เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8323 รูป
สามเณร
292 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8829 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7170 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

วัดใหม่ล่าสุด

ที่พักสงฆ์ทัพคล้อ

ข้อมูลเมื่อ 22-07-2566

สำนักสงฆ์ขนุนคลี่

ข้อมูลเมื่อ 31-07-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

วัดอัพเดทข้อมูลล่าสุด

คอกวัว

ข้อมูลเมื่อ 26-09-2564

 

วัดสามัคคีธรรม (ปลายน้ำ)

ข้อมูลเมื่อ 27-09-2564

 

วัดการ้อง

ข้อมูลเมื่อ 27-09-2564

 

ปูชนียวัตถุสถาน

สำนักปฏิบัติธรรม

วีดีโอพระพุทธศาสนา

เทศกาลงานบุญประเพณี

เทศกาลสารทลาว ปี 2566

วัดการ้อง

วันที่จัดงาน : 28-09-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-07-2567

งดเหล้าเข้าพรรษา

วัดลาดปลาเค้า

วันที่จัดงาน : 12-07-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 13-07-2567

พิธีสรงน้ำศพพระมงคลวรสิทธิ

วัดลาดปลาเค้า

วันที่จัดงาน : 07-06-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 13-07-2567

โครงการและกิจกรรมเด่น

ถือศีลอุโบสถทุกวันธรรมสวนะ (วันพระ)

วัดบัวหวั่น

วันที่จัดงาน :

ปรับปรุงล่าสุด : 15-07-2567

ปฎิบัตธรรมประจำปี 2567

วัดการ้อง

วันที่จัดงาน :

ปรับปรุงล่าสุด : 15-07-2567

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัด

รายงานผลปฏิบัติงานประจำปีของวัด

รายงานกิจกรรม อ.ป.ต.