เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8600 รูป
สามเณร
328 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9146 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7427 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดหัวโพธิ์

รหัสวัด
02720706003

ชื่อวัด
วัดหัวโพธิ์

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2459

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 29 เดือน กันยายน ปี 2541

ที่อยู่
วัดหัวโพธิ์

เลขที่
216

หมู่ที่
3

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
หัวโพธิ์

เขต / อำเภอ
สองพี่น้อง

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72110

เนื้อที่
16 ไร่ 2 งาน - ตารางวา

Facebook
คลิกดู

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข
เป็นสำนักปฏิบัติธรรม
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

จำนวนเข้าดู : 455

ปรับปรุงล่าสุด : 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 12:55:58

ข้อมูลเมื่อ : 2 ตุลาคม พ.ศ. 2564 21:44:36

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดหัวโพธิ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๑๖ บ้านหัวโพธิ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวโพธิ์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓ ไร่ ๓ งาน อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๑ วา ยาว ๑๖ วา เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๒ หลัง เป็นอาคารไม้ วิหาร กว้าง ๑๔ วา ยาว ๑๕ วา เป็น อาคารไม้ ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๒ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก และครึ่งตึกครึ่งไม้ นอกจากนี้ยังมีอาคารสำนักปฏิบัติธรรม

วัดหัวโพธิ์ ตั้งเมื่อ พ.. ๒๔๕๙ ได้รับการพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน พ.. ๒๕๔๑ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสที่ทราบนาม

๑.     รูปที่๑ พระอธิการบุญเลียบ พ.. ๒๔๕๖ – ๒๔๗๕

๒.     รูปที่๒ พระอธิการโพธิ์ พ.. ๒๔๗๕ – ๒๔๘๐

๓.     รูปที่๓ พระปลัดจำนงค์

๔.     รูปที่๔ พระหวล

๕.     รูปที่๕ พระครูสุวรรณวิสุทธิธาดา (หลวงพ่อสงัด) พ.. ๒๕๐๐  ๒๕๔๖

๖.     รูปที่๖ พระครูสุวรรณสุตธาดา (พระมหาวินัย ธรรมวโร) พ.. ๒๕๔๖
๗.  รูปที่๗ พระอธิการอำนาจ เตชธโร พ.ศ ๒๕๖๐-ปัจจุบัน

การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.. ๒๕๐๕

          .ต่อมา คุณยายจีน คุณตาริด และคุณยายพลับ ได้ร่วมบริจาคที่ดินให้กับทางวัดเพิ่มอีเป็นจำนวน ๗ ไร่ และในปี พ..๒๕๔๒ ได้มีการทำบุญปิดทองฝังลูกนิมิตและได้ร่วมกันสร้างวิหารหลังใหม่เกิดขึ้นใน สมัย พระครูสุวรรณวิสุทธิธาดา (หลวงพ่อสงัด)

ปัจจุบัน วัดหัวโพธิ์ได้มีการบูรณะสถานใหม่ และได้มีการสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่กลางบริเวณลานวัดหน้า ศาลาบำเพ็ญกุศล หลังใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และศาลาธรรมสังเวช บริเวณตรงข้ามกับเมรุ และร่วมบริจาคช่วยกันสร้างรั้วกำแพงวัดรอบวัดเป็นที่เสร็จสมบูรณ์
พระอธิการอำนาจ เตชธฺโร เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (147.03 kb)

แผนที่ภาพ

รายการพระ

พระอธิการอำนาจ เตชธโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-02-2565

พระสนั่น ปญฺญาโภ

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-02-2565

พระไพรัช วริตฺตวฑฺฒโน

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-02-2565

พระเกชา เขมธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๖

ข้อมูลเมื่อ : 08-01-2566

เปิดดู 45 ครั้ง

ร่วมเจริญพุทธมนต์เย็น เจริญภาวนา ทุกวันพระ

ข้อมูลเมื่อ : 08-01-2566

เปิดดู 39 ครั้ง

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูหนาว

ข้อมูลเมื่อ : 07-02-2565

เปิดดู 41 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

งานทอดกฐินวัดหั...

วันที่จัดงาน : 14-11-2564

เปิดดู 45 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระอุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 07-02-2565

เปิดดู 65 ครั้ง

มณฑปหลวงพ่อโหน่...

ข้อมูลเมื่อ : 07-02-2565

เปิดดู 108 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

เทศน์อานิสงส์กฐ...

ข้อมูลเมื่อ 25-11-2564

เปิดดู 64 ครั้ง

เทศน์มหาชาติเทศ...

ข้อมูลเมื่อ 25-11-2564

เปิดดู 54 ครั้ง

สาระธรรม

สาระธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 07-02-2565

เปิดดู 1215 ครั้ง

สื่อมีเดีย

สื่อธรรมะ

ข้อมูลเมื่อ : 07-02-2565

เปิดดู 1067 ครั้ง

ทรัพย์สินของวัด

พระอุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 07-02-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

เทคานหอสวดมนต์

ข้อมูลเมื่อ : 08-01-2566

ปันใจสู้ภัยหนาว

ข้อมูลเมื่อ : 26-11-2564

แปลงผักปลอดสารพิษ

ข้อมูลเมื่อ : 26-11-2564