เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8345 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8860 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7190 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดสุวรรณรัตนาราม

รหัสวัด
02740209001

ชื่อวัด
วัดสุวรรณรัตนาราม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 20 เดือน กรกฎาคม ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 500

ที่อยู่
วัดสุวรรณรัตนาราม

เลขที่
16

หมู่ที่
4

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
แคราย

เขต / อำเภอ
กระทุ่มแบน

จังหวัด
สมุทรสาคร

ไปรษณีย์
74100

เนื้อที่
31 ไร่ 3 งาน 77 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

เว็บไซต์
คลิกดู

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดท่องเที่ยว
เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
เป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เป็นอุทยานการศึกษาในวัด
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 1779

ปรับปรุงล่าสุด : 5 เมษายน พ.ศ. 2567 11:46:32

ข้อมูลเมื่อ : 25 กันยายน พ.ศ. 2564 20:43:02

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติ  smiley

ที่ตั้ง
วัดสุวรรณรัตนาราม (แคราย)
เลขที่ 16 หมู่ที่ 4 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

อาคารเสนาสนะ
มีอุโบสถเบญจรงค์ ศาลาการเปรียญ กุฎิเจ้าอาวาส กุฎิสงฆ์ หอฉัน
หอกลอง หอระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล ฌาปนสถาน
มณฑปหลวงพ่อประธานพร วิหารหลวงพ่อโต วิหารอดีตเจ้าอาวาส ห้องสุขา

ความเป็นมา
วัดสุวรรณรัตนารามได้ขออนุมัติในการสร้างวัด เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๐๕
ซึ่งมีนายปลิว - นางชื้น แก้วจิตร
ได้มอบที่ดินให้สร้างวัด จำนวน ๒๐ ไร่ ๓ งาน ๗๗ ตารางวา
ซึ่งในสมัยนั้นยังไม่มีชื่อวัด ชาวบ้านจึงเรียกชื่อวัดตามผู้ที่บริจาคที่ดินว่า "วัดตาปลิว"
และต่อมารุ่นลูกโดยมีนายวิน - นางทองคำ (แก้วจิตร) สุขผล
ก็ถวายที่ดินให้วัดอีกเป็นจำนวน 1 ไร่
และสร้างถนนเชื่อมระหว่างถนนวัดแครายกับถนนเทพกาญจนา
โดยผ่านที่ดินของนายวิน-นางทองคำ สุขผล
ต่อมาเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๐๖ จึงได้อนุญาติให้สร้างวัดได้
ดังนั้นประชาชนทั้งหลายจึงได้วางศิลาฤกษ์สร้างวัด
เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๐๗
ตรงกับ วันพุธ ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๔ ปีมะโรง
เมื่อสร้างถาวรวัตถุบ้างแล้ว
จึงได้ไปนิมนต์ พระวิมล วิมโล มาจากวัดโพธิ์แจ้
มารักษาการเจ้าอาวาส เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๐๗

ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส
จนได้รับแต่งตั้งเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก
ในทินนาม “พระครูสาครธรรมรัต”
จนได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอกระทุ่มแบน วัดสุวรรณรัตนาราม
เริ่มสร้างอุโบสถ เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๑
และได้ทำการผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตเมื่อ วันที่ ๘ ถึง ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๖
และต่อมาเมื่อ วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๓
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
ทรงเสด็จมาเททองหล่อหลวงพ่อประทานพร ประจำมณฑปวัดสุวรรณรัตนาราม

เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๗ นายวิน นางทองคำ สุขผล
ถวายที่ดินอีก ๑ ไร่เศษ และทางวัดรวมซื้ออีก ๑๐ ไร่เศษ
รวมที่ดินของวัดทั้งหมด ๓๕ ไร่ ๑๖ ตารางวา
และต่อมาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๗ ได้สร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้น
ซึ่งเป็นอุโบสถเบญจรงค์โดยที่ผนังในพระอุโบสถนั้นถูกประดับด้วยกระเบื้องเบญจรงค์
ที่ถูกวาดขึ้นด้วยฝีมือช่างศิลป์ โดยเน้นเป็นลวดลายวรรณคดีในเรื่อง รามเกียรติ์
และ ไตรภูมิพระร่วงรวมทั้งบางภาพก็ยังมีการแฝงความน่าสนใจ
อยู่ที่การสอนให้คนรู้จักผิดชอบชั่วดี ระหว่าง นรก สวรรค์ และโลกมนุษย์
และได้ทำการผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต
เมื่อวันที่ ๑๖-๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๐

