เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8361 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8877 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7207 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดจันทรังษีฉิมาวาส

รหัสวัด
02720701002

ชื่อวัด
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2442

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม ปี 2549

ที่อยู่
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

เลขที่
65

หมู่ที่
-

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
สองพี่น้อง

เขต / อำเภอ
สองพี่น้อง

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72110

เนื้อที่
36 ไร่ 3 งาน 24 ตารางวา

มือถือ
0841642390

คุณสมบัติวัด

เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

จำนวนเข้าดู : 535

ปรับปรุงล่าสุด : 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 14:28:54

ข้อมูลเมื่อ : 2 ตุลาคม พ.ศ. 2564 20:10:10

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดจันทรังษีฉิมาวาส หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดศรีสำราญสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ ๒๔๔๒ โดยมี หมื่นบำรุงโยธี (ปลัดพิน จันทร์เรือง) เป็นผู้ริเริ่มสร้างบนเนื้อที่ ๖๐ ไร่  วัดจันทรังษีฉิมาวาส หรือชาวบ้านเรียกว่าวัดศรีสำราญ ตั้งอยู่เขตเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เป็นนวัดเก่าแก่ มีอายุประมาณ ๑๒๓ ปี มีโบสถ็หลังเก่าอายุ ๙๕ ปี มีวิหารพุทธไสยาสน์ อายุ ๑๑๘ ปี มีเจ้าอาวาสทั้งหมด ๑๒ รูป ดังนี้
๑)  พระอธิการฮั้ว                                
 ๒)  พระอธิการตุ้ย                                
 ๓)  พระอธิการถนอม                            
 ๔)  พระอธิการทวีอ                            
 ๕)  พระอธิการสมนึก                           
 ๖)  พระมหาสงุ่น อนุภาโส                     
๗)  พระชโลม
๘) พระลพ
๙) พระอธิการชื่น ปภสฺสโร
๑๐) พระครูสมุห์แสง จนฺทโชโต
๑๑) พระอธิการจำปา ฐิตยุโต
๑๒) พระครูอุภัยบุญญาภรณ์

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (152.77 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : (114.27 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : (168.17 kb)

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูอุภัยบุญญาภรณ์ กตปุญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-02-2565

พระประสพ ปญฺญาวชิโร

ข้อมูลเมื่อ : 13-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-02-2565

พระอุดอน นิปฺปโก

ข้อมูลเมื่อ : 13-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-02-2565

พระบุญอาบ ปญฺญาเมโธ

ข้อมูลเมื่อ : 15-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-02-2565

พระบุญลือ กิตฺติโก

ข้อมูลเมื่อ : 07-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-02-2565

พระเนวิน ทมตโก

ข้อมูลเมื่อ : 17-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-02-2565

พระจุลศักดิ์ ธมฺมสโร

ข้อมูลเมื่อ : 17-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

บูรณะเมรุเผาศพ

ข้อมูลเมื่อ : 25-02-2565

เปิดดู 2632 ครั้ง

ปฏิทินงานประจำปี

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

เปิดดู 198 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

งานปิดทองพระประ...

วันที่จัดงาน : 15-02-2565

เปิดดู 127 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระประธานในอุโบ...

ข้อมูลเมื่อ : 15-02-2565

เปิดดู 68 ครั้ง

พระพุทธไสยยาสน์...

ข้อมูลเมื่อ : 15-02-2565

เปิดดู 67 ครั้ง

หลวงพ่อโสธรเปี่...

ข้อมูลเมื่อ : 10-02-2565

เปิดดู 65 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ธรรมสอนใจ ยิ่งใ...

ข้อมูลเมื่อ 10-02-2565

เปิดดู 123 ครั้ง

ธรรมสอนใจ เลี้ย...

ข้อมูลเมื่อ 10-02-2565

เปิดดู 54 ครั้ง

สาระธรรม

หลักธรรมในพระพุทธศาสนา

ข้อมูลเมื่อ : 10-02-2565

เปิดดู 824 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดจันทรังษีฉิมาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 13-03-2565

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด