เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8323 รูป
สามเณร
292 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8829 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7170 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดกัลยาณีทรงธรรม

รหัสวัด
63173060001

ชื่อวัด
วัดกัลยาณีทรงธรรม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม ปี 2563

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
วัดกัลยาณีทรงธรรม

เลขที่
13/2

หมู่ที่
4

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บ้านใหม่

เขต / อำเภอ
สามพราน

จังหวัด
นครปฐม

ไปรษณีย์
73110

เนื้อที่
6 ไร่ ไร่ - งาน - ตารางวา

มือถือ
0852897227

โทรศัพท์
0852897227

Fax
-

คุณสมบัติวัด

เป็นสำนักปฏิบัติธรรม
เป็นศูนย์การเรียน
เป็นสวนสมุนไพร

จำนวนเข้าดู : 2996

ปรับปรุงล่าสุด : 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 14:21:25

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 14:33:41

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

    ภิกษุณีวรมัย กบิลสิงห์ เริ่มสร้างวัตรทรงธรรมกัลยาณี อ.เมือง จ.นครปฐม ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๐๑ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์
(จวน อุฏฐายี) ซึ่งต่อมาเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ ๑๖ ได้มาเยี่ยมและแนะนำให้ชื่อว่าวัดกัลยาณีทรงธรรม
    ต่อมา พ.ศ.๒๕๐๙ ภิกษุณีวรมัย ได้มาบำเพ็ญพรต ฉันแต่ผลไม้อยู่ ๑๑๖ วัน ที่นี่ และพบว่าเป็นปล่องพญานาค จึงยกที่ดินให้เป็นวัด ใช้ชื่อวัดกัลยาณีทรงธรรม ตามที่สมเด็จพระสังฆราชประทานไว้ พ.ศ.๒๕๕๐ พระภิกษุณีธัมมนันทา (รศ.ดร.ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์) บุตรีของท่านได้สร้างเขื่อนถวาย นายฉัตรฐากูร กบิลสิงห์ หลานของท่าน ถวายที่ดินหน้าอนามัยเพิ่มให้ครบ ๖ ไร่ ด้วยความอนุเคราะห์และบารมีของพระพิพัฒน์ศึกษากร เจ้าคณะอำเภอสามพราม ในที่สุดวัดกัลยาณีทรงธรรมได้รับตราตั้งเป็นวัดลำดับที่ ๒๕ ในอำเภอสามพราน  เมื่อ ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๓ ซึ่งปัจจุบันพระสมุห์ณววรรษ กิตฺติภทฺโท เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก
     ขอให้วัดกัลยาณีทรงธรรมมีความเจริญรุ่งเรือง ได้พระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นสุปฏิปันโนมาครองวัด
ให้วัดได้เป็นศูนย์พัฒนาจิตใจของประชาชนสืบไป 
 

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูธรรมธรณววรรษ กิตฺติภทฺโท

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-07-2567

พระอร่าม วรคุโณ

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-07-2567

พระบัณฑูรย์ ปภาธโร

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-07-2567

พระสุทธิวัฒน์ ถามวโร

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-07-2567

พระสมุห์คงศักดิ์ สนฺตกาโย

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-07-2567

พระวิเชียร ปภากโร

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-07-2567

พระสมุห์สมชาย ธมฺมปาโล

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-07-2567

พระมานิต นนฺทิโย

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-07-2567

พระกฤติเดช มหานาโม

ข้อมูลเมื่อ : 05-07-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 15-07-2567

พระวรกานต์ กิตฺติโก

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-07-2567

พระประการ กตธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 05-07-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 05-07-2567

พระมนตรี วชิรมันโต

ข้อมูลเมื่อ : 12-07-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 12-07-2567

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

สวดมนต์ข้ามปี

ข้อมูลเมื่อ : 14-12-2564

เปิดดู 144 ครั้ง

ทอดกฐิน ประจำปี ๒๕๖๔

ข้อมูลเมื่อ : 26-10-2564

เปิดดู 457 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

การปล่อยวาง

ข้อมูลเมื่อ 13-07-2567

เปิดดู 8 ครั้ง

ก่อนนอนหลับตา ฟ...

ข้อมูลเมื่อ 05-07-2567

เปิดดู 14 ครั้ง

สาระธรรม

จะได้...ก็ช่าง ไม่ได้...ก็ช่าง

ข้อมูลเมื่อ : 13-07-2567

เปิดดู 7 ครั้ง

สื่อมีเดีย

อตฺตนา หิ สุทนฺ...

ข้อมูลเมื่อ : 13-07-2567

เปิดดู 9 ครั้ง

ธรรมวินัย คือ พ...

ข้อมูลเมื่อ : 05-07-2567

เปิดดู 15 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด