เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8600 รูป
สามเณร
328 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9146 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7427 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

วัดใหม่ล่าสุด

สำนักสงฆ์ขนุนคลี่

ข้อมูลเมื่อ 31-07-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

งานด้านสาธารณะสงเคราะห์ (สงเคราะห์เตียงแก่ผู้ป่วยติดเตียง)

เจ้าอธิการวีระ วีรจิตฺโต เจ้าคณะตำบลบ่อสุพรรณ เจ้าอาวาสวัดบ่อสุพรรณ ได้สงเคราะห์มอบเตียงผู้ป่วยและถังอ๊อกซิเจน จำนวน ๖ เตียง เตียงละ ๑๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท แก่ญาติโยมชาวบ้านหัววัง หรือญาติโยมทั่วไป ที่มีความประสงค์จะยืมใช้กับทางวัด

โดย วัดบ่อสุพรรณ

ปรับปรุงล่าสุด : 07-02-2566

วัดอัพเดทข้อมูลล่าสุด

วัดหนองกระทู้

ข้อมูลเมื่อ 02-10-2564

 

วัดหนองโกสูง

ข้อมูลเมื่อ 15-09-2564

 

วัดสุวรรณตะไล

ข้อมูลเมื่อ 15-09-2564

 

ปูชนียวัตถุสถาน

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดอัมพวนาราม

วัดอัมพวนาราม

ปรับปรุงล่าสุด 17-01-2566

วัดดงรัง

วัดดงรัง

ปรับปรุงล่าสุด 13-01-2566

วัดเขาสวรรค์

วัดเขาสวรรค์

ปรับปรุงล่าสุด 13-01-2566

วีดีโอพระพุทธศาสนา

เทศกาลงานบุญประเพณี

โครงการและกิจกรรมเด่น