เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8546 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9087 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7378 รูป
ลาสิกขา
25 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูปลัดสุนทร แซ่เตียว

ฉายา
สุนฺทโร

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
60 ปี

E-mail
soontharo23@gmail.com

Line ID
0899130687

Facebook
วัดถ้ำศรีสรรเพชญ

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม
เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
เป็นพระวิปัสสนาจารย์
เป็นพระวินยาธิการ

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาสวัดถ้ำศรีสรรเพชญ

จำนวนเข้าดู : 118

ปรับปรุงล่าสุด : 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 13:13:57

ข้อมูลเมื่อ : 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 12:53:10

 
 
 
 

ประวัติ

                                   ประวัติพระครูปลัดสุนทร       สุนฺทโร 
                             -----------------------------  --------------------------------
ชื่อ - ฉายา         :พระครูปลัดสุนทร          สุนฺทโร  ( แซ่เตียว )
อายุ                    :๕๘ ปี
พรรษา                :๓๕
วัน/เดือน/ปีเกิด    :วันเสาร์ที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๐๖
ภูมิลำเนา             :๒/๒  ถนนพญาไท   ตำบลทุ่งพญาไท   อำเภอดุสิต  จังหวัดพระนคร  
อุปสมบท             :๒๔   เมษายน   พ.ศ.  ๒๕๓๐   เวลา  ๒๓.๐๘  น.
                            ณ   พัทธสีมาวัดห้วยจระเข้  ตำบลบ่อตาโล่  อำเภอวังน้อย  จังหวัดอยุธยา
                             พระครูถาวรธรรมสาร เป็นพระอุปัชฌาย์ (เสียชีวิตแล้ว)
วิทยฐานะ             :น.ธ. เอก.  วัดเพลงวิปัสสนา  สำนักเรียนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤดิ์
                             ป.บส.  (ปกาศนียบัติการบริหารกิจการคณะสงฆ์)
                             พธ.บ.  (พุทธศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ  ๒)
                             พธ.ม.    (พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ  ๒)
การปฏิบัติธรรม    :พ.ศ. ๒๕๓๔ เข้าปฏิบัติกรรมฐานที่สำนักวิปัสสนาวัดร่ำเปิง   จ.เชียงใหม่ (ครั้งที่ ๑)
                              พ.ศ. ๒๕๓๗ เข้าปฏิบัติกรรมฐานที่สำนักวิปัสสนาวัดร่ำเปิง    จ.เชียงใหม่(ครั้งที่ ๒)
                              พ.ศ. ๒๕๕๓ เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่สำนักปฏิบัติธรรม  ธรรมโมลี
                              จ.นครราชสีมา ในนามนิสิต ป.โท  สาขาวิปัสสนาภาวนา ตั้งแต่   ๒๕ ก.ค. ๒๕๕๓ ถึง  ๒๕ ก.พ.  ๒๕๕๔   รวมระยะเวลา  ๗  เดือน
                             พ.ศ. ๒๕๕๙ วุฒิบัตรได้ผ่านการอบรมพระวิปัสสนาจารย์  สำหรับพระสงฆ์ไทย ใน
                             เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์จังหวัด
                              นครปฐม  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัด นครปฐม
งานด้านวิปัสสนา   :เป็นพระวิปัสสนาจารย์ประจำ ณ วัดถ้ำศรีสรรเพชญ  จ.กาญจนบุรี
                              :พ.ศ.๒๕๕๔  เป็นพระวิปัสสนาจารย์โครงการอบรมพระวิปัสสนาจาร (โครงการทุนเล่าเรียนหลวง)
                              :พ.ศ. ๒๕๕๔ พระวิปัสสนาจารย์ วัดภัททันตะอาสภาราม ตำบลหนองไผ่แก้ว  อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
                              พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นพระวิปัสสนาจารย์ในโครงการ ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานพระนวกะ  ณ วัดสุนันทวราราม ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค   จังหวัดกาญจนบุรี
                               พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นพระวิปัสสนาจารย์ในโครงการ ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานพระนวกะ ณ วัดสุนันทวราราม ตำบลไทรโยค  อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี
                              พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นพระวิปัสสนาจารย์ในโครงการ ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานพระนวกะ ณ วัดสุนันทวราราม ตำบลไทรโยค  อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ที่อยู่ปัจจุบัน           :เป็นเจ้าสำนัก  สอนวิปัสสนากรรมฐานอยู่ที่   วัดถ้ำศรีสรรเพชญ  เลขที่  ๑๑๑/๕ หมู่ ๑
                               ตำบลท่าเสา  อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี  ๗๑๑๕๐   
โทร                         : ๐๘-  ๙๙๑๓-๐๖๘๗ , 
อีเมล์                       soontharo23@hotmail.com
คติธรรม                  :เอาใจไว้อยู่กับใจ  อย่าเอาใจไปอยู่กับคนอื่น

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

พระครูปลัด
ได้รับ พ.ศ. 2547

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2535
นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2536
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2537

อภิธรรมบัณฑิต

จูฬอาภิธรรมิกตรี (จูฬตรี) ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2538
จูฬอาภิธรรมิกโท (จูฬโท) ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2538

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาโท
ปีที่จบ พ.ศ. 2555
มจร.
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาโท
ปีที่จบ พ.ศ. 2555
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย