เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8337 รูป
สามเณร
288 รูป
แม่ชี
87 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8842 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
70 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7156 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดราษฎร์บำรุง

รหัสวัด
02740206001

ชื่อวัด
วัดราษฎร์บำรุง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2483

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 23 เดือน สิงหาคม ปี 2488

ที่อยู่
-

เลขที่
43

หมู่ที่
2

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
คลองมะเดื่อ

เขต / อำเภอ
กระทุ่มแบน

จังหวัด
สมุทรสาคร

ไปรษณีย์
74110

เนื้อที่
30 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา

คุณสมบัติวัด

เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 3073

ปรับปรุงล่าสุด : 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 18:40:32

ข้อมูลเมื่อ : 25 กันยายน พ.ศ. 2564 20:43:56

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดราษฎร์บำรุง (หงอนไก่) ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๓๘ โดยมีนายคำเจียะ นางพ่วง รอดสมหวัง ได้บริจาคที่ดิน จำนวน ๑๖ ไร่ ๑ งาน ๓๖ ตารางวา ให้เป็นที่สร้างวัด โดยมีท่านพระอาจารย์เทียน (ไม่ทราบฉายา) เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก และมีหมื่นยงค์ มักกะสัน ,กำนันแก้ว จันทร์เต็มดวง เป็นผู้นำทายกทายิกา ถวายความอุปถัมภ์ในการสร้างวัด และร่วมกันตั้งชื่อว่า " วัดหงอนไก่ " เนื่องจากบริเวณที่ตั้งของวัด มีต้นหงอนไก่ ขนาดใหญ่จำนวนมากมองเห็นจากที่ไกล ต่อมาได้มีชื่อเป็นทางการว่า " วัดราษฎร์บำรุง " แต่ชาวบ้านก็ยังเรียกว่า " วัดหงอนไก่ " เช่นเดิมด้วยความคุ้นชิน
รายนามเจ้าอาวาส

  • มีเจ้าอาวาสมาแล้ว       ๑๔   รูป ลำดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้
          ๑.  พระอาจารย์เทียน    ไม่ทราบฉายา 
          ๒.  พระอาจารย์ต่าง       ไม่ทราบฉายา
          ๓.  พระอาจารย์ติ๊ด       ไม่ทราบฉายา
          ๔.  พระอาจารย์เปลี่ยน    ไม่ทราบฉายา
          ๕.  พระอาจารย์ใช้         ไม่ทราบฉายา
          ๖.  พระอาจารย์ไหว       ไม่ทราบฉายา
          ๗.  พระอาจารย์เนตร      ไม่ทราบฉายา
          ๘.  พระอาจารย์ตุ้ม         ไม่ทราบฉายา
          ๙.  พระครูถาวรสมณศักดิ์ ( คง ธมฺมสโร )      ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๔๓  จนถึง  ๒๔๗๕
          ๑๐.  พระครูสุตสารโสภิต  ( เล็ก ธมฺมโชติ )    ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๕  จนถึง  ๒๕๐๐
          ๑๑.  พระครูสาครโชติคุณ  ( ไสว อนุภาโส )    ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๐  จนถึง  ๒๕๒๑
          ๑๒.  พระอธิการวงษ์ โกวิโท                     ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๑  จนถึง  ๒๕๓๑
          ๑๓.  พระอธิการสายัณห์ โสรโต                 ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๓  จนถึง  ๒๕๔๐
               ปัจจุบัน   พระครูสาครธรรมวิธาน ( อนุชา ทีปงฺกโร )  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๒  จนถึง  ปัจจุบัน

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสาครธรรมวิธาน ทีปงฺกโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 18-07-2567

พระสำราญ ติกฺขญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 18-07-2567

พระสายันต์ สุภทฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 18-07-2567

พระปลัดสุราษฎร์ ปภสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 18-07-2567

พระครูสมุห์ นิรันดร์ กตสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 18-07-2567

พระธีรพงษ์ สาทโร

ข้อมูลเมื่อ : 16-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 18-07-2567

พระมหาจิระพงษ์ จิรวฑฺฒโน

ข้อมูลเมื่อ : 16-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 18-07-2567

พระศักดา ชนาสโภ

ข้อมูลเมื่อ : 09-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 18-07-2567

พระวรพงศ์ สุชีโว

ข้อมูลเมื่อ : 09-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 18-07-2567

พระประสารศักดิ์ กุสลจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 09-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 18-07-2567

พระพิวัฒน์ ธมฺมปาโล

ข้อมูลเมื่อ : 22-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 18-07-2567

พระธัญพิสิษฐ์ เปมสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 22-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 18-07-2567

พระเก่ง สุนฺทโร

ข้อมูลเมื่อ : 22-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 18-07-2567

พระนิวัฒน์ เขมจาโร

ข้อมูลเมื่อ : 05-04-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 18-07-2567

พระชัยภัทร จิรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 18-07-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 18-07-2567

พระอิทธิพัฒน์ อติภทฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 18-07-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 18-07-2567

พระเสนีย์ จารุวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 18-07-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 18-07-2567

พระภูริณัฐ อคฺควโร

ข้อมูลเมื่อ : 18-07-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 18-07-2567

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

พระครูสาครธรรมวิธาน เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง ร่วมการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสและเลขานุการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาคร ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ ๑๔๓/๒๕๔๖ และการประชุมพหุภาคีของจังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างพระสังฆาธิการ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เพื่อความมั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืนของประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีพระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรานุวัตร, ดร. (แย้ม กิตฺตินฺธโร) เจ้าคณะภาค ๑๔ เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง เป็นประธานในการประชุมพหุภาคี พร้อมด้วย พระเดชพระคุณ พระเทพสาครมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค๑๔ เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง และพระเดชพระคุณ พระมงคลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร และคณะสงฆ์พระสังฆาธิการ

ข้อมูลเมื่อ : 02-07-2567

เปิดดู 19 ครั้ง

พระปลัดสุราษฎร์ ปภสฺสโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง พระครูสมุห์นิรันดร์ กตสาโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง /เลขาฯ จต.ท่าเสา พระธีรพงษ์ สาทโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง ร่วมการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสและเลขานุการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาคร ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ ๑๔๓/๒๕๔๖ และการประชุมพหุภาคีของจังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างพระสังฆาธิการ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เพื่อความมั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืนของประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีพระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรานุวัตร, ดร. (แย้ม กิตฺตินฺธโร) เจ้าคณะภาค ๑๔ เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง เป็นประธานในการประชุมพหุภาคี พร้อมด้วย พระเดชพระคุณ พระเทพสาครมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค๑๔ เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง และพระเดชพระคุณ พระมงคลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร และคณะสงฆ์พระสังฆาธิการ

ข้อมูลเมื่อ : 02-07-2567

เปิดดู 13 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

สรงน้ำ พระเดชพร...

วันที่จัดงาน : 17-04-2567

เปิดดู 25 ครั้ง

ทำบุญในช่วงเทศก...

วันที่จัดงาน : 13-04-2567

เปิดดู 34 ครั้ง

ขอเชิญร่วมทำบุญ...

วันที่จัดงาน : 13-04-2567

เปิดดู 31 ครั้ง

งานประเพณีสงกรา...

วันที่จัดงาน : 13-04-2567

เปิดดู 43 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

หลวงพ่อป่าเลไลย...

ข้อมูลเมื่อ : 09-12-2564

เปิดดู 1565 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

วันอาสาฬหบูชา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระรัตนตรัย

ข้อมูลเมื่อ : 29-07-2566

เปิดดู 110 ครั้ง

สื่อมีเดีย

วันพุธ วันดีสวั...

ข้อมูลเมื่อ : 19-12-2566

เปิดดู 114 ครั้ง

วันจันทร์ วันดี...

ข้อมูลเมื่อ : 08-08-2566

เปิดดู 93 ครั้ง

วันอาทิตย์ วันด...

ข้อมูลเมื่อ : 06-08-2566

เปิดดู 101 ครั้ง

วันพุธ วันดีสวั...

ข้อมูลเมื่อ : 26-07-2566

เปิดดู 154 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

พระปลัดสุราษฎร์ ปภสฺสโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง พระครูสมุห์นิรันดร์ กตสาโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง /เลขาฯ จต.ท่าเสา พระธีรพงษ์ สาทโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง ร่วมการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสและเลขานุการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาคร ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ ๑๔๓/๒๕๔๖ และการประชุมพหุภาคีของจังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างพระสังฆาธิการ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เพื่อความมั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืนของประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีพระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรานุวัตร, ดร. (แย้ม กิตฺตินฺธโร) เจ้าคณะภาค ๑๔ เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง เป็นประธานในการประชุมพหุภาคี พร้อมด้วย พระเดชพระคุณ พระเทพสาครมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค๑๔ เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง และพระเดชพระคุณ พระมงคลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร และคณะสงฆ์พระสังฆาธิการ

ข้อมูลเมื่อ : 02-07-2567

พระครูสาครธรรมวิธาน เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง ร่วมการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสและเลขานุการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาคร ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ ๑๔๓/๒๕๔๖ และการประชุมพหุภาคีของจังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างพระสังฆาธิการ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เพื่อความมั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืนของประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีพระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรานุวัตร, ดร. (แย้ม กิตฺตินฺธโร) เจ้าคณะภาค ๑๔ เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง เป็นประธานในการประชุมพหุภาคี พร้อมด้วย พระเดชพระคุณ พระเทพสาครมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค๑๔ เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง และพระเดชพระคุณ พระมงคลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร และคณะสงฆ์พระสังฆาธิการ

ข้อมูลเมื่อ : 02-07-2567

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด