลวฑฺฒโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-02-2565

พระชนะ โชติโก

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-07-2566

พระไพฑูลย์ ปญฺญาวโร

ข้อมูลเมื่อ : 26-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระสุทัศน์ สุจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 26-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระอวยชัย

ข้อมูลเมื่อ : 26-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระนุชิต

ข้อมูลเมื่อ : 26-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระสุชาติ

ข้อมูลเมื่อ : 26-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระเทวณัฎฐ์

ข้อมูลเมื่อ : 26-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระธียุทธ กวิโท

ข้อมูลเมื่อ : 26-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระแสนชนะ

ข้อมูลเมื่อ : 26-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ร่วมงานบุญปลอดภัย ใส่ใจ ๓ ด้าน

ข้อมูลเมื่อ : 09-03-2565

เปิดดู 97 ครั้ง

แนวปฏิบัติในการป้องกัน ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ข้อมูลเมื่อ : 09-03-2565

เปิดดู 81 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

สวดมนต์ข้ามปีวั...

วันที่จัดงาน : 31-12-2562

เปิดดู 101 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

อุโบสถวัดไทรย์

ข้อมูลเมื่อ : 09-03-2565

เปิดดู 174 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

หัวใจของพุทธศาส...

ข้อมูลเมื่อ 09-03-2565

เปิดดู 89 ครั้ง

สาระธรรม

ความไม่ประมาท

ข้อมูลเมื่อ : 09-03-2565

เปิดดู 60 ครั้ง

ชีวิตนี้น้อยนัก แต่ชีวิตนี้สำคัญนัก

ข้อมูลเมื่อ : 09-03-2565

เปิดดู 108 ครั้ง

ความสุขในโลก

ข้อมูลเมื่อ : 09-03-2565

เปิดดู 89 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ประวัติพระพุทธเ...

ข้อมูลเมื่อ : 09-03-2565

เปิดดู 80 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

สำนักปฎิบัติธรรมวัดไทรย์

ข้อมูลเมื่อ : 09-03-2565

ทรัพย์สินของวัด

วัดไทรย์

ข้อมูลเมื่อ : 09-03-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด