เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
70 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1622 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8370 รูป
สามเณร
349 รูป
แม่ชี
90 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
38 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
8934 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
5 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7324 รูป
ลาสิกขา
13 รูป
มรณภาพ
2 รูป
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

วัดใหม่ล่าสุด

วัดบัลลังก์

ข้อมูลเมื่อ 08-02-2565

ที่พักสงฆ์หนองอิงพิง

ข้อมูลเมื่อ 07-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ประชุมประจำปีศูนย์ประชาคมวิถีพุทธจังหวัดกาญจนบุรี

วันนี้ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูประโชติกาญจนธรรม ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบ วัดหนองหูช้าง เจ้าคณะตำบลหนองปรือ เขต ๑ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาคมวิถีพุทธจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าอาวาสวัดหนองหูช้าง เป็นประธานในการประชุมศูนย์ประชาคมวิถีพุทธจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีส่วนราชการต่าง ๆ เช่นสำนักพุทธศาสนาประจำจังหวัดกาญจนบุรี, วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี, นายอำเภอหนองปรือ, ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งส่วนมัธยมศึกษาและประถมศึกษา ทุกเขตในจังหวัดกาญจนบุรีทั้ง ๔ เขต พร้อมคณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุม เพื่อวางแผนการดำเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ประชาคมวิถีพุทธจังหวัดกาญจนบุรี ในปี พ.ศ.๒๕๖๕ พร้อมทั้งพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการของศูนย์ฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ในการประชุมในครั้งนี้ ณ ศูนย์ประชาคมวิถีพุทธจังหวัดกาญจนบุรี วัดหนองหูช้าง อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

โดย วัดหนองหูช้าง

ปรับปรุงล่าสุด : 23-05-2565

วัดอัพเดทข้อมูลล่าสุด

วัดหัวกลับ

ข้อมูลเมื่อ 02-10-2564

 

วัดสามัคคีธรรม (ปลายน้ำ)

ข้อมูลเมื่อ 27-09-2564

 

วัดท่าจัด

ข้อมูลเมื่อ 02-10-2564

 

ปูชนียวัตถุสถาน

สำนักปฏิบัติธรรม

วีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

สื่อมีเดีย

เทศกาลงานบุญประเพณี

วันอัฐมีบูชา

วัดสะแกราย

วันที่จัดงาน : 23-05-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 24-05-2565

วันวิสาขบูชา

วัดสะแกราย

วันที่จัดงาน : 19-05-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 24-05-2565

วันพระที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2565

วัดเจ้าพระยาธรรมาราม

วันที่จัดงาน : 23-05-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 24-05-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

บวชบรรพขาสามเณรฤดูร้อน

วัดผดุงศรัทธาราษฎร์

วันที่จัดงาน :

ปรับปรุงล่าสุด : 23-05-2565

ปันน้ำใจเพื่อชุมชน

วัดศรีเฉลิมเขต

วันที่จัดงาน :

ปรับปรุงล่าสุด : 22-05-2565

ฝ่ายงานสาธารณสงเคราะห์ ตามแยกต่างๆ

วัดป่าพระเจ้า

วันที่จัดงาน :

ปรับปรุงล่าสุด : 21-05-2565