เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8320 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8830 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7166 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดหัวโพธิ์

รหัสวัด
02720706003

ชื่อวัด
วัดหัวโพธิ์

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2459

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 29 เดือน กันยายน ปี 2541

ที่อยู่
วัดหัวโพธิ์

เลขที่
216

หมู่ที่
3

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
หัวโพธิ์

เขต / อำเภอ
สองพี่น้อง

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72110

เนื้อที่
16 ไร่ 2 งาน - ตารางวา

Facebook
คลิกดู

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข
เป็นสำนักปฏิบัติธรรม
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

จำนวนเข้าดู : 1183

ปรับปรุงล่าสุด : 2 สิงหาคม พ.ศ. 2566 21:42:11

ข้อมูลเมื่อ : 2 ตุลาคม พ.ศ. 2564 21:44:36

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดหัวโพธิ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๑๖ บ้านหัวโพธิ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวโพธิ์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓ ไร่ ๓ งาน อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๑ วา ยาว ๑๖ วา เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๒ หลัง เป็นอาคารไม้ วิหาร กว้าง ๑๔ วา ยาว ๑๕ วา เป็น อาคารไม้ ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๒ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก และครึ่งตึกครึ่งไม้ นอกจากนี้ยังมีอาคารสำนักปฏิบัติธรรม

วัดหัวโพธิ์ ตั้งเมื่อ พ.. ๒๔๕๙ ได้รับการพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน พ.. ๒๕๔๑ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสที่ทราบนาม

๑.     รูปที่๑ พระอธิการบุญเลียบ พ.. ๒๔๕๖ – ๒๔๗๕

๒.     รูปที่๒ พระอธิการโพธิ์ พ.. ๒๔๗๕ – ๒๔๘๐

๓.     รูปที่๓ พระปลัดจำนงค์

๔.     รูปที่๔ พระหวล

๕.     รูปที่๕ พระครูสุวรรณวิสุทธิธาดา (หลวงพ่อสงัด) พ.. ๒๕๐๐  ๒๕๔๖

๖.     รูปที่๖ พระครูสุวรรณสุตธาดา (พระมหาวินัย ธรรมวโร) พ.. ๒๕๔๖
๗.  รูปที่๗ พระอธิการอำนาจ เตชธโร พ.ศ ๒๕๖๐-ปัจจุบัน

การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.. ๒๕๐๕

          .ต่อมา คุณยายจีน คุณตาริด และคุณยายพลับ ได้ร่วมบริจาคที่ดินให้กับทางวัดเพิ่มอีเป็นจำนวน ๗ ไร่ และในปี พ..๒๕๔๒ ได้มีการทำบุญปิดทองฝังลูกนิมิตและได้ร่วมกันสร้างวิหารหลังใหม่เกิดขึ้นใน สมัย พระครูสุวรรณวิสุทธิธาดา (หลวงพ่อสงัด)

ปัจจุบัน วัดหัวโพธิ์ได้มีการบูรณะสถานใหม่ และได้มีการสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่กลางบริเวณลานวัดหน้า ศาลาบำเพ็ญกุศล หลังใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และศาลาธรรมสังเวช บริเวณตรงข้ามกับเมรุ และร่วมบริจาคช่วยกันสร้างรั้วกำแพงวัดรอบวัดเป็นที่เสร็จสมบูรณ์
พระอธิการอำนาจ เตชธฺโร เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (147.03 kb)

แผนที่ภาพ

รายการพระ

พระอธิการอำนาจ เตชธโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-05-2567

พระสนั่น ปญฺญาโภ

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-05-2566

พระไพรัช วริตฺตวฑฺฒโน

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-05-2566

พระเกชา เขมธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-05-2567

พระวิชัช อคฺคธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 04-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 14-05-2567

พระปัญญา พุทฺธรกฺขิโต

ข้อมูลเมื่อ : 14-05-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 14-05-2567

พระเอกพล รตนโชโต

ข้อมูลเมื่อ : 14-05-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 14-05-2567

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

บวชสามเณรภาคฤดูร้อน

ข้อมูลเมื่อ : 17-03-2566

เปิดดู 50 ครั้ง

งานประเพณีวันสงกรานต์วัดหัวโพธิ์

ข้อมูลเมื่อ : 21-02-2566

เปิดดู 99 ครั้ง

ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๖

ข้อมูลเมื่อ : 08-01-2566

เปิดดู 183 ครั้ง

ร่วมเจริญพุทธมนต์เย็น เจริญภาวนา ทุกวันพระ

ข้อมูลเมื่อ : 08-01-2566

เปิดดู 104 ครั้ง

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูหนาว

ข้อมูลเมื่อ : 07-02-2565

เปิดดู 73 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

งานทอดกฐินวัดหั...

วันที่จัดงาน : 14-11-2564

เปิดดู 82 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระอุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 07-02-2565

เปิดดู 91 ครั้ง

มณฑปหลวงพ่อโหน่...

ข้อมูลเมื่อ : 07-02-2565

เปิดดู 212 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

เทศน์อานิสงส์กฐ...

ข้อมูลเมื่อ 25-11-2564

เปิดดู 117 ครั้ง

เทศน์มหาชาติเทศ...

ข้อมูลเมื่อ 25-11-2564

เปิดดู 83 ครั้ง

สาระธรรม

สาระธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 07-02-2565

เปิดดู 1697 ครั้ง

สื่อมีเดีย

สื่อธรรมะ

ข้อมูลเมื่อ : 07-02-2565

เปิดดู 1241 ครั้ง

ทรัพย์สินของวัด

พระอุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 07-02-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

สามเณรภาคฤดูร้อน

ข้อมูลเมื่อ : 05-05-2566

งานด้านการศึกษา

ข้อมูลเมื่อ : 26-03-2566

อบรมคุณธรรมจริยธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 15-03-2566

วันมาฆบูชา

ข้อมูลเมื่อ : 15-03-2566

เทศน์มหาชาติทรงเครื่อง

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2566

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด