เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8323 รูป
สามเณร
292 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8829 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7170 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีวัดดารา

รายละเอียด
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ วัดดารา ตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ ๑ มกราคม
ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม
ทำบุญตักบาตร วันเข้าพรรษา
วันที่ ๑๗-๑๘ มีนาคม
งานประจำปีปิดทองไหว้พระ
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม
ทำบุญตักบาตรวันเฉลิมพระชนพรรษา
วันที่ ๒๔ มีนาคม
ทำบุญวันมาฆบูชา เวียนเทียน ตอนเช้า
• พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
วันที่ ๘-๙ เมษายน
ทำบุญวันตรุษไทย
วันที่ ๑๒ สิงหาคม
ทำบุญตักบาตรวันแม่แห่งชาติ
วันที่ ๑๒-๑๔ เมษายน
ทำบุญสงกรานต์
วันที่ ๑๒ ตุลาคม
ทำบุญประเพณีวันสราทไทย
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม
ทำบุญตักบาตร เวียนเทียน วันวิสาขบูชา
วันที่ ๑๖-๑๗ ตุลาคม
ทำบุญวันออกพรรษา
วันที่ พฤษภาคม
ทำบุญตักบาตร เวียนเทียน วันอัฏฐมีบูชา
วันที่ ๑๘ ตุลาคม
ตักบาตรเทโว
วันที่ มิถุนายน
ทำบุญตักบาตรวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๕ ธันวาคม
ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
วันที่ ๒๐
สมเด็จพระนามเจ้า พระบรมราชินี
ทำบุญตักบาตร เวียนเทียน วันอาสาฬหบูชา
พระบาทสมเด็จพระ มหา ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
กรกฎาคม
วันที่ ๓๑ ธันวาคม
สวดมนต์ข้ามปี

ไฟล์แนบ
(224.59 kb)

โดย : วัดดารา

ที่อยู่ : ต.ตะค่า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 12

ปรับปรุงล่าสุด : 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 10:10:57

ข้อมูลเมื่อ : 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 10:10:57

 
 
 
 

ปฏิทินปฏิบัติงานวัดศพเพลิง

โดย วัดศพเพลิง

ข้อมูลเมื่อ : 03-07-2567

เปิดดู : 12

ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีวัดคูบัว

โดย วัดคูบัว

ข้อมูลเมื่อ : 07-06-2567

เปิดดู : 29

ปฏิทินปฏิบัติงานวัดดาว

โดย วัดดาว

ข้อมูลเมื่อ : 07-06-2567

เปิดดู : 38

---->