เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8599 รูป
สามเณร
328 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9145 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7425 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดบ่อสุพรรณ

รหัสวัด
02720714005

ชื่อวัด
วัดบ่อสุพรรณ

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 21 เดือน ธันวาคม ปี 500

ที่อยู่
หัววัง

เลขที่
101

หมู่ที่
16

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บ่อสุพรรณ

เขต / อำเภอ
สองพี่น้อง

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72190

เนื้อที่
8 ไร่ 2 งาน - ตารางวา

โทรศัพท์
0859903037

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข
เป็นสำนักปฏิบัติธรรม

จำนวนเข้าดู : 709

ปรับปรุงล่าสุด : 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 13:29:02

ข้อมูลเมื่อ : 2 ตุลาคม พ.ศ. 2564 20:50:35

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดบ่อสุพรรณ

 
วัดบ่อสุพรรณ  ตั้งอยู่เลขที่ 101 บ้านหัววัง หมู่ที่ 16 ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 8 ไร่ 2 งาน มีอาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 30 เมตร ยาว 40 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2535 ศาลาการเปรียญแทนหลังเก่าที่ชำรุด กว้าง 18 เมตร ยาว 40 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2557 สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์มีกุฏิสองข้าง เป็นอาคารทรงไทย สร้างเมื่อ พ.ศ.2535 ศาลาเอนกประสงค์ กว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2540 เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ทรงไทย ศาลาบำเพ็ญกุศล 1 หลัง สร้างด้วยไม้ ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปขนาดต่างๆ นอกจากนี้ยังมีศาลาที่พัก โดยหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง ได้มาสร้างไว้ครั้งที่ท่านมาจารึกแสวงบุญ ณ บ้านบ่อสุพรรณ ในสมัยนั้นมีเรื่องเล่าว่า กองทหารเสือป่าได้นำเสด็จรัชกาลที่ 6 เสด็จมาประทับแรม ณ ศาลานี้ 1 คืน ซึ่งเป็นที่ประทับพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่ง ได้ทรงบันทึกเรื่องราวนี้ไว้ด้วยลายพระหัตถ์ของพระองค์เอง ซึ่งเรื่องราวประวัติศาสตร์นี้ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ได้รับรองไว้อย่างเป็นทางการในหนังสือ ศิลปวัฒนธรรมแห่งชาติ ข้อความว่า''วันที่ 22 กรกฏาคม 2456 พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประทับแรม ณ บ่อสุพรรณ''บันทึกไว้ เมื่อคราวย้อนรอยเสด็จ ปี 2534 โดยหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
          วัดบ่อสุพรรณ ตั้งเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2519 เดิมมีบ่อน้ำอยู่กลางหมู่บ้าน จึงได้ตั้งชื่อวัดตามตำนานบ่อน้ำเก่าแก่ว่า''วัดบ่อสุพรรณ''เพราะเริ่มแรกเป็นที่พักสงฆ์ จึงมีชาวบ้านโดยการนำของนาย ยก ใจรู้รอบ เป็นผู้ขออนุญาติตั้งวัด โดยมีนาย ฉอย นาย ยุ่นกี้ เซี่ยงเถียน เป็นผู้ถวายที่ดินสร้างวัด จำนวน 6 ไร่ และทางวัดได้ซื้อเพิ่มอีก 2 ไร่ 2 งาน และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2535 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 30 เมตร ยาว 40 เมตร

       การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ
รูปที่ 1     หลวงพ่อเหลือ
รูปที่ 2     หลวงพ่อคอย
รูปที่ 3     หลวงพ่อป่วน
รูปที่ 4     หลวงพ่อสน ฉนฺทชาโต              เป็น พ.ศ.2507
รูปที่ 5     หลวงพ่อหลิ่ม อภินนฺโท              เป็น พ.ศ.2519
รูปที่ 6     หลวงพ่อวิชัย
รูปที่ 7     หลวงพ่อสวัสดิ์
รูปที่ 8     หลวงพ่อบุญส่ง
รูปที่ 9     หลวงพ่ออนันต์
รูปที่ 10   หลวงพ่อสายชล
รูปที่ 11   หลวงพ่อวันชัย
รูปที่ 12   หลวงพ่อเต๋ย                            เป็น พ.ศ.2527
รูปที่ 13   พระอธิการนิวัฒน์   อรุโณ            เป็น พ.ศ.2535
รูปที่ 14   พระอธิการคมกริช  สีลเตโช         เป็น พ.ศ.2540
รูปที่ 15   พระมหาพรหมมินทร์  โชติญาโณ  เป็น พ.ศ.2548
รูปที่ 16   เจ้าอธิการวีระ วีรจิตฺโต                เป็น พ.ศ.2556 - ปัจจุบัน

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (189.21 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : (188.46 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : (168.64 kb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

เจ้าอธิการวีระ วีรจิตฺโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-03-2565

พระมหาโอภาส อนาลโย

ข้อมูลเมื่อ : 23-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-03-2565

พระชัยวัฒน์ ชยวฑฺฒโน

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-03-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

งานด้านเผยแผ่ กิจกรรมงาน อ.ป.ต. ตำบลบ่อสุพรรณ

ข้อมูลเมื่อ : 19-01-2566

เปิดดู 7 ครั้ง

วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ เจ้าอธิการวีระ วีรจิตฺโต เจ้าคณะตำบลบ่อสุพรรณเจ้าอาวาสวัดบ่อสุพรรณ พร้อมคณะสงฆ์วัดในเขตตำบล และพร้อมด้วยนายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ รองนายก ประธานสภา สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ประชาชนทั่วไป และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศล สวดพระพุทธมนต์บทโพชฌังคปริตร และบทถวายพรพระ และถวายภัตตาหารเพล เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ในเร็ววัน ณ วัดบ่อสุพรรณ ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 16-01-2566

เปิดดู 11 ครั้ง

สวดมนต์ข้ามปี

ข้อมูลเมื่อ : 01-01-2566

เปิดดู 103 ครั้ง

จัดงานบูรพาจารย์ประจำปี ๒๕๖๕

ข้อมูลเมื่อ : 01-01-2566

เปิดดู 11 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ประเพณีสงกรานต์

วันที่จัดงาน : 13-04-2564

เปิดดู 30 ครั้ง

งานประเพณีวันลอ...

วันที่จัดงาน : 08-11-2562

เปิดดู 57 ครั้ง

งานประเพณีทอดกฐ...

วันที่จัดงาน : 30-10-2564

เปิดดู 36 ครั้ง

ทำบุญตักบาตรเทโ...

วันที่จัดงาน : 10-10-2564

เปิดดู 42 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระประธานในอุโบ...

ข้อมูลเมื่อ : 07-02-2565

เปิดดู 49 ครั้ง

พระประธานในศาลา...

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2565

เปิดดู 56 ครั้ง

พระพุทธนวนาคปรก...

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2565

เปิดดู 446 ครั้ง

วิหารหลวงพ่อสอง...

ข้อมูลเมื่อ : 06-02-2565

เปิดดู 611 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ฟังธรรมะทุกวันโ...

ข้อมูลเมื่อ 06-02-2565

เปิดดู 124 ครั้ง

สาระธรรม

ต้นไม้พูดได้

ข้อมูลเมื่อ : 06-02-2565

เปิดดู 60 ครั้ง

สื่อมีเดีย

มีการไลน์สดทำว...

ประเภทไฟล์ : jpg

ข้อมูลเมื่อ : 06-02-2565

เปิดดู 111 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดบ่อสุพรรณ

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

ทรัพย์สินของวัด

รถตู้วัด

ข้อมูลเมื่อ : 15-03-2565

พระพุทธนวนาคปรกนิรันตราย

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

วัด ประชา รัฐ สร้างสุข

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565