เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8320 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8830 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7166 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดบ่อสุพรรณ

รหัสวัด
02720714005

ชื่อวัด
วัดบ่อสุพรรณ

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 21 เดือน ธันวาคม ปี 500

ที่อยู่
หัววัง

เลขที่
101

หมู่ที่
16

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บ่อสุพรรณ

เขต / อำเภอ
สองพี่น้อง

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72190

เนื้อที่
8 ไร่ 2 งาน - ตารางวา

โทรศัพท์
0859903037

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข
เป็นสำนักปฏิบัติธรรม

จำนวนเข้าดู : 1467

ปรับปรุงล่าสุด : 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 13:29:02

ข้อมูลเมื่อ : 2 ตุลาคม พ.ศ. 2564 20:50:35

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดบ่อสุพรรณ

 
วัดบ่อสุพรรณ  ตั้งอยู่เลขที่ 101 บ้านหัววัง หมู่ที่ 16 ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 8 ไร่ 2 งาน มีอาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 30 เมตร ยาว 40 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2535 ศาลาการเปรียญแทนหลังเก่าที่ชำรุด กว้าง 18 เมตร ยาว 40 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2557 สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์มีกุฏิสองข้าง เป็นอาคารทรงไทย สร้างเมื่อ พ.ศ.2535 ศาลาเอนกประสงค์ กว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2540 เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ทรงไทย ศาลาบำเพ็ญกุศล 1 หลัง สร้างด้วยไม้ ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปขนาดต่างๆ นอกจากนี้ยังมีศาลาที่พัก โดยหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง ได้มาสร้างไว้ครั้งที่ท่านมาจารึกแสวงบุญ ณ บ้านบ่อสุพรรณ ในสมัยนั้นมีเรื่องเล่าว่า กองทหารเสือป่าได้นำเสด็จรัชกาลที่ 6 เสด็จมาประทับแรม ณ ศาลานี้ 1 คืน ซึ่งเป็นที่ประทับพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่ง ได้ทรงบันทึกเรื่องราวนี้ไว้ด้วยลายพระหัตถ์ของพระองค์เอง ซึ่งเรื่องราวประวัติศาสตร์นี้ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ได้รับรองไว้อย่างเป็นทางการในหนังสือ ศิลปวัฒนธรรมแห่งชาติ ข้อความว่า''วันที่ 22 กรกฏาคม 2456 พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประทับแรม ณ บ่อสุพรรณ''บันทึกไว้ เมื่อคราวย้อนรอยเสด็จ ปี 2534 โดยหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
          วัดบ่อสุพรรณ ตั้งเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2519 เดิมมีบ่อน้ำอยู่กลางหมู่บ้าน จึงได้ตั้งชื่อวัดตามตำนานบ่อน้ำเก่าแก่ว่า''วัดบ่อสุพรรณ''เพราะเริ่มแรกเป็นที่พักสงฆ์ จึงมีชาวบ้านโดยการนำของนาย ยก ใจรู้รอบ เป็นผู้ขออนุญาติตั้งวัด โดยมีนาย ฉอย นาย ยุ่นกี้ เซี่ยงเถียน เป็นผู้ถวายที่ดินสร้างวัด จำนวน 6 ไร่ และทางวัดได้ซื้อเพิ่มอีก 2 ไร่ 2 งาน และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2535 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 30 เมตร ยาว 40 เมตร

       การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ
รูปที่ 1     หลวงพ่อเหลือ
รูปที่ 2     หลวงพ่อคอย
รูปที่ 3     หลวงพ่อป่วน
รูปที่ 4     หลวงพ่อสน ฉนฺทชาโต              เป็น พ.ศ.2507
รูปที่ 5     หลวงพ่อหลิ่ม อภินนฺโท              เป็น พ.ศ.2519
รูปที่ 6     หลวงพ่อวิชัย
รูปที่ 7     หลวงพ่อสวัสดิ์
รูปที่ 8     หลวงพ่อบุญส่ง
รูปที่ 9     หลวงพ่ออนันต์
รูปที่ 10   หลวงพ่อสายชล
รูปที่ 11   หลวงพ่อวันชัย
รูปที่ 12   หลวงพ่อเต๋ย                            เป็น พ.ศ.2527
รูปที่ 13   พระอธิการนิวัฒน์   อรุโณ            เป็น พ.ศ.2535
รูปที่ 14   พระอธิการคมกริช  สีลเตโช         เป็น พ.ศ.2540
รูปที่ 15   พระมหาพรหมมินทร์  โชติญาโณ  เป็น พ.ศ.2548
รูปที่ 16   เจ้าอธิการวีระ วีรจิตฺโต                เป็น พ.ศ.2556 - ปัจจุบัน

