เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8345 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8860 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7190 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดปัจจันตาราม

รหัสวัด
02740107002

ชื่อวัด
วัดปัจจันตาราม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2460

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 31 เดือน ธันวาคม ปี 2548

ที่อยู่
-

เลขที่
6

หมู่ที่
6

ซอย
-

ถนน
ประชาร่วมใจ

แขวง / ตำบล
นาโคก

เขต / อำเภอ
เมืองสมุทรสาคร

จังหวัด
สมุทรสาคร

ไปรษณีย์
74000

เนื้อที่
10 ไร่ 3 งาน 15 ตารางวา

มือถือ
0818318201

คุณสมบัติวัด

เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 671

ปรับปรุงล่าสุด : 23 ตุลาคม พ.ศ. 2564 19:59:29

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 16:08:13

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

  วัดปัจจันตาราม  ก่อนพ.ศ.2460  ผู้ที่ริเริ่มสร้างขึ้นในเบื้องต้น  เป็นช

ชาวรามัญร่วมกับคนไทยในละแวกนั้น  สร้างตอนแรกเ็นที่พักสงฆ์  โดย

ได้ที่ดินจากผู้บริจาค และได้ซื้อเพิ่มเติมเป็นเนื้อที่10ไร่3งาน15ตาราง

วา  ได้ยกเป็นวัดเมื่อ พ.ศ.2460 ชื่อวัดในสมัยนั้นเรียกว่า  วัดพรมแดน

เพราะพื้นที่วัดตั้งอยู่ระหว่างเขตแดนสองจังหวัด คือจังหวัดสมุทรสาคร

และจังหวัดสมุทรสงคราม  ใช้ชื่อวัดพรมแดนอยู่หลายปีหรือบางที

ราษฏรข้างวัดเรียก  วัดสุนัขหอน ตามชื่อคลองหน้าวัดซึ่งเป็นคลองเก่า

ตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์   ตามที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรม

พระยาดำรงราชานุภาพ   ได้ทรงนิพนธ์ประวัติสุนทรภู่  ตอนนิราศเมือว

เพชรบุรีระหว่างพ.ศ.2388-2392  ความตอนหนึ่งที่ผ่านคลองสุนัขหอน

หน้าวัดว่า

ถึงปากช่องคลองชื่อสุนัขหอน       ทั้งเรือแพแลสลอนเสลือกสลน

ต่างแข็งข้อถ่อค้ำที่น้ำวน           คงคาข้นขุ่นตื้นแต่พื้นเลน

เข้ายัดเยียดเสียดแทรกบ้างแตกหัก     บ้างถ่อผลักอึดขัดเขมร

บ้างทุ่มเถียงเสียงหญิงขึ้นเกนเกน      ล้วนโคลนเลนเปื้อนเปรอะเลอะ

ทั้งตัว 


ที่มาของชื่อวัดปัจจันตาราม 

                   
 ในพ.ศ.2494  พระครูเมธีสาครเขต อดีตเจ้าอาวาส

วัดตึกมหาชยารามอดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสาคร  ใน

สมัยนั้นท่านยังเป็นนักเรียนบาลีอยู่ ได้เดินทางมาที่วัดพรมแดน

และเห็นว่าควรเปลี่ยนชื่อวัดเสียใหม่  เป็น วัดปัจจันตาราม  ความ

หมายคือ  วัดชายแดนนั้นเอง  และเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของ

ญาติโยมกันมากในสมัยนั้น  เพราะไม่ชอบคำว่า(ปัจ)  กลัวว่าจะ

ปัดอะไรไปเสียหมด     การพัฒนาวัดในตอนนั้นเป็นไปด้วยความ

อยากลำบาก   เพราะเป็นพื้นที่กันดารประชาชนไม่พออยู่ไม่พอกิน


 

รายการพระ

พระครูสถิตสมณวงศ์ สมณวฺฺํโส

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระอ้อม ปญฺญาวุโธ

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระบุญช่วย อนาลโย

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระอดุลย์ ชินวโร

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระสินธพ ฐิตญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระบุญมี ปสุโต

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระนิรันดร์ ถิรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระแผ้ว สุภทฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระอุปถัมภ์ ฐิตมโน

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระอำนวย มนาโป

ข้อมูลเมื่อ : 20-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

แม่ชีภูไทย วิชาคง

ข้อมูลเมื่อ : 20-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

แม่ชีเฉลียว พงษ์สกุล

ข้อมูลเมื่อ : 20-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

แม่ชีศิริลักษณ์ มีบุญธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 20-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

แม่ชีศรีนวล แก้วนิลกุล

ข้อมูลเมื่อ : 20-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

นายอรุณ อยู่ศิริ

ข้อมูลเมื่อ : 21-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

นายดำรง สีคำ

ข้อมูลเมื่อ : 21-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระนิรันดร์ ปิยธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 28-08-2565

พระกมเรศ กนฺตสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 28-08-2565

พระกัมปนาท สุจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 28-08-2565

พระศรนรินทร์ จกฺกวโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 28-08-2565

พระกิตติธารา วรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 28-08-2565

พระเสวิกุล อมโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 28-08-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

๑๑-๑๕เม.ย.ญาติ&...

วันที่จัดงาน : 11-04-2565

เปิดดู 70 ครั้ง

งานทอดกฐินสามัค...

วันที่จัดงาน : 23-10-2564

เปิดดู 92 ครั้ง

งานบำเพ็ญกุศลคร...

วันที่จัดงาน : 24-06-2564

เปิดดู 124 ครั้ง

งานอุปสมบทหมู่ค...

วันที่จัดงาน : 17-07-2564

เปิดดู 72 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระพุทธศิลาแดง ...

ข้อมูลเมื่อ : 23-10-2564

เปิดดู 267 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ความตายไม่น่ากลัว

ข้อมูลเมื่อ : 24-05-2565

เปิดดู 57 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด