เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7300 รูป
ลาสิกขา
31 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดสุวรรณรัตนาราม

รหัสวัด
02740209001

ชื่อวัด
วัดสุวรรณรัตนาราม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 20 เดือน กรกฎาคม ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 500

ที่อยู่
วัดสุวรรณรัตนาราม

เลขที่
16

หมู่ที่
4

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
แคราย

เขต / อำเภอ
กระทุ่มแบน

จังหวัด
สมุทรสาคร

ไปรษณีย์
74100

เนื้อที่
31 ไร่ 3 งาน 77 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

เว็บไซต์
คลิกดู

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดท่องเที่ยว
เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
เป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เป็นอุทยานการศึกษาในวัด
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 805

ปรับปรุงล่าสุด : 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565 11:19:39

ข้อมูลเมื่อ : 25 กันยายน พ.ศ. 2564 20:43:02

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติ  smiley

ที่ตั้ง
วัดสุวรรณรัตนาราม (แคราย)
เลขที่ 16 หมู่ที่ 4 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

อาคารเสนาสนะ
มีอุโบสถเบญจรงค์ ศาลาการเปรียญ กุฎิเจ้าอาวาส กุฎิสงฆ์ หอฉัน
หอกลอง หอระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล ฌาปนสถาน
มณฑปหลวงพ่อประธานพร วิหารหลวงพ่อโต วิหารอดีตเจ้าอาวาส ห้องสุขา

ความเป็นมา
วัดสุวรรณรัตนารามได้ขออนุมัติในการสร้างวัด เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๐๕
ซึ่งมีนายปลิว - นางชื้น แก้วจิตร
ได้มอบที่ดินให้สร้างวัด จำนวน ๒๐ ไร่ ๓ งาน ๗๗ ตารางวา
ซึ่งในสมัยนั้นยังไม่มีชื่อวัด ชาวบ้านจึงเรียกชื่อวัดตามผู้ที่บริจาคที่ดินว่า "วัดตาปลิว"
และต่อมารุ่นลูกโดยมีนายวิน - นางทองคำ (แก้วจิตร) สุขผล
ก็ถวายที่ดินให้วัดอีกเป็นจำนวน 1 ไร่
และสร้างถนนเชื่อมระหว่างถนนวัดแครายกับถนนเทพกาญจนา
โดยผ่านที่ดินของนายวิน-นางทองคำ สุขผล
ต่อมาเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๐๖ จึงได้อนุญาติให้สร้างวัดได้
ดังนั้นประชาชนทั้งหลายจึงได้วางศิลาฤกษ์สร้างวัด
เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๐๗
ตรงกับ วันพุธ ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๔ ปีมะโรง
เมื่อสร้างถาวรวัตถุบ้างแล้ว
จึงได้ไปนิมนต์ พระวิมล วิมโล มาจากวัดโพธิ์แจ้
มารักษาการเจ้าอาวาส เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๐๗

ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส
จนได้รับแต่งตั้งเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก
ในทินนาม “พระครูสาครธรรมรัต”
จนได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอกระทุ่มแบน วัดสุวรรณรัตนาราม
เริ่มสร้างอุโบสถ เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๑
และได้ทำการผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตเมื่อ วันที่ ๘ ถึง ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๖
และต่อมาเมื่อ วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๓
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
ทรงเสด็จมาเททองหล่อหลวงพ่อประทานพร ประจำมณฑปวัดสุวรรณรัตนาราม

เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๗ นายวิน นางทองคำ สุขผล
ถวายที่ดินอีก ๑ ไร่เศษ และทางวัดรวมซื้ออีก ๑๐ ไร่เศษ
รวมที่ดินของวัดทั้งหมด ๓๕ ไร่ ๑๖ ตารางวา
และต่อมาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๗ ได้สร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้น
ซึ่งเป็นอุโบสถเบญจรงค์โดยที่ผนังในพระอุโบสถนั้นถูกประดับด้วยกระเบื้องเบญจรงค์
ที่ถูกวาดขึ้นด้วยฝีมือช่างศิลป์ โดยเน้นเป็นลวดลายวรรณคดีในเรื่อง รามเกียรติ์
และ ไตรภูมิพระร่วงรวมทั้งบางภาพก็ยังมีการแฝงความน่าสนใจ
อยู่ที่การสอนให้คนรู้จักผิดชอบชั่วดี ระหว่าง นรก สวรรค์ และโลกมนุษย์
และได้ทำการผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต
เมื่อวันที่ ๑๖-๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๐

และได้เชิญเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ
ทรงเสด็จตัดหวายนิมิตลูกเอก เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๑

และต่อมาเมื่อวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๑
พระครูสาครธรรมรัต (วิมล วิมโล) ได้มรณภาพลง

ทางการคณะสงฆ์จึงแต่งตั้ง
พระครูสาครสุวรรณรัตน์ (นิยม กิตฺติธโร)
ซึ่งดำรงตำแหน่งรองเจ้าอาวาส

ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดสุวรรณรัตนาราม ขึ้นในวันที่ ๔ เมษายน 2551 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

การปกครอง
วัดสุวรรณรัตนาราม มีเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน จำนวน 2 รูปดังนี้
1.พระครูสาครสุวรรณรัตน์ (วิมล วิมโล )
   อดีตเจ้าคณะอำเภอกระทุ่มแบน
   อดีตเจ้าอาวาสวัดสุวรรณรัตนารามตั้งแต่ พ.ศ.2507 - พ.ศ.2551
2.พระครูสาครสุวรรณรัตน์ ( นิยม กิตฺติธโร )
   เจ้าคณะตำบลท่าเสา
   เจ้าอาวาสวัดสุวรรณรัตนาราม พ.ศ.2551 - ถึงปัจจุบัน

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสาครสุวรรณรัตน์ กิตฺติธโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

พระบุญรอด ปุญฺญมโน

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-01-2565

พระมหาสุรชาติ สุชาโต

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-01-2565

พระเอี่ยม กิตฺติสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-01-2565

พระถนอม ญาณวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

พระประเทือง ถิรปุญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

พระอุบล ฐานจาโร

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

พระสงัด สุภาจาโร

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

พระสนทยา สจฺจวโร

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-01-2565

พระชาญชัย ปวโร

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-01-2565

พระสุทิน เตชปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

พระอุทัย สนฺตมโม

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

พระทวีศักดิ์ สุตธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

พระสมบัติ ชนุตฺตโม

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

พระโสภณ ถิรมโน

ข้อมูลเมื่อ : 13-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

ผู้ใหญ่ พูลทรัพย์ สุขผล

ข้อมูลเมื่อ : 13-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

นายแว่น เกิดทอง

ข้อมูลเมื่อ : 13-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

นายทรงพล สุขสราญ

ข้อมูลเมื่อ : 13-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

นายบุญเสริม สุขสราญ

ข้อมูลเมื่อ : 13-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

นายสงัด ทองแดง

ข้อมูลเมื่อ : 13-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

พระเรือง ภิรจิตุโต

ข้อมูลเมื่อ : 05-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-08-2565

พระศิริภูมิ จิรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 05-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-08-2565

พระมาตุภูมิ อุปสโม

ข้อมูลเมื่อ : 05-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-08-2565

พระประพัฒน์ โชติโก

ข้อมูลเมื่อ : 05-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-08-2565

พระศีลกวี ปิยธัมโม

ข้อมูลเมื่อ : 05-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-08-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

เทศกาลงานบุญประเพณี

วันออกพรรษา วัน...

วันที่จัดงาน : 10-10-2565

เปิดดู 15 ครั้ง

วันอาสาฬหบูชา เ...

วันที่จัดงาน : 13-07-2565

เปิดดู 16 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

วัดสุวรรณรัตนาร...

ข้อมูลเมื่อ 14-01-2565

เปิดดู 211 ครั้ง

สาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น