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (189.21 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : (188.46 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : (168.64 kb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

เจ้าอธิการวีระ วีรจิตฺโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-08-2566

พระมหาโอภาส อนาลโย

ข้อมูลเมื่อ : 23-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-08-2566

พระชัยวัฒน์ ชยวฑฺฒโน

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-08-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

งานสาธารณสงเคราะห์เตียงผู้ป่วย เตียงที่ 17

ข้อมูลเมื่อ : 03-06-2567

เปิดดู 8 ครั้ง

ทำบุญวันอัฏฐมีบูชา วัดบ่อสุพรรณ

ข้อมูลเมื่อ : 30-05-2567

เปิดดู 23 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ป้ายปฏิทินงานวั...

วันที่จัดงาน : 01-01-2567

เปิดดู 58 ครั้ง

สืบสานประเพณีวั...

วันที่จัดงาน : 27-11-2566

เปิดดู 83 ครั้ง

ทำบุญทอดกฐิน ปี...

วันที่จัดงาน : 11-11-2566

เปิดดู 76 ครั้ง

ทำบุญเทศกาลวันส...

วันที่จัดงาน : 13-04-2566

เปิดดู 63 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระประธานในอุโบ...

ข้อมูลเมื่อ : 07-02-2565

เปิดดู 95 ครั้ง

พระประธานในศาลา...

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2565

เปิดดู 145 ครั้ง

พระพุทธนวนาคปรก...

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2565

เปิดดู 857 ครั้ง

วิหารหลวงพ่อสอง...

ข้อมูลเมื่อ : 06-02-2565

เปิดดู 1734 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ฟังธรรมะทุกวันโ...

ข้อมูลเมื่อ 06-02-2565

เปิดดู 148 ครั้ง

สาระธรรม

ชิเน กทริยํ ทาเนน พึงชนะคนตระหนี่ด้วยการให้

ข้อมูลเมื่อ : 02-07-2566

เปิดดู 148 ครั้ง

ควรระแวงในศัตรู แม้ในมิตรก็ไม่ควรไว้ใจ

ข้อมูลเมื่อ : 20-06-2566

เปิดดู 72 ครั้ง

ทำบุญวันอัฏฐมีบูชา

ข้อมูลเมื่อ : 16-06-2566

เปิดดู 256 ครั้ง

ไม่มีใครได้ทุกอย่าง ดั่งใจหวัง

ข้อมูลเมื่อ : 28-05-2566

เปิดดู 135 ครั้ง

พรุ่งนี้วันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๗

ข้อมูลเมื่อ : 26-05-2566

เปิดดู 118 ครั้ง

แม้เขาทำไม่ดี ก็อย่ามองเขาเป็นศัตรู

ข้อมูลเมื่อ : 25-05-2566

เปิดดู 71 ครั้ง

ชีวิตคู่ ไม่ได้อยู่ด้วยกัน แค่วัน สองวัน

ข้อมูลเมื่อ : 24-05-2566

เปิดดู 57 ครั้ง

สื่อมีเดีย

มีการไลน์สดทำว...

ประเภทไฟล์ : jpg

ข้อมูลเมื่อ : 06-02-2565

เปิดดู 178 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดบ่อสุพรรณ

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

ทรัพย์สินของวัด

รถตู้วัด

ข้อมูลเมื่อ : 15-03-2565

พระพุทธนวนาคปรกนิรันตราย

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

วัด ประชา รัฐ สร้างสุข

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด