เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8323 รูป
สามเณร
292 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8829 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7170 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ปฏิทินปฏิบัติงานวัดศพเพลิง

รายละเอียด
ปฏิทินประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๗
วัดศพเพลิง ตำบลกฤษณา ตำบลบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ทำบุญวันมาฆบูชา-เวียนเทียน
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ทำบุญตักบาตร วันเฉลิมพระชนมพรรษา- (รัชกาลที่ ๑๐)
วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๗
ทำบุญวันบูรพาจารย์
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๗
ทำบุญตักบาตร วันเฉลิมพระชนมพรรษา- พระบรมราชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ)
วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๗
วันจักรี
วันที่ ๑-๑๐ เมษายน ๒๕๖๗
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
วันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน ๒๕๖๗
ทำบุญวันสงกรานต์
วันที่ ๒๐-๒๙ เมษายน ๒๕๖๗
โครงการบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗
วันแรงงานแห่งชาติ
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๗
วันที่ ๑๖-๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗
วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๗
วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ทำบุญวันฉัตรมงคล
วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๗
วันปิยะมหาราช
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗
วันพืชมงคล
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓
วันวิสาขบูชา
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑๗
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗
ทำบุญตักบาตร วันเฉลิมพระชนมพรรษา-
ทำบุญตักบาตร วันคล้ายวันสวรรคต- พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ
วันทอดกฐินสามัคคี (มีเจ้าภาพ)
ทำบุญตักบาตร วันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ
ทำบุญวันออกพรรษา
ทำบุญวันเทศกาลลอยกระทง
สมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑๗
วันรัฐธรรมนูญ
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗) วันอาสาฬหบูชา
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ทำบุญวันเข้าพรรษา
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑๗
วันสิ้นปี และเจริญพระพุทธมนต์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

ไฟล์แนบ
เอกสาร PDF (483.26 kb)

โดย : วัดศพเพลิง

ที่อยู่ : ต.กฤษณา อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 12

ปรับปรุงล่าสุด : 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 10:07:09

ข้อมูลเมื่อ : 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 10:07:09

 
 
 
 

ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีวัดดารา

โดย วัดดารา

ข้อมูลเมื่อ : 03-07-2567

เปิดดู : 13

ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีวัดคูบัว

โดย วัดคูบัว

ข้อมูลเมื่อ : 07-06-2567

เปิดดู : 29

ปฏิทินปฏิบัติงานวัดดาว

โดย วัดดาว

ข้อมูลเมื่อ : 07-06-2567

เปิดดู : 38

---->