เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8323 รูป
สามเณร
292 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8829 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7170 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดบางขวาก

รหัสวัด
02720801003

ชื่อวัด
วัดบางขวาก

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2350

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2505

ที่อยู่
บ้านปากคลองบางขวาก

เลขที่
133

หมู่ที่
6

ซอย
-

ถนน
ปากคลองบางขวาก

แขวง / ตำบล
ย่านยาว

เขต / อำเภอ
สามชุก

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72130

เนื้อที่
37 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา

มือถือ
086 133 0161

โทรศัพท์
035 434 093

อีเมล์
Subinklaharn1@gmail.com

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข
เป็นวัดท่องเที่ยว
เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง
เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นพิพิธภัณฑ์
เป็นอุทยานการศึกษาในวัด
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)
เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นสวนสมุนไพร

จำนวนเข้าดู : 1059

ปรับปรุงล่าสุด : 28 มีนาคม พ.ศ. 2565 19:19:40

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 19:48:25

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัด
        ชื่อ วัดบางขวาก เลขที่ ๑๓๓ หมู่ที่ ๖ ที่ตั้งวัดบ้านปากคลองบางขวาก (ตลาดบางขวาก) ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย   อยู่ติดกับแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันออก ทิศเหนืออยู่ติดคลองบางขวาก ไหลผ่านมาตั้งแต่อำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอสามชุก บ้านวังจิก บ้านท่ากระพี้ บ้านลำพระยา มาบรรจบแม่น้ำท่าจีนตรงบริเวณวัดบางขวาก ชื่อที่ชาวบ้านเรียกจนติดปาก คือ “วัดปากคลองบางขวาก” ชาวบ้านจึงเรียกตามสภาพของพื้นที่ และเป็นที่ตั้งเดิมของวัด ต่อมามีการย้ายหมู่กุฏิสงฆ์มาตั้งทางทิศใต้ ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดในปัจจุบัน หรืออีกในหนึ่งที่ชาวบ้านเล่าต่อกันมา เดิมทีเป็นที่รกร้าง เป็นทางข้ามแม่น้ำท่าจีน ในสมัยที่ไม่มีประตูปิดเปิดน้ำ ช่วงหน้าแรงสามารถเดินข้ามแม่น้ำท่าจีนได้ “หัวขโมย” สมัยก่อนเวลาเจ้าของตามมากฌจะปัก “ขวาก” เป็นไม้แหลม “หลาวเป็นรูปใบหอก” ปักไว้ ผู้ติดตามมาก็ต้องระวัง ทำให้ติดตามไม่ทัน โดยที่เป็นดงขวากจึงเรียกบางขวาก สันนิษฐานว่าได้มาจากสองคำรวมกัน คือ “ปากคลอง” และ “บางขวาก”ชาวบ้านทั่วไปจึงเรียก “วัดปากคลองบางขวาก”
        สร้างวัด ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างมาแต่สมัยใด และใครเป็นผู้สร้าง แต่ชาวบ้านเล่าต่อกันมาว่า ในสมัยก่อนปากคลองบางขวาก เป็นป่ารกยังไม่มีวัด เมื่อเกิดสงคราม ไทย-พม่า ได้มีพระสงฆ์ขี่ช้างหนีภัย สงคราม มาอยู่ที่บ้านปากคลองบางขวาก เมื่อชาวบ้านรู้ว่ามีพระสงฆ์มาอยู่จึงได้มาร่วมกันทำบุญ และช่วยกันปลูกสร้างที่อยู่ชั่วคราว สำหรับให้พระสงฆ์จำวัด จนกระทั่งสงครามสงบลงพระสงฆ์ก็ได้จากไป เมื่อพระสงฆ์ได้จากไปแล้ว ชาวบ้านมีความเห็นว่าที่ตรงนี้เหมาะแก่การสร้างวัด จึงได้ไปนิมนต์พระสงฆ์มาอยู่จำพรรษา  และมีการสร้างวัดขึ้นมา ได้แต่สันนิษฐานว่า คงสร้างมามากกว่า ๒๐๐ ปี ขึ้นไป ในสมัยก่อนมีทั้ง มณฑป วิหาร อุโบสถ ศาลาการเปรียญหลังเก่า และที่ยังปรากฏให้เห็นอยู่ คือ พระพุทธรูป ซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่า “หลวงพ่อดำ” และเคยประดิษฐานอยู่ในวิหารหลังเก่า ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสมัยอยุธยา ปัจจุบันได้สร้างมณฑปหลังใหม่ทดแทนหลังเก่าที่ผุพัง เพื่อเป็นที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อดำ” และได้ดูจากการลงประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๓๕๐ แต่วัดคงสร้างมาก่อน     และปรากฏหลักฐานทางหนังสือวรรณคดี “นิราศเมืองสุพรรณ” วรรณกรรมชิ้นสำคัญของ พระยาสุนทรโวหาร (ท่านสุนทรภู่) ท่านได้ประพันธ์ไว้ “เมื่อท่านมาเมืองสุพรรณ” ในปี พ.ศ.๒๓๘๔ โดยได้พรรณนาระบุถึง “วัดบางขวาก” นี้ไว้ว่า
                        ล่วงทางบางขวากคุ้ง   เขตไพร
                        เห็นแต่แร่รถไคล        เคลือบคล้ำ
                        ซ้ายขวาป่าสูงไสว      ว่างย่านบ้านเอย
                        เด็กใคร่ไปปลายน้ำ     สนุกแท้แควเหนือ
สถานที่วัดมีอาณาเขตติดต่อกับสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้
                        ทิศตะวันออก ติดที่ราชพัสดุ และที่ดินของเอกชน
                        ทิศตะวันตก   ติดแม่น้ำท่าจีน หรือเขตชลประทาน
                        ทิศเหนือ       ติดคลองบางขวาก หรือเขตชลประทาน
                        ทิศใต้           ติดที่ราชพัสดุ หรือโรงงานน้ำตาลสุพรรณบุรี
ที่ดินของวัด โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๙๓๐ จำนวน ๓๗ ไร่ ๒ งาน ๘๔ ตารางวา บ้านปากคลองบางขวาก (ตลาดบางขวาก) ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
ประวัติเจ้าอาวาส
ชื่อเจ้าอาวาสวัดบางขวาก เท่าที่รวบรวมได้
รูปที่ ๑   พระอธิการเฟื่อง ธมฺมวโร ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส 
รูปที่ ๒   พระสมุห์แปลก ปญฺญาปโชโต ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส
รูปที่ ๓   พระอธิการแฉ่ง ถิรธมฺโม ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส
รูปที่ ๔   พระอธิการแก่น ผลญาโณ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส
รูปที่ ๕   เจ้าอธิการแกะ อคฺคธมฺโม ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลย่านยาว
รูปที่ ๖   พระอธิการสง่า ฐานธมฺโม ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส
รูปที่ ๗   เจ้าอธิการจุน เตชธมฺโม ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส เมื่อ พ.ศ.๒๔๘๔ ถึง ๒๔๙๒ ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลย่านยาว
รูปที่ ๘   พระอธิการแผละ อคฺควณฺโณ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส เมื่อ ๒๔๙๒ ถึง ๒๔๙๕
รูปที่ ๙   เจ้าอธิการบุญธรรม ติสฺสวํโส ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๕ ถึง ๒๕๐๖ ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลย่านยาว
รูปที่ ๑๐ พระครูสุกิจวิบูล (ฐานธมฺโม) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส เมื่อ ๒๕๐๖ ถึง ๒๕๒๐
            ปี พ.ศ.๒๕๐๗  ได้รับแต่งตั้งเป็น “พระสมุห์” ฐานานุกรมของ พระครูสุนทรานุกิจ เจ้าคณะอำเภอสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
            ปี พ.ศ.๒๕๐๗  ได้รับแต่งตั้งเป็น “พระปลัด” ฐานานุกรมของ พระครูสุนทรานุกิจ เจ้าคณะอำเภอสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
            ปี พ.ศ.๒๕๑๓  เป็นรองเจ้าคณะอำเภอสามชุก
            ปี พ.ศ.๒๕๑๓  ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็น พระครูสัญญาบัตร ตำแหน่ง รองเจ้าคณะอำเภอสามชุก ชั้น โท
            ปี พ.ศ.๒๕๑๕  เป็นพระอุปัชฌาย์
รูปที่ ๑๑  พระปลัดวิรัติ ธมฺมปาโล ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๐ ถึง พ.ศ.๒๕๒๖
            ปี พ.ศ.๒๕๒๑ ได้รับแต่งตั้งเป็น “พระปลัด” ฐานานุกรมของ พระครูสุนทรานุกิจ เจ้าคณะอำเภอสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
รูปที่ ๑๒  พระปลัดจำนงค์ เปสโล ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๖ ถึง ๒๕๒๙  
            ปี พ.ศ.๒๕๒๖ ได้รับแต่งตั้งเป็น “พระปลัด” ฐานานุกรมของ พระครูสุนทรานุกิจ เจ้าคณะอำเภอสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
รูปที่ ๑๓  พระครูสาทรสุวรรณคุณ (อคฺคปญฺโญ) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๙ ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลย่านยาว
            เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๔