และได้เชิญเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ
ทรงเสด็จตัดหวายนิมิตลูกเอก เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๑

และต่อมาเมื่อวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๑
พระครูสาครธรรมรัต (วิมล วิมโล) ได้มรณภาพลง

ทางการคณะสงฆ์จึงแต่งตั้ง
พระครูสาครสุวรรณรัตน์ (นิยม กิตฺติธโร)
ซึ่งดำรงตำแหน่งรองเจ้าอาวาส

ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดสุวรรณรัตนาราม ขึ้นในวันที่ ๔ เมษายน 2551 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

การปกครอง
วัดสุวรรณรัตนาราม มีเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน จำนวน 2 รูปดังนี้
1.พระครูสาครสุวรรณรัตน์ (วิมล วิมโล )
   อดีตเจ้าคณะอำเภอกระทุ่มแบน
   อดีตเจ้าอาวาสวัดสุวรรณรัตนารามตั้งแต่ พ.ศ.2507 - พ.ศ.2551
2.พระครูสาครสุวรรณรัตน์ ( นิยม กิตฺติธโร )
   เจ้าคณะตำบลท่าเสา
   เจ้าอาวาสวัดสุวรรณรัตนาราม พ.ศ.2551 - ถึงปัจจุบัน

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสาครสุวรรณรัตน์ กิตฺติธโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

พระบุญรอด ปุญฺญมโน

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-01-2565

พระมหาสุรชาติ สุชาโต

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-01-2565

พระเอี่ยม กิตฺติสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-01-2565

พระถนอม ญาณวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

พระประเทือง ถิรปุญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

พระสงัด สุภาจาโร

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

พระสนทยา สจฺจวโร

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-01-2565

พระชาญชัย ปวโร

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-01-2565

พระสุทิน เตชปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

พระอุทัย สนฺตมโม

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

พระทวีศักดิ์ สุตธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

พระสมบัติ ชนุตฺตโม

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

พระโสภณ ถิรมโน

ข้อมูลเมื่อ : 13-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

ผู้ใหญ่ พูลทรัพย์ สุขผล

ข้อมูลเมื่อ : 13-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

นายแว่น เกิดทอง

ข้อมูลเมื่อ : 13-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

นายทรงพล สุขสราญ

ข้อมูลเมื่อ : 13-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

นายบุญเสริม สุขสราญ

ข้อมูลเมื่อ : 13-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

นายสงัด ทองแดง

ข้อมูลเมื่อ : 13-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

พระเรือง ภิรจิตุโต

ข้อมูลเมื่อ : 05-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-08-2565

พระประพัฒน์ โชติโก

ข้อมูลเมื่อ : 05-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-08-2565

พระบุญชัย ฐิตสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 01-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 01-08-2566

พระทักษิณ สีลธโร

ข้อมูลเมื่อ : 19-02-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2567

พระธนพล โชติโก

ข้อมูลเมื่อ : 11-04-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 11-04-2567

พระปณตพล ธมฺมรโต

ข้อมูลเมื่อ : 11-04-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 11-04-2567

พระพีระพัฒน์ ธมฺมวโร

ข้อมูลเมื่อ : 11-04-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 11-04-2567

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

งานสมโภชวัด"ตาปลิว" ๖๐ ปี

ข้อมูลเมื่อ : 05-01-2567

เปิดดู 52 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

📣ขอเชิญ...

วันที่จัดงาน : 13-04-2567

เปิดดู 6 ครั้ง

วันออกพรรษา วัน...

วันที่จัดงาน : 10-10-2565

เปิดดู 43 ครั้ง

วันอาสาฬหบูชา เ...

วันที่จัดงาน : 13-07-2565

เปิดดู 59 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

วัดสุวรรณรัตนาร...

ข้อมูลเมื่อ 14-01-2565

เปิดดู 255 ครั้ง

สาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด