เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7300 รูป
ลาสิกขา
31 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดราษฎร์บำรุง

รหัสวัด
02740206001

ชื่อวัด
วัดราษฎร์บำรุง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2483

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 23 เดือน สิงหาคม ปี 2488

ที่อยู่
-

เลขที่
43

หมู่ที่
2

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
คลองมะเดื่อ

เขต / อำเภอ
กระทุ่มแบน

จังหวัด
สมุทรสาคร

ไปรษณีย์
74110

เนื้อที่
30 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา

คุณสมบัติวัด

เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 1514

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 19:18:17

ข้อมูลเมื่อ : 25 กันยายน พ.ศ. 2564 20:43:56

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดราษฎร์บำรุง (หงอนไก่) ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๓๘ โดยมีนายคำเจียะ นางพ่วง รอดสมหวัง ได้บริจาคที่ดิน จำนวน ๑๖ ไร่ ๑ งาน ๓๖ ตารางวา ให้เป็นที่สร้างวัด โดยมีท่านพระอาจารย์เทียน (ไม่ทราบฉายา) เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก และมีหมื่นยงค์ มักกะสัน ,กำนันแก้ว จันทร์เต็มดวง เป็นผู้นำทายกทายิกา ถวายความอุปถัมภ์ในการสร้างวัด และร่วมกันตั้งชื่อว่า " วัดหงอนไก่ " เนื่องจากบริเวณที่ตั้งของวัด มีต้นหงอนไก่ ขนาดใหญ่จำนวนมากมองเห็นจากที่ไกล ต่อมาได้มีชื่อเป็นทางการว่า " วัดราษฎร์บำรุง " แต่ชาวบ้านก็ยังเรียกว่า " วัดหงอนไก่ " เช่นเดิมด้วยความคุ้นชิน
รายนามเจ้าอาวาส

  • มีเจ้าอาวาสมาแล้ว       ๑๔   รูป ลำดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้
          ๑.  พระอาจารย์เทียน    ไม่ทราบฉายา 
          ๒.  พระอาจารย์ต่าง       ไม่ทราบฉายา
          ๓.  พระอาจารย์ติ๊ด       ไม่ทราบฉายา
          ๔.  พระอาจารย์เปลี่ยน    ไม่ทราบฉายา
          ๕.  พระอาจารย์ใช้         ไม่ทราบฉายา
          ๖.  พระอาจารย์ไหว       ไม่ทราบฉายา
          ๗.  พระอาจารย์เนตร      ไม่ทราบฉายา
          ๘.  พระอาจารย์ตุ้ม         ไม่ทราบฉายา
          ๙.  พระครูถาวรสมณศักดิ์ ( คง ธมฺมสโร )      ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๔๓  จนถึง  ๒๔๗๕
          ๑๐.  พระครูสุตสารโสภิต  ( เล็ก ธมฺมโชติ )    ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๕  จนถึง  ๒๕๐๐
          ๑๑.  พระครูสาครโชติคุณ  ( ไสว อนุภาโส )    ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๐  จนถึง  ๒๕๒๑
          ๑๒.  พระอธิการวงษ์ โกวิโท                     ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๑  จนถึง  ๒๕๓๑
          ๑๓.  พระอธิการสายัณห์ โสรโต                 ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๓  จนถึง  ๒๕๔๐
               ปัจจุบัน   พระครูสาครธรรมวิธาน ( อนุชา ทีปงฺกโร )  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๒  จนถึง  ปัจจุบัน

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสาครธรรมวิธาน ทีปงฺกโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-08-2565

พระสำราญ ติกฺขญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-08-2565

พระสายันต์ สุภทฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-08-2565

พระสุราษฎร์ ปภสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-08-2565

พระทองปลิว ฉนฺทโก

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-08-2565

พระครูสมุห์ นิรันดร์ กตสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-08-2565

พระธีรพงษ์ สาทโร

ข้อมูลเมื่อ : 16-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-08-2565

พระมหาจิระพงษ์ จิรวฑฺฒโน

ข้อมูลเมื่อ : 16-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-08-2565

พระศักดา ชนาสโภ

ข้อมูลเมื่อ : 09-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-08-2565

พระวรพงศ์ สุชีโว

ข้อมูลเมื่อ : 09-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-08-2565

พระประสารศักดิ์ กุสลจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 09-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-08-2565

พระสุรเทพ ปุญฺญมโน

ข้อมูลเมื่อ : 06-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-08-2565

พระฉัตรชัย อตฺตสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 06-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-08-2565

พระณัฐนนท์ กาญจโน

ข้อมูลเมื่อ : 22-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 22-08-2565

พระสราวุธ ชีวสุทฺโธ

ข้อมูลเมื่อ : 22-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 22-08-2565

พระศุภวิชญ์ ปิยสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 22-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 22-08-2565

พระเนติพงษ์ นิติสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 22-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 22-08-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

เทศกาลงานบุญประเพณี

วันอาสาฬหบูชา เ...

วันที่จัดงาน : 13-07-2565

เปิดดู 12 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

หลวงพ่อป่าเลไลย...

ข้อมูลเมื่อ : 09-12-2564

เปิดดู 994 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

สื่อมีเดีย

สัปดาห์พระพุทธศ...

ข้อมูลเมื่อ : 28-05-2566

เปิดดู 2 ครั้ง

วันนี้วันพุธ สว...

ข้อมูลเมื่อ : 11-05-2565

เปิดดู 334 ครั้ง

วันนี้วันอังคาร...

ข้อมูลเมื่อ : 10-05-2565

เปิดดู 295 ครั้ง

วันนี้วันจันทร์...

ข้อมูลเมื่อ : 09-05-2565

เปิดดู 124 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น