           

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : หนังสือรับรองสภาพวัด (292.87 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : พระราชทานวิสุงคามสีมา (2.96 mb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : โฉนดที่ดิน (2.97 mb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสาทรสุวรรณคุณ (สุบิน) อคฺคปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-03-2565

พระสมศักดิ์ เตชวโร

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-03-2565

พระมงคล กตปุญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-03-2565

พระบุญเสริม ธีรปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-04-2567

พระดาว โชติธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-03-2565

พระสุวัฒน์ ฐิตวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-03-2565

พระอลงกต วชิรญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-03-2565

พระประเสริฐ ปญฺญาธโร

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-03-2565

พระภาคิน วรญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 28-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-03-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

งานบุญทอดกฐินสามัคคี วัดบางขวาก ๒๕๖๖

ข้อมูลเมื่อ : 21-09-2566

เปิดดู 96 ครั้ง

งานบุญประจำปี ปิดทองพระ (หลวงพ่อดำ)

ข้อมูลเมื่อ : 22-02-2565

เปิดดู 202 ครั้ง

งานบุญทอดกฐินสามคี วัดบางขวาก ๒๕๖๕

ข้อมูลเมื่อ : 11-08-2565

เปิดดู 99 ครั้ง

พิธีบวงสรวง

ข้อมูลเมื่อ : 11-03-2565

เปิดดู 90 ครั้ง

งานบุญประจำปี ปิดทองพระ ทอดผ้าป่าสามัคคี

ข้อมูลเมื่อ : 11-03-2565

เปิดดู 101 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

พิธีเวียนเทียนว...

วันที่จัดงาน : 24-02-2567

เปิดดู 45 ครั้ง

เวียนเทียนวันมา...

วันที่จัดงาน : 23-02-2567

เปิดดู 57 ครั้ง

ตักบาตรวันขึ้นป...

วันที่จัดงาน : 01-01-2567

เปิดดู 57 ครั้ง

ตักบาตรศูนย์พัฒ...

วันที่จัดงาน : 04-12-2566

เปิดดู 97 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

หลวงพ่อพระประธา...

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

เปิดดู 1235 ครั้ง

พระศรีทศพลญาณ พ...

ข้อมูลเมื่อ : 03-03-2565

เปิดดู 139 ครั้ง

พระประธานอุโบสถ...

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565

เปิดดู 140 ครั้ง

พระประธานศาลากา...

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565

เปิดดู 155 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ทำบุญตรุษไทย

ข้อมูลเมื่อ 05-04-2565

เปิดดู 262 ครั้ง

ทำบญวันพระ

ข้อมูลเมื่อ 10-03-2565

เปิดดู 72 ครั้ง

สาระธรรม

คติธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 11-03-2565

เปิดดู 102 ครั้ง

คติธรรม ตามบาลี

ข้อมูลเมื่อ : 22-02-2565

เปิดดู 2416 ครั้ง

คติธรรม คำสอน

ข้อมูลเมื่อ : 11-03-2565

เปิดดู 92 ครั้ง

คำสอน

ข้อมูลเมื่อ : 11-03-2565

เปิดดู 190 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ทาน ศีล ภาวนา

ข้อมูลเมื่อ : 09-03-2565

เปิดดู 89 ครั้ง

รักษาศีล เจริญภ...

ข้อมูลเมื่อ : 11-03-2565

เปิดดู 135 ครั้ง

หน่วยแพทย์เคลื่...

ข้อมูลเมื่อ : 11-03-2565

เปิดดู 98 ครั้ง

เรือพระราชทานเว...

ข้อมูลเมื่อ : 11-03-2565

เปิดดู 63 ครั้ง

ทรัพย์สินของวัด

พิพิธภัณฑ์

ข้อมูลเมื่อ : 10-03-2565

อุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 11-03-2565

ศาลาการเปรียญ

ข้อมูลเมื่อ : 11-03-2565

มณฑปจตุรมุข

ข้อมูลเมื่อ : 11-03-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

ข้อมูลเมื่อ : 04-06-2565

บ้านนักเรียน

ข้อมูลเมื่อ : 20-03-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด