เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8546 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9087 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7378 รูป
ลาสิกขา
25 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

วัดใหม่ล่าสุด

สำนักสงฆ์ขนุนคลี่

ข้อมูลเมื่อ 31-07-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

วัดอัพเดทข้อมูลล่าสุด

วัดดอนหวาย

ข้อมูลเมื่อ 26-09-2564

 

วัดศรีจันทร์ภาวนาราม

ข้อมูลเมื่อ 26-09-2564

 

วัดสุวรรณตะไล

ข้อมูลเมื่อ 15-09-2564

 

ปูชนียวัตถุสถาน

สำนักปฏิบัติธรรม

วีดีโอพระพุทธศาสนา

สื่อมีเดีย

สาธารณสงเคราะห์ ตำบลสัมปทวน...

ปรับปรุงล่าสุด 19-03-2566

อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย...

ปรับปรุงล่าสุด 06-03-2566

อย่ากลัวปัญหาหรือทุกข์...

ปรับปรุงล่าสุด 06-03-2566

เทศกาลงานบุญประเพณี

ทำบุญวันตรุษไทย

วัดบ่อสุพรรณ

วันที่จัดงาน : 21-03-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 18-03-2566

เทศกาลงานบุญพิธี ๒๕๖๖

วัดมาบพะยอม

วันที่จัดงาน : 01-01-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 16-03-2566

ปฏิทินประเพณีงานทำบุญตักบาตร ประจำปี๒๕๖๖

วัดหนองสำโรง

วันที่จัดงาน : 01-01-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 16-03-2566

โครงการและกิจกรรมเด่น