เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8306 รูป
สามเณร
292 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8812 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7150 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ปฏิทินปฏิบัติงานวัดโพธิ์ตะควน

รายละเอียด
ปฏิทินวัดโพธิ์ตะควน ปี ๒๕๖๗
วันที่ ๑ มกราคม พิธีทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พิธีทำบุญตักบาตร ประเพณีก่ำฟ้า
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พิธีทำบุญตักบาดร เวียนเทียน วันมาฆบูชา
วันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน ทำบุญเทศกาลสงกรานด์
วันที่ ๑๕ เมษายน สรงน้ำพระ
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พิธีทำบุญตักบาตร เวียนเทียน วันวิสาชบูชา
วันที่ ๓ มิถุนายน ทำบุญตักบาดร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พิธีทำบุญตักบาตร เวียนเทียน วันอาสาฬหบูชา
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พิธีทำบุญตักบาตร วันเข้าพรรษา
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย
วรางกูร
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิดิ์ พระบรมราชีนีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ ๙
วันที่             ทำบุญตักบาครประเพณีสารทพวน
วันที่ ๑๓ ตุลาคมทำบุญตักบาดรวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ ๑๗ ตุลาคม พิธีทำบุญตักบาตร เทศกาลวันออกพรรษา
วันที่ ๑๘ ตุลาคม พิธีทำบุญตักบาตรเทโว
วันที่ ๕ ธันวาคม ทำบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แต่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
วันที่ ๓๑ ธันวาคม พิธีสวดมนต์ส่งท้ายปีเก้าต้อนรับปีใหม่

ไฟล์แนบ
(182.9 kb)

โดย : วัดโพธิ์ตะควน

ที่อยู่ : ต.วัดดาว อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 18

ปรับปรุงล่าสุด : 7 มิถุนายน พ.ศ. 2567 20:03:05

ข้อมูลเมื่อ : 7 มิถุนายน พ.ศ. 2567 20:03:05

 
 
 
 

ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีวัดคูบัว

โดย วัดคูบัว

ข้อมูลเมื่อ : 07-06-2567

เปิดดู : 14

ปฏิทินปฏิบัติงานวัดดาว

โดย วัดดาว

ข้อมูลเมื่อ : 07-06-2567

เปิดดู : 19

ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี

โดย วัดสังโฆสิตาราม

ข้อมูลเมื่อ : 07-06-2567

เปิดดู : 21

วัดบ้านด่าน

โดย วัดบ้านด่าน

ข้อมูลเมื่อ : 04-06-2567

เปิดดู : 24

วัดไผ่เดี่ยว

โดย วัดไผ่เดี่ยว

ข้อมูลเมื่อ : 23-05-2567

เปิดดู : 62

วัดคลองขุด

โดย วัดคลองขุด

ข้อมูลเมื่อ : 24-05-2567

เปิดดู : 28

วัดดอนทอง

โดย วัดดอนทอง

ข้อมูลเมื่อ : 23-05-2567

เปิดดู : 22

---->