เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8323 รูป
สามเณร
292 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8829 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7170 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ปฏทินปฏิบัติงานประจำปีของวัดโคกโพธิ์

รายละเอียด
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๗ วัดโคกโพธิ์ ตำบลกฤษณา สมถอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ ๑ มกราคม
พิธีทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม
วันที่ 4 กุมภาพันธุ์
พิธีทำบุญตักบาตร เวียนเทียน วันมาฆบูชา
วันที่ - มีนาคม
วันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน ทำบุญเทศกาลสงกรานต์
วันที่ 5 พฤษภาคม
พิธีทำบุญตักบาตร เวียนเทียน วันวิสาขบูชา
วันที่ ๓ มิถุนายน
ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันที่ ๕ กรกฎาคม
พิธีทำบุญตักบาตร เวียนเทียน วันอาสาฬหบูชา
วันที่ 5 กรกฎาคม
พิธีทำบุญตักบาตร วันเข้าพรรษา
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม
ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชีราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
วันที่ ๑๒ สิงหาคม
ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ ๙
วันที่ ๑๘ สิงหาคม
ทำบุญตักบาตรประเพณีสารทพวน
วันที่ - กันยายน
วันที่ ๒ ตุลาคม
วันที่ ๓ ตุลาคม
วันที่ ๑๓ ตุลาคม
วันที่ ตุลาคม
พิธีทำบุญตักบาตร เทศกาลวันออกพรรษา
พิธีทำบุญตักบาตรเทโว
ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทอดกฐินสามัคคี
วันที่ ๕ ธันวาคม
ทำบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แต่ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
พิธีสวดมนต์สังท้ายปีเก้าต้อนรับปีใหม่
วันที่ ๓๑ ธันวาคม

ไฟล์แนบ
(241.9 kb)

โดย : วัดโคกโพธิ์

ที่อยู่ : ต.กฤษณา อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 15

ปรับปรุงล่าสุด : 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 10:21:47

ข้อมูลเมื่อ : 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 10:21:47

 
 
 
 

ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีวัดดารา

โดย วัดดารา

ข้อมูลเมื่อ : 03-07-2567

เปิดดู : 12

ปฏิทินปฏิบัติงานวัดศพเพลิง

โดย วัดศพเพลิง

ข้อมูลเมื่อ : 03-07-2567

เปิดดู : 12

ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีวัดคูบัว

โดย วัดคูบัว

ข้อมูลเมื่อ : 07-06-2567

เปิดดู : 29

ปฏิทินปฏิบัติงานวัดดาว

โดย วัดดาว

ข้อมูลเมื่อ : 07-06-2567

เปิดดู : 38

---->