เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8306 รูป
สามเณร
292 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8812 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7150 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีวัดดอนตาจีน

รายละเอียด
วัดดอนตาจีน ตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๗
วันที่ ๑ มกราคม ทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ทำบุญวันมามบูชา เวียนเทียน
วันที่ ๗-๘-๙ เมษายน แรม ๑๔ - ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๕ทำบุญตักบาตรประเพณีตรุษไทย
วันที่ ๒ - ๑๐ เมษายนบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ ฯ
วันที่ ๑๓ - ๑๖ เมษายน ทำบุญเทศกาลสงกรานต์
วัน ที่ ๒๒ พฤษภาคม ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ทำบุญวันวิสาขบูชา เวียนเทียน                                                                   
วันที่ ๓ มิถุนายน บำเพ็ญพระราชกุศล วันเฉลิมพระชนมพรรษา
วัน แรม ๘ ค่ำ เดือน ๖วันอัฐมีบูชา เวียนเทียน
วันที่ ๒๘ กรกฎาคมบำเพ็ญพระราชกุศล วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพรชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วัน ที่ ๑๙-๒๐-๒๑ ขึ้น ๑๔ - แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ทำบุญ วันอาสาฬหบูชา เวียนเทียน เข้าพรรษา
วันที่ ๑๒ สิงหาคมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 วัน แรม ๑๔ - ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ - ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ทำบุญตักบาตร ประเพณีสารทไทย เทศน์คาถาพัน
วันที่ ๑๓  ตุลาคมบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ ๑๖-๑๘ ตุลาคม แรม ๑๔ - ๑๕ ค่ำเดือน ๑0 - แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ ทำบุญวันออกพรรษา ตักบาตรเทโว
วันที่ ๑๘ ตุลาคม พิธึทอดกฐินสามัคคี
วันที่ ๒๓ ตุลาคม  วันปิยมหาราช
วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ทำบุญประเพณีลอยกระทง
วันที่ ๕ ธันวาคมพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเอ็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 วันที่ ๓๑ ธันวาคม พิธีเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี
หมายเหตุ : วันที่ ๓ วันที่ ๑๒ และวันที่ ๒๘ ของทุกเดือน เจริญพระพุทธมนต์ดรายพระราชกุศล แต่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุดาพิมลลักษณ พระบรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกดี พระบรมราอินีนาก พระบรมราชชนนีพันปีทสวง
และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหางชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ไฟล์แนบ
(439.32 kb)

โดย : วัดดอนตาจีน

ที่อยู่ : ต.วัดดาว อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 20

ปรับปรุงล่าสุด : 7 มิถุนายน พ.ศ. 2567 20:04:19

ข้อมูลเมื่อ : 7 มิถุนายน พ.ศ. 2567 19:59:38

 
 
 
 

ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีวัดคูบัว

โดย วัดคูบัว

ข้อมูลเมื่อ : 07-06-2567

เปิดดู : 14

ปฏิทินปฏิบัติงานวัดดาว

โดย วัดดาว

ข้อมูลเมื่อ : 07-06-2567

เปิดดู : 19

ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี

โดย วัดสังโฆสิตาราม

ข้อมูลเมื่อ : 07-06-2567

เปิดดู : 21

วัดบ้านด่าน

โดย วัดบ้านด่าน

ข้อมูลเมื่อ : 04-06-2567

เปิดดู : 24

วัดไผ่เดี่ยว

โดย วัดไผ่เดี่ยว

ข้อมูลเมื่อ : 23-05-2567

เปิดดู : 63

วัดคลองขุด

โดย วัดคลองขุด

ข้อมูลเมื่อ : 24-05-2567

เปิดดู : 28

วัดดอนทอง

โดย วัดดอนทอง

ข้อมูลเมื่อ : 23-05-2567

เปิดดู : 22

---->