เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8531 รูป
สามเณร
349 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9097 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
5 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7435 รูป
ลาสิกขา
16 รูป
มรณภาพ
2 รูป
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

วัดใหม่ล่าสุด

สำนักสงฆ์ขนุนคลี่

ข้อมูลเมื่อ 31-07-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

วัดอัพเดทข้อมูลล่าสุด

วัดหนองปลารอด

ข้อมูลเมื่อ 02-02-2565

 

วัดหนองหลวง

ข้อมูลเมื่อ 27-09-2564

 

วัดบางหญ้าแพรก

ข้อมูลเมื่อ 26-09-2564

 

ปูชนียวัตถุสถาน

พระพุทธรูป

วัดห้วยคู้

ปรับปรุงล่าสุด 25-07-2565

ศาลาการเปรียญ

วัดสามชุก

ปรับปรุงล่าสุด 23-07-2565

สำนักปฏิบัติธรรม

วีดีโอพระพุทธศาสนา

เทศกาลงานบุญประเพณี

เวียนเทียน

วัดลาดบัวหอม

วันที่จัดงาน : 13-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-08-2565

วันพระ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2565

วัดเจ้าพระยาธรรมาราม

วันที่จัดงาน : 05-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-08-2565

กิจกรรมถวายเทียน ผ้าอาบน้ำฝน ที่ วัดดอนขมิ้น

ดอนขมิ้น

วันที่จัดงาน : 12-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-08-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

ช่วยเหลือผู้ประสพอัคคีภัย

วัดลาดประทุมทอง

วันที่จัดงาน :

ปรับปรุงล่าสุด : 08-08-2565

ปาติโมกข์

วัดลาดประทุมทอง

วันที่จัดงาน :

ปรับปรุงล่าสุด : 08-08-2565

เวียนเทียน

วัดลาดประทุมทอง

วันที่จัดงาน :

ปรับปรุงล่าสุด : 08-08-2565