เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8689 รูป
สามเณร
331 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9236 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7509 รูป
ลาสิกขา
18 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

วัดใหม่ล่าสุด

สำนักสงฆ์ขนุนคลี่

ข้อมูลเมื่อ 31-07-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

วัดอัพเดทข้อมูลล่าสุด

วัดหนองประดู่

ข้อมูลเมื่อ 09-10-2564

 

วัดท่านางเริง

ข้อมูลเมื่อ 28-09-2564

 

สำนักปฏิบัติธรรม

วีดีโอพระพุทธศาสนา

สื่อมีเดีย

"สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย...

ปรับปรุงล่าสุด 01-12-2565

อุปสนฺโต สุขํ เสติ...

ปรับปรุงล่าสุด 01-12-2565

นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต...

ปรับปรุงล่าสุด 01-12-2565

เทศกาลงานบุญประเพณี

ตักบาตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางขวาก

วัดบางขวาก

วันที่จัดงาน : 02-12-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-12-2565

สอบธรรมศึกษา โรงเรียนวัดบางขวาก

วัดบางขวาก

วันที่จัดงาน : 15-11-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-12-2565

ตักบาตรโรงเรียนวัดบางขวาก

วัดบางขวาก

วันที่จัดงาน : 02-12-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-12-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น