เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8323 รูป
สามเณร
292 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8829 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7170 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีของวัดบางเลน

รายละเอียด
ปฏิทินประจำปี
วัดบางเลน ตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ ๑
มกราคม ทำบุญตักบาตร ฟังธรรม เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ใดของ หลวง
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ทำบุญตักบาตร ฟังธรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
วันที่ ๗ มกราคม
ทำบุบูรพาจารย์
หลวงพ่อทองหยด
ธิติสาโพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓
ท่าบุญตักบาตร ฟังธรรม เวียนเทียน วันมาฆบูชา
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ทำบุญตักบาตร ฟังธรรม วันออกพรรษา / ปวารณาออกพรรษา
วันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษายน
ทำบุญประเพณีสงกรานต์/สรงน้ำพระ/ สวดพระอภิธรรม งานอัฐิรวมญาติ
แรม ๑ ค่ำ เดือน ๓๐ ทำบุญตักบาตร วันเทโวโรหณะ
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน 5
วันที่ ๓
ทำบุญตักบาตร ฟังธรรม เวียนเทียน วันวิสาขบูชา
วันที่ ๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิตา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
มหาราช บรมนาถบพิตร
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน
บุญตักบาตร ฟังธรรม เวียนเทียน วันอาสาฬหบูชา
วันที่... ตุลาคม กฐินสามัคคี
แรม ๑ ค่ำ เดือน ๔
ทำ ทำบุญตักบาตร ฟังธรรม วันเข้าพรรษา อธิษฐานเข้าพรรษา
วันที่ ๕ ธันวาคม ทำบุญตักบาตร ฟังธรรม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม กันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามาสิบดี
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
ประธานฝ่ายสงฆ์ ม ประพันธ์ ฐิต หมายเหตุ : ๑. ทำบุญทุกวันพระ ตลอดปี แสดงธรรมในวันสำคัญทางศาสนา นักขัตฤกษ์/สมาทานเบญจศีล

ไฟล์แนบ
(231.55 kb)

โดย : วัดบางเลน

ที่อยู่ : ต.กฤษณา อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 10

ปรับปรุงล่าสุด : 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 10:19:12

ข้อมูลเมื่อ : 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 10:19:12

 
 
 
 

ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีวัดดารา

โดย วัดดารา

ข้อมูลเมื่อ : 03-07-2567

เปิดดู : 12

ปฏิทินปฏิบัติงานวัดศพเพลิง

โดย วัดศพเพลิง

ข้อมูลเมื่อ : 03-07-2567

เปิดดู : 12

ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีวัดคูบัว

โดย วัดคูบัว

ข้อมูลเมื่อ : 07-06-2567

เปิดดู : 29

ปฏิทินปฏิบัติงานวัดดาว

โดย วัดดาว

ข้อมูลเมื่อ : 07-06-2567

เปิดดู : 38

